Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 16,61 PLN 0,98 5,79 10,74 18,96 9,82 19,69 3,49 16,59 194,33
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 2,06 PLN 0,94 5,59 10,38 19,08 10,16 22,08 7,47 16,58 105,91
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 6,82 PLN 0,14 -0,78 -3,43 -2,49 -14,18 17,85 -9,38 -3,14 -31,83
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2023-06-07 154,13 PLN 0,30 5,60 5,01 10,56 3,24 22,32 16,48 13,06 54,11
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-06-07 185,48 PLN -0,51 5,01 4,77 17,14 20,39 44,42 30,14 18,33 85,48
6. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 72,31 PLN -1,66 -11,36 13,96 8,95 0,88 -12,96 -29,65 9,46 -27,70
7. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2023-06-07 140,87 PLN -0,53 5,30 9,23 18,26 21,37 44,30 34,30 17,28 40,20
8. Allianz China A-Shares akcyjne 2023-06-07 66,97 PLN -0,70 -8,50 -12,87 -13,39 -25,35 -23,01 -40,79 -12,80 -25,56
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 114,03 PLN -0,11 1,34 2,32 2,22 0,89 4,24 7,88 3,94 14,03
10. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2023-06-06 143,22 PLN 0,08 0,71 3,15 6,45 7,42 5,72 8,70 6,02 43,22
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 164,33 PLN 0,08 4,81 3,07 6,53 3,50 38,56 34,52 8,87 64,33
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2023-06-07 360,37 PLN -0,45 6,01 8,01 16,90 11,44 12,75 -4,90 15,51 260,37
13. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-06-07 301,91 PLN 0,06 1,09 3,28 8,57 8,01 7,32 10,38 6,26 201,91
14. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2023-06-07 202,04 PLN -0,77 -1,14 4,13 -0,11 1,99 -1,61 -6,18 3,07 -17,89
15. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-06-07 285,81 PLN -0,08 -0,02 4,42 9,42 10,10 -7,64 0,34 8,46 185,81
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 13,60 PLN 0,15 -1,16 1,27 11,57 10,03 24,54 13,81 12,68 36,00
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 14,25 PLN 0,64 2,37 5,79 9,28 2,67 -1,45 -11,93 11,33 42,50
18. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 39,77 PLN 0,99 5,63 12,54 14,48 3,92 5,46 30,22 19,43 297,70
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-06-06 138,95 PLN 0,73 3,70 8,72 23,00 18,68 35,05 24,70 23,28 38,95
20. Allianz Generali Akcje Value akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 111,62 PLN 1,10 1,05 -2,88 2,38 -1,39 11,69 -2,01 1,05 38,54
21. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2023-06-06 197,97 PLN 0,86 15,67 18,09 31,12 13,57 34,03 46,97 34,21 55,48
22. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-06-06 69,39 USD 0,73 0,93 -0,07 2,56 -8,98 -38,10 -45,99 3,69 -9,38
23. Allianz Generali Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-06-06 121,62 USD 0,02 0,46 1,83 4,86 13,06 -40,57 -34,51 3,57 -14,94
24. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2023-06-06 240,84 PLN 1,52 6,05 9,55 18,06 15,93 30,08 7,52 16,43 381,68
25. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2023-06-06 231,21 PLN -0,20 0,45 2,62 6,44 8,02 0,97 5,79 5,26 362,42
26. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2023-06-06 332,95 PLN -0,10 0,43 3,92 8,25 8,82 -12,10 -4,19 7,67 232,95
27. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 357,00 PLN 0,78 3,84 7,36 15,38 14,33 9,99 6,58 14,12 614,00
28. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2023-06-06 138,60 PLN -0,10 0,37 4,25 9,17 10,84 -17,39 -10,12 8,83 38,60
29. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2023-06-06 133,88 PLN -0,01 1,00 2,73 6,58 7,19 6,86 10,12 5,39 33,88
30. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 188,22 PLN 0,38 2,54 5,94 13,06 12,22 0,42 4,21 11,76 88,22
31. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 132,31 PLN 0,16 -3,27 6,44 11,19 5,83 2,12 14,44 8,04 17,80
32. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 121,19 PLN -0,03 0,90 0,92 2,77 1,71 10,30 7,76 4,07 21,18
33. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2023-06-06 382,30 PLN 1,54 5,92 8,26 17,65 15,71 37,97 21,74 15,44 282,30
34. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2023-06-08 9,80 PLN -0,31 0,10 1,55 1,45 0,62 -10,34 -7,98 2,30 -2,00
35. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2023-06-07 225,90 PLN -0,13 -1,42 0,97 8,60 8,93 38,70 33,31 10,31 125,90
36. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2023-06-07 188,77 PLN -0,01 0,45 0,54 3,64 3,53 4,39 6,62 3,59 88,77
37. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2023-06-07 334,74 PLN -0,05 2,50 2,87 5,90 7,08 46,21 49,60 6,93 234,74
38. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2023-06-08 108,59 PLN -0,05 0,64 1,18 4,88 6,23 6,22 6,97 3,79 8,59
39. Allianz Goldman Sachs Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 209,05 PLN 0,03 -2,79 -4,77 -7,81 -24,16 65,77 52,45 -9,83 76,62
40. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2023-06-07 290,86 PLN -1,08 8,42 10,73 18,48 20,33 62,59 36,57 19,20 190,86
41. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-06-06 335,34 PLN -0,04 -0,10 3,34 8,01 11,35 -2,59 10,09 7,16 235,34
42. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2023-06-07 79,30 PLN 0,19 -0,54 4,84 7,92 6,53 -10,46 -12,51 6,24 -20,70
43. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 193,65 PLN 1,49 6,07 9,18 19,77 21,62 41,64 27,55 17,36 40,18
44. Allianz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2023-06-07 124,33 PLN 0,57 5,18 2,07 6,30 0,68 9,56 5,70 7,02 24,33
45. Allianz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2023-06-07 279,94 PLN 0,38 1,79 5,25 4,65 4,43 36,64 33,46 4,78 179,94
46. Allianz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 127,94 PLN -0,04 0,48 1,76 4,58 4,14 5,68 6,46 3,97 7,97
47. Allianz Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek akcyjne 2023-06-06 291,74 PLN 0,58 3,67 3,82 16,26 12,38 52,37 40,00 16,05 143,32
48. Allianz Investor Akcji akcyjne 2023-06-06 330,84 PLN 0,79 10,14 13,24 20,20 6,96 3,41 0,87 26,06 73,15
49. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 96,17 PLN 0,12 1,01 4,59 8,88 11,05 -4,90 -5,93 8,40 -2,50
50. Allianz Investor BRIC akcyjne 2023-06-06 84,43 PLN 0,60 3,89 0,49 1,62 -0,18 4,57 -0,41 3,38 -15,97
51. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2023-06-06 143,57 PLN 0,01 0,70 2,57 7,76 8,30 4,76 6,38 5,00 42,88
52. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2023-06-06 726,04 PLN 0,91 7,40 12,62 23,04 18,63 39,06 49,75 22,39 626,04
53. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 179,76 PLN 0,45 -3,77 5,82 8,91 4,83 8,12 27,10 6,82 79,72
54. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2023-06-06 263,17 PLN 0,50 -0,76 -8,28 -9,99 -7,28 13,48 4,60 -7,22 163,12
55. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2023-06-06 278,06 PLN 0,01 0,46 2,82 7,20 8,53 7,28 10,63 5,47 178,06
56. Allianz Investor Quality akcyjne 2023-06-06 218,12 PLN 0,13 2,59 6,07 10,12 10,13 33,34 46,73 13,01 28,25
57. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-06-06 361,46 PLN 0,53 3,46 6,93 16,88 15,95 24,08 26,43 18,06 261,46
58. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 39,28 PLN 0,36 2,56 6,16 11,50 10,87 -3,91 8,57 11,46 292,80
59. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 738,25 PLN 0,68 4,43 7,99 14,49 11,22 3,00 17,20 15,07 638,25
60. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2023-06-08 506,58 PLN -0,24 1,65 -5,65 -4,41 -9,97 -2,09 1,31 -2,17 47,10
61. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-08 586,89 PLN -0,31 -1,65 3,24 -1,82 4,64 22,24 52,56 0,48 76,13
62. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-08 1 246,84 PLN 0,08 -3,61 3,11 3,81 7,49 6,41 9,21 5,45 24,68
63. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-06-08 445,43 PLN -0,07 -0,24 0,81 2,49 4,69 4,70 6,53 2,14 30,97
64. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-06-07 168,39 PLN -0,01 0,34 2,44 6,52 8,62 6,77 9,14 5,19 67,74
65. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 143,22 PLN 0,08 0,71 3,15 6,45 7,42 5,72 8,70 6,02 43,22
66. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 169,11 PLN 0,42 2,21 1,04 11,47 16,23 36,12 34,70 12,85 111,18
67. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-06-06 138,95 PLN 0,06 4,74 5,27 9,90 7,88 26,79 14,79 13,49 17,20
68. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-06-06 219,25 PLN 0,00 0,59 5,59 7,60 8,72 8,61 -13,05
69. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 196,12 PLN 0,82 4,54 6,66 19,89 13,17 17,95 25,97 18,39 96,12
70. Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 185,11 PLN -0,02 0,54 3,04 6,06 8,77 0,13 2,83 5,14 85,11
71. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 147,60 PLN 0,09 0,76 5,63 8,59 11,89 -9,77 -0,46 9,88 47,60
72. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 543,11 PLN 0,73 5,29 10,29 19,12 11,97 20,28 14,78 16,89 443,11
73. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 111,62 PLN 1,10 1,05 -2,88 2,38 -1,39 11,69 -2,01 1,05 38,54
74. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 240,84 PLN 1,52 6,05 9,55 18,06 15,93 30,08 7,52 16,43 381,68
75. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 138,60 PLN -0,10 0,37 4,25 9,17 10,84 -17,39 -10,12 8,83 38,60
76. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2023-06-07 188,77 PLN -0,01 0,45 0,54 3,64 3,53 4,39 6,62 3,59 88,77
77. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych portfele modelowe 2023-06-07 334,74 PLN -0,05 2,50 2,87 5,90 7,08 46,21 49,60 6,93 234,74
78. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 209,05 PLN 0,03 -2,79 -4,77 -7,81 -24,16 65,77 52,45 -9,83 76,62
79. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 179,76 PLN 0,45 -3,77 5,82 8,91 4,83 8,12 27,10 6,82 79,72
80. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 148,91 PLN -0,66 12,10 -12,79 -4,55 53,26 50,52 16,60 -11,80 48,88
81. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-06-07 51,73 PLN -0,31 3,44 6,95 21,52 21,29 38,46 9,27 18,92 3,40
82. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2023-06-07 86,95 PLN -0,33 -2,26 4,43 -0,44 6,27 24,55 18,59 0,23 94,35
83. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-07 166,16 PLN -0,01 0,16 2,96 6,07 9,27 -9,50 2,21 5,67 232,32
84. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 277,64 PLN -0,69 5,04 9,53 22,91 23,39 81,25 65,00 19,03 176,70
85. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 333,94 PLN -0,67 5,26 12,12 23,16 25,48 28,23 1,94 19,64 233,94
86. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-07 35,31 PLN -0,08 0,11 2,50 6,10 8,35 -8,40 -0,54 5,56 253,10
87. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-06-07 211,62 PLN -0,69 8,28 5,35 6,12 4,12 -1,46 -2,60 8,38 54,50
88. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-07 306,96 PLN -0,05 0,38 2,60 6,33 8,75 -10,05 -2,27 5,12 206,96
89. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 52,06 PLN 0,62 -1,06 -4,16 -5,77 -19,16 54,02 -6,11 -7,55 -47,94
90. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) portfele modelowe 2023-06-07 130,43 PLN -4,10 18,84 13,62 29,90 -6,12 -23,27 6,00 30,57 158,38
91. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 128,27 PLN -0,59 3,34 8,58 10,80 6,14 21,27 -1,31 12,42 11,36
92. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-06-07 111,19 PLN 0,21 5,36 4,34 15,32 8,83 31,26 3,39 14,95 20,05
93. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2023-06-07 157,60 PLN -0,78 5,86 8,82 19,34 15,68 46,56 15,48 15,63 57,60
94. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2023-06-07 113,74 PLN -0,13 -0,42 0,78 0,95 3,03 5,12 6,86 2,10 13,73
95. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2023-06-07 188,13 PLN 0,00 0,75 2,38 5,70 7,05 10,35 11,90 4,88 87,55
96. Allianz Pekao Akcji Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 11,49 PLN 0,44 -0,09 3,42 6,00 3,14 9,64 8,81 6,09 14,21
97. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2023-06-07 59,49 PLN -0,45 -2,84 -3,64 1,36 1,92 20,74 15,18 4,28 48,28
98. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2023-06-07 14,47 PLN 0,84 3,28 -0,41 7,03 4,33 23,36 14,03 7,74 44,41
99. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-06-07 6,42 PLN 0,78 1,90 0,78 4,56 -3,60 -1,53 -18,53 4,22 -35,86
100. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2023-06-07 15,31 PLN -0,58 5,15 8,66 18,68 18,04 41,37 45,53 16,07 53,10
101. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 12,16 PLN 0,16 0,58 3,05 6,76 9,65 4,65 2,44 5,83 21,48
102. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2023-06-07 27,87 PLN -0,36 4,23 6,66 20,54 23,32 52,63 44,85 18,80 178,14
103. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-06-07 225,34 PLN 0,13 0,88 2,66 8,08 9,81 13,40 16,00 5,15 123,95
104. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2023-06-07 13,14 PLN 0,15 1,00 2,90 9,59 10,33 16,39 18,17 6,22 31,40
105. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2023-06-07 11,90 PLN 0,17 0,59 1,10 4,02 3,75 4,85 4,75 4,39 19,00
106. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2023-06-07 62,28 PLN -0,06 0,13 2,82 6,17 11,15 -0,99 6,52 5,60 18,07
107. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2023-06-07 18,29 PLN -0,16 -0,76 1,22 1,55 1,05 -1,83 1,33 2,24 82,72
108. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2023-06-07 13,32 PLN -0,08 0,00 3,10 6,65 12,69 0,23 8,91 6,39 33,07
109. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2023-06-07 14,24 PLN 0,07 0,64 2,23 6,51 8,95 11,25 14,29 4,40 42,40
110. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 23,22 PLN -0,26 1,35 4,13 5,21 4,31 12,17 17,10 7,50 131,97
111. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 7,27 PLN 0,14 -2,15 -3,96 -5,95 -20,11 57,70 21,37 -7,86 -27,59
112. Allianz PKO Dynamicznej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 154,28 PLN 0,10 0,19 1,88 5,69 5,13 -0,24 -4,71 4,53 3,16
113. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2023-06-06 201,54 PLN -0,01 0,35 4,11 8,07 11,21 -9,38 -4,65 7,71 42,13
114. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2023-06-07 18,59 PLN 0,05 2,93 6,17 13,56 15,25 31,01 26,46 12,53 68,85
115. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2023-06-07 17,88 PLN 0,06 2,88 6,05 13,31 14,84 29,47 23,99 12,31 44,54
116. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2023-06-07 17,12 PLN 0,06 2,82 5,94 13,08 14,21 27,57 20,90 12,04 52,72
117. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2023-06-07 15,64 PLN 0,06 2,83 5,75 12,60 13,17 23,83 15,08 11,63 56,40
118. Allianz Polska OFE pozostałe 2023-06-06 50,24 PLN 0,50 4,34 7,28 15,47 14,49 41,48 21,85 14,05 402,40
119. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2023-06-07 143,58 PLN -0,12 0,05 3,56 7,60 12,66 -5,97 1,50 7,43 33,09
120. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2023-06-07 75,14 PLN -0,66 6,31 9,68 19,10 12,43 13,13 -21,43 16,93 50,28
121. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-06-07 51,73 PLN -0,31 3,44 6,95 21,52 21,29 38,46 9,27 18,92 3,40
122. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2023-06-07 66,83 PLN -0,54 6,45 10,65 24,71 19,17 21,31 33,66
123. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2023-06-07 68,01 PLN -0,28 0,93 3,64 6,35 3,22 8,09 36,02
124. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2023-06-07 86,95 PLN -0,33 -2,26 4,43 -0,44 6,27 24,55 18,59 0,23 94,35
125. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2023-06-07 166,16 PLN -0,01 0,16 2,96 6,07 9,27 -9,50 2,21 5,67 232,32
126. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 70,26 PLN -0,33 3,84 7,38 17,49 16,17 8,34 -5,74 14,95 40,41
127. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2023-06-07 277,64 PLN -0,69 5,04 9,53 22,91 23,39 81,25 65,00 19,03 176,70
128. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2023-06-07 127,98 PLN -0,03 -0,96 0,22 2,85 -1,55 -3,93 -13,19 3,13 -9,20
129. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2023-06-07 168,68 PLN 0,05 1,30 2,72 6,27 8,22 9,69 14,00 5,31 68,11
130. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 125,94 PLN 0,63 0,37 1,29 10,48 25,79 15,90 11,96 9,90 25,94
131. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-06-08 599,51 PLN 0,07 0,10 1,24 5,12 -0,14 8,84 6,46 4,11 71,29
132. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 63,13 PLN 0,00 -0,42 -1,90 1,53 -2,64 5,44 -4,59 2,63 57,83
133. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-06-08 108,93 PLN -0,02 0,82 4,34 6,74 7,92 -6,43 -6,29 5,62 8,93
134. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 146,70 PLN -0,15 -1,49 -1,21 8,16 3,51 26,29 17,95 9,75 109,57
135. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 509,48 PLN -0,36 1,20 6,12 5,18 4,55 44,92 11,66 7,73 54,39
136. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 654,61 PLN -0,05 1,03 0,44 2,72 -0,62 9,03 7,18 3,96 86,91
137. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-06-08 395,69 PLN -0,02 0,42 2,15 4,78 3,43 1,85 3,56 4,85 19,90
138. Allianz Selektywny akcyjne 2023-06-07 131,21 PLN -0,55 6,21 8,82 21,03 23,47 52,25 33,67 20,17 40,08
139. Allianz SFIO Dużych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 121,14 PLN 1,23 8,01 15,79 23,85 16,82 28,50 21,63 21,14
140. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 115,53 PLN 0,03 0,39 2,04 5,06 8,58 6,81 11,20 4,11 15,53
141. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2023-06-07 333,94 PLN -0,67 5,26 12,12 23,16 25,48 28,23 1,94 19,64 233,94
142. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-06-07 367,28 PLN 0,00 0,38 1,80 5,75 6,60 2,10 5,00 3,65 267,28
143. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-06-07 173,38 PLN -0,62 3,49 3,93 18,64 25,90 29,69 68,41 17,37 73,38
144. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2023-06-07 211,62 PLN -0,69 8,28 5,35 6,12 4,12 -1,46 -2,60 8,38 54,50
145. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2023-06-07 131,01 PLN -0,05 0,18 1,64 4,03 2,54 -6,33 -4,73 3,82 31,01
146. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2023-06-07 130,43 PLN -4,10 18,84 13,62 29,90 -6,12 -23,27 6,00 30,57 158,38
147. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2023-06-07 230,67 PLN -1,76 -2,46 -0,73 3,09 1,02 15,68 16,46 4,83 92,24
148. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 145,93 PLN -0,43 3,01 7,25 13,25 15,40 14,49 11,80 13,28 45,48
149. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-06-08 12,24 PLN 0,41 -1,29 2,26 2,60 -2,08 -8,25 -12,82 -0,24 22,40
150. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-06-08 69,05 PLN 0,47 -0,29 3,38 4,54 -4,90 -14,07 -21,49 1,07 65,75
151. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-06-08 7,35 PLN 0,55 7,61 10,86 14,13 9,05 16,30 5,91 15,02 -26,50
152. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 138,52 PLN 0,01 3,50 2,74 4,46 1,55 23,21 21,50 6,74 38,52
153. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 9,68 PLN 0,06 0,32 3,72 7,03 8,05 -6,00 7,20 -3,18
154. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 48,65 PLN 0,91 5,42 9,92 18,65 9,93 19,13 5,40 16,30 324,35
155. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2023-06-07 13,59 PLN -0,01 5,04 3,75 7,42 0,28 18,29 11,32 12,13 35,89
156. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-06-07 18,07 PLN 0,95 6,30 5,70 16,70 19,94 44,25 29,26 17,79 80,74
157. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2023-06-07 13,84 PLN 1,02 7,43 9,05 21,03 22,26 52,03 33,54 19,51 38,43
158. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2023-06-07 16,98 PLN 1,08 7,29 10,79 20,05 23,03 48,97 41,89 18,59 69,84
159. Fundusz Aktywny akcyjne 2023-06-07 15,77 PLN -0,12 2,76 4,05 8,94 9,71 27,35 12,39 11,03 57,68
160. Fundusz Azjatycki akcyjne 2023-06-07 8,98 PLN -0,15 -3,04 -7,44 -5,16 -7,60 -21,73 -29,36 -5,49 -10,16
161. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2023-06-07 27,40 PLN 1,03 7,54 9,32 21,68 23,53 56,76 40,86 20,07 173,94
162. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 9,80 PLN 0,98 2,69 -13,97 -13,43 -13,45 66,97 6,61 -14,17 -2,00
163. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2023-06-07 23,12 PLN 0,02 0,06 0,92 1,94 3,81 3,18 3,23 1,60 131,22
164. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-06-07 12,68 PLN 0,16 0,35 3,25 6,52 9,71 -4,26 -2,15 5,41 26,83
165. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 17,96 PLN -0,09 0,22 -4,02 -3,27 -2,42 11,95 15,09 0,15 79,60
166. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2023-06-07 20,60 PLN 0,38 2,41 6,64 10,69 1,04 -2,58 8,00 10,46 -58,80
167. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
168. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
169. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
170. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2023-06-07 22,95 PLN 0,38 2,01 6,71 11,25 0,40 -3,16 8,21 11,52 -54,11
171. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2023-06-07 21,29 PLN 0,38 2,15 6,86 11,49 0,56 -3,62 8,16 11,55 -57,41
172. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2023-06-07 22,46 PLN 0,38 2,17 7,53 12,28 1,43 -3,55 8,34 12,60 -55,07
173. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-06-07 49,33 PLN 0,03 0,80 2,33 5,75 6,70 7,95 8,22 4,87 97,91
174. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2023-06-07 10,71 PLN 0,12 -0,33 0,73 1,18 2,79 4,52 5,83 1,74 7,09
175. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2023-06-07 12,07 PLN 0,03 0,21 2,23 5,46 8,32 5,68 7,76 4,19 20,66
176. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2023-06-07 11,86 PLN -0,02 0,05 4,01 8,44 12,59 -7,87 -1,55 7,73 18,64
177. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2023-06-07 9,90 PLN -0,02 0,08 3,10 5,95 7,86 5,54 -0,99
178. Fundusz Selektywny akcyjne 2023-06-07 14,80 PLN 1,02 7,44 9,05 21,02 22,28 51,82 32,57 19,48 48,01
179. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 23,18 PLN 0,57 3,97 7,88 14,18 15,82 15,83 15,88 13,68 131,77
180. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2023-06-07 10,52 PLN 0,02 0,15 1,84 4,25 6,11 3,33 5,19
181. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 10,58 PLN 0,08 2,08 5,96 10,63 13,25 13,98 3,33 10,25 5,82
182. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 13,11 PLN 0,00 0,01 0,03 0,08 0,39 1,20 4,39 0,05 31,06
183. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 11,43 PLN 0,01 0,26 0,71 1,20 1,31 1,65 2,64 1,11 1 042,66
184. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 16,54 PLN 0,94 5,46 9,97 18,20 8,50 16,67 -0,40 15,83 65,43
185. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 14,57 PLN 0,19 1,30 4,60 8,12 8,06 -3,35 -1,18 7,91 45,73
186. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2023-06-06 15,51 PLN 0,40 3,78 1,91 5,58 3,33 23,34 10,33 8,65 210,17
187. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 1,75 PLN -0,02 0,01 2,61 5,94 8,12 -8,76 -1,87 5,32 74,33
188. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 17,59 PLN -0,00 0,57 2,62 5,16 7,70 4,44 8,46 4,40 75,87
189. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2023-06-07 117,32 PLN 0,02 0,45 2,83 6,23 11,68 9,04 11,47 5,69 16,99
190. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2023-06-07 120,23 PLN 0,08 1,52 2,15 3,38 2,75 6,61 7,16 4,58 19,89
191. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-06 14,96 PLN 0,94 5,28 13,67 23,44 20,10 36,73 16,58 23,26 49,58
192. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 4,69 PLN 0,18 1,31 4,63 8,43 8,90 -1,60 2,97 8,17 369,32
193. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 3,08 PLN 0,22 1,58 5,12 9,06 9,72 2,76 8,28 8,53 180,20
194. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2023-06-06 9,87 PLN 0,40 4,75 6,85 14,74 11,40 15,57 -1,26
195. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 10,18 PLN 0,05 0,71 4,62 7,51 9,95 7,86 1,83
196. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 9,96 PLN 0,20 2,35 5,75 10,42 10,30 11,26 -0,36
197. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 9,94 PLN 0,26 3,13 6,18 11,88 10,67 12,75 -0,64
198. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2023-06-06 10,30 PLN 0,01 0,09 2,67 5,20 7,69 -5,27 -2,60 4,55 3,03
199. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2023-06-07 154,13 PLN 0,30 5,60 5,01 10,56 3,24 22,32 16,48 13,06 54,11
200. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2023-06-07 164,97 PLN 0,30 5,62 5,09 10,72 3,54 24,16 20,63 13,21 39,94
201. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2023-06-07 164,40 PLN 0,30 5,66 5,20 10,94 3,95 26,26 13,40 28,50
202. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2023-06-07 166,99 PLN 0,30 5,74 5,42 11,39 4,81 29,36 13,82 33,11
203. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2023-06-07 163,17 PLN 0,30 5,76 5,50 11,55 5,12 13,96 11,68
204. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2023-06-07 155,51 PLN 0,30 5,60 5,04 10,60 3,33 13,11 6,75
205. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2023-06-07 185,48 PLN -0,51 5,01 4,77 17,14 20,39 44,42 30,14 18,33 85,48
206. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2023-06-07 205,92 PLN -0,52 5,00 4,85 17,32 20,74 46,58 36,18 18,45 87,66
207. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2023-06-07 232,02 PLN -0,51 4,98 4,94 17,52 21,16 49,00 40,45 18,60 135,29
208. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2023-06-07 238,33 PLN -0,51 4,92 5,03 17,79 21,84 52,11 45,03 18,76 84,42
209. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2023-06-07 186,59 PLN -0,52 5,00 4,80 17,21 20,51 18,37 14,18
210. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2023-06-07 72,31 PLN -1,66 -11,36 13,96 8,95 0,88 -12,96 -29,65 9,46 -27,70
211. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2023-06-07 77,67 PLN -1,65 -11,33 14,05 9,12 1,19 -11,64 -27,15 9,61 -24,84
212. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2023-06-07 80,11 PLN -1,66 -11,30 14,17 9,32 1,59 -10,14 -24,08 9,78 -24,19
213. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2023-06-07 78,58 PLN -1,64 -11,23 14,40 9,76 2,41 -7,96 10,18 -15,80
214. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2023-06-07 72,85 PLN -1,65 -11,34 14,01 9,01 0,98 9,52 -14,00
215. Subfundusz Allianz Akcyjny (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 3 002,60 PLN 0,95 5,81 11,02 20,46 12,75 30,98 20,71 17,75 196,10
216. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 140,87 PLN -0,53 5,30 9,23 18,26 21,37 44,30 34,30 17,28 40,20
217. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 165,17 PLN -0,53 5,32 9,30 18,43 21,59 46,23 40,26 17,43 34,40
218. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 140,89 PLN -0,53 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 16,82 26,02 17,73
219. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 179,09 PLN -0,53 5,41 9,54 18,85 22,85 51,93 49,47 17,76 60,35
220. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 142,03 PLN -0,53 5,31 9,25 18,29 21,46 17,31 23,29
221. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 180,82 PLN 0,94 22,03 17,75 27,78 8,37 22,84 47,67 33,25 71,05
222. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-06-07 182,11 PLN 0,94 22,03 17,78 27,84 8,47 33,31 -6,04
223. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2023-06-07 66,97 PLN -0,70 -8,50 -12,87 -13,39 -25,35 -23,01 -40,79 -12,80 -25,56
224. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2023-06-07 67,45 PLN -0,69 -8,48 -12,84 -13,34 -25,27 -12,75 -36,63
225. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 114,03 PLN -0,11 1,34 2,32 2,22 0,89 4,24 7,88 3,94 14,03
226. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 114,48 PLN -0,10 1,35 2,36 2,31 1,05 4,01 1,35
227. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 144,30 PLN 0,10 0,75 3,54 6,96 6,60 9,98
228. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 143,22 PLN 0,08 0,71 3,15 6,45 7,42 5,72 8,70 6,02 43,22
229. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 147,80 PLN 0,10 0,79 3,68 7,23 8,80 6,85 9,12
230. Subfundusz Allianz Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 1 857,26 PLN 0,03 0,50 4,11 7,02 10,71 -3,20 8,71 7,16 83,15
231. Subfundusz Allianz Dochodowy C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 116,79 PLN 0,03 0,82 2,47 5,53 7,50 4,58 5,88
232. Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 116,68 PLN 0,03 0,78 2,34 5,38 7,35 8,02 11,34 4,43 12,78
233. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 100,32 PLN 0,42 3,08 2,38 3,96 -1,34 -0,18 5,97 -1,21
234. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 100,72 PLN 0,43 3,09 2,41 4,03 -1,22 6,02 -6,87
235. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 164,33 PLN 0,08 4,81 3,07 6,53 3,50 38,56 34,52 8,87 64,33
236. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 165,51 PLN 0,08 4,82 3,10 6,59 3,60 8,92 29,25
237. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2023-06-07 158,60 PLN -0,03 2,80 4,74 15,14 15,85 29,69 39,26 17,59 58,60
238. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2023-06-07 159,72 PLN -0,03 2,81 4,77 15,20 15,95 17,64 22,19
239. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 169,11 PLN 0,42 2,21 1,04 11,47 16,23 36,12 34,70 12,85 111,18
240. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 140,65 PLN 0,07 4,88 5,64 10,68 14,18 10,08
241. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 138,95 PLN 0,06 4,74 5,27 9,90 7,88 26,79 14,79 13,49 17,20
242. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 142,95 PLN 0,07 4,92 5,78 10,97 9,98 14,45 5,16
243. Subfundusz Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) (w likwidacji) pozostałe 2023-06-07 114,52 PLN 0,00 0,27 -1,72 2,04 4,92 16,23 14,47 0,03 14,50
244. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 219,25 PLN 0,00 0,59 5,59 7,60 8,72 8,61 -13,05
245. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 223,91 PLN 0,01 0,72 5,97 8,37 10,28 9,29 -0,61
246. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 121,19 PLN -0,03 0,90 0,92 2,77 1,71 10,30 7,76 4,07 21,18
247. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 124,13 PLN -0,03 0,92 1,00 2,93 2,02 11,39 9,59 4,21 21,17
248. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 128,11 PLN -0,03 0,96 1,11 3,16 2,48 13,08 12,48 4,41 17,66
249. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 128,83 PLN -0,03 1,02 1,29 3,51 3,18 15,44 4,72 12,92
250. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 127,40 PLN -0,03 1,05 1,35 3,64 3,44 4,83 7,99
251. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 122,24 PLN -0,03 0,90 0,95 2,82 1,81 4,11 3,74
252. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2023-06-07 161,30 PLN 1,31 -1,10 -3,08 0,94 -5,52 61,59 29,80 2,13 61,30
253. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2023-06-07 162,45 PLN 1,31 -1,10 -3,06 0,99 -5,41 2,17 46,50
254. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2023-06-07 136,95 PLN 0,77 3,30 3,59 1,45 8,53 58,40 19,43 3,82 36,92
255. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2023-06-07 137,95 PLN 0,77 3,30 3,62 1,50 8,64 3,86 29,93
256. Subfundusz Allianz Kapitał Plus (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 184,73 PLN 0,45 2,43 5,66 10,70 10,08 1,33 7,63 9,92 84,73
257. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 168,39 PLN -0,01 0,34 2,44 6,52 8,62 6,77 9,14 5,19 67,74
258. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2023-06-07 175,13 PLN -0,01 0,37 2,51 6,67 8,99 7,44 10,70 5,31 33,03
259. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2023-06-07 174,22 PLN -0,01 0,37 2,54 6,72 9,13 7,80 11,42 5,35 26,32
260. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2023-06-07 178,97 PLN -0,01 0,39 2,57 6,78 9,27 8,29 12,28 5,39 26,35
261. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2023-06-07 171,67 PLN -0,01 0,40 2,60 6,84 9,42 5,45 6,34
262. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 169,35 PLN -0,01 0,34 2,45 6,56 8,71 5,22 4,92
263. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 1 684,61 PLN -0,01 0,64 2,67 5,27 8,41 8,74 14,10 4,28 66,13
264. Subfundusz Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 196,12 PLN 0,82 4,54 6,66 19,89 13,17 17,95 25,97 18,39 96,12
265. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 211,88 PLN 0,82 4,72 7,18 21,04 15,36 19,38 24,21
266. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 185,11 PLN -0,02 0,54 3,04 6,06 8,77 0,13 2,83 5,14 85,11
267. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 190,02 PLN -0,03 0,61 3,25 6,50 9,69 5,52 2,90
268. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 200,87 PLN 0,67 4,03 5,86 19,56 17,81 18,76 29,40 17,74 100,87
269. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 219,28 PLN 0,67 4,36 6,71 21,09 20,48 19,10 29,59
270. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 150,28 PLN 0,09 0,98 6,41 9,51 11,05 12,43
271. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 147,60 PLN 0,09 0,76 5,63 8,59 11,89 -9,77 -0,46 9,88 47,60
272. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 155,54 PLN 0,09 1,03 6,56 9,74 14,52 11,30 -4,88
273. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 113,74 PLN -0,13 -0,42 0,78 0,95 3,03 5,12 6,86 2,10 13,73
274. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2023-06-07 116,10 PLN -0,13 -0,39 0,85 1,11 3,35 5,83 8,22 2,23 11,07
275. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2023-06-07 118,62 PLN -0,13 -0,35 0,95 1,31 3,76 6,71 10,00 2,41 12,91
276. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2023-06-07 115,55 PLN -0,12 -0,31 1,08 1,54 4,22 8,14 2,61 8,00
277. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2023-06-07 115,02 PLN -0,13 -0,29 1,13 1,66 4,48 2,72 4,43
278. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 112,17 PLN -0,13 -0,39 0,85 1,10 3,33 2,22 1,82
279. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 125,55 PLN -0,37 -1,11 1,64 2,14 3,41 12,68 10,90 2,31 25,55
280. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 126,17 PLN -0,36 -1,08 1,71 2,29 3,72 2,44 11,40
281. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 188,13 PLN 0,00 0,75 2,38 5,70 7,05 10,35 11,90 4,88 87,55
282. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2023-06-07 197,26 PLN 0,00 0,77 2,43 5,75 7,63 11,29 13,52 4,91 39,36
283. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2023-06-07 203,13 PLN 0,00 0,80 2,52 5,96 7,64 11,94 15,10 5,10 35,71
284. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2023-06-07 205,01 PLN 0,00 0,83 2,60 6,10 8,04 12,85 16,72 5,20 35,54
285. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 187,54 PLN 0,00 0,75 2,39 5,69 7,25 4,86 8,74
286. Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 124,39 PLN 0,97 5,45 10,94 19,51 12,59 19,54 25,10 16,45 24,39
287. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-06-06 1 744,33 PLN 0,05 0,90 3,19 7,27 8,66 6,47 12,91 6,75 74,43
288. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 95,93 PLN 0,22 -0,32 5,19 8,65 10,38 -0,44 -1,94 7,32 -4,07
289. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 97,14 PLN 0,02 -0,40 1,63 2,06 1,18 -8,82 -4,00 2,58 -2,86
290. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 97,61 PLN 0,02 -0,38 1,67 2,12 1,32 2,64 -13,10
291. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 89,72 PLN -0,09 -0,89 1,55 1,97 2,83 -10,47 -12,78 1,93 -10,30
292. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 90,11 PLN -0,09 -0,88 1,60 2,06 3,03 2,03 -13,51
293. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 100,72 PLN -0,28 -0,80 1,82 0,76 0,57 -6,12 1,33 2,49 0,72
294. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 101,07 PLN -0,29 -0,80 1,84 0,83 0,73 2,55 -8,22
295. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 115,17 PLN 0,02 0,57 1,69 3,93 4,62 2,37 6,30 4,45 15,17
296. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 115,61 PLN 0,02 0,58 1,72 4,01 4,79 4,52 -0,42
297. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 112,36 PLN -0,12 -0,52 2,17 2,31 3,99 3,70 7,01 2,55 12,36
298. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 112,80 PLN -0,12 -0,51 2,22 2,40 4,16 2,62 0,25
299. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2023-06-07 114,25 PLN -0,22 1,75 5,78 11,17 13,87 11,87 10,76 14,25
300. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2023-06-07 119,14 PLN -0,31 2,99 7,29 13,36 14,39 19,31 12,97 19,14
301. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2023-06-07 124,32 PLN -0,40 4,17 8,82 15,69 15,51 27,44 15,38 24,32
302. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2023-06-07 124,75 PLN -0,41 4,19 8,89 15,77 15,59 27,43 15,45 24,75
303. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2023-06-07 125,15 PLN -0,45 4,76 9,51 16,39 15,54 31,52 16,11 25,15
304. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2023-06-07 124,78 PLN -0,46 4,82 9,62 16,54 15,73 31,25 16,31 24,78
305. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2023-06-07 123,83 PLN -0,46 4,75 9,54 16,37 15,42 30,02 16,22 23,83
306. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2023-06-07 121,19 PLN -0,47 4,84 9,56 16,48 15,45 29,49 16,32 21,19
307. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2023-06-07 111,50 PLN -0,49 4,58 9,37 15,34 14,25 15,28 11,50
308. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 549,73 PLN 0,73 5,42 10,68 19,96 17,59 21,21
309. Subfundusz Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 543,11 PLN 0,73 5,29 10,29 19,12 11,97 20,28 14,78 16,89 443,11
310. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 583,81 PLN 0,74 5,47 10,82 20,27 14,14 17,86 29,54
311. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 143,58 PLN -0,12 0,05 3,56 7,60 12,66 -5,97 1,50 7,43 33,09
312. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2023-06-07 148,01 PLN -0,11 0,07 3,61 7,73 12,94 -5,38 2,76 7,54 28,84
313. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2023-06-07 153,41 PLN -0,12 0,10 3,69 7,90 13,33 -4,65 4,37 7,69 21,65
314. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2023-06-07 156,40 PLN -0,12 0,13 3,78 8,09 13,74 -3,52 6,27 7,85 23,45
315. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2023-06-07 147,76 PLN -0,11 0,15 3,83 8,19 13,93 7,93 -6,16
316. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 144,30 PLN -0,12 0,06 3,58 7,65 12,76 7,48 -8,33
317. Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 10,99 PLN 0,18 2,23 6,29 11,35 11,69 7,75 11,35 9,90
318. Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 11,41 PLN 0,35 3,35 7,24 12,86 11,75 12,41 12,86 14,10
319. Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 12,07 PLN 0,50 4,59 8,45 15,06 12,28 19,98 14,84 20,70
320. Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 11,96 PLN 0,50 4,55 8,43 14,89 11,99 19,00 14,78 19,60
321. Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 12,21 PLN 0,58 5,62 9,41 16,40 12,22 23,71 16,06 22,10
322. Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 12,37 PLN 0,57 5,64 9,47 16,59 12,05 24,57 16,15 23,70
323. Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 12,54 PLN 0,64 5,64 9,42 16,65 12,37 25,78 16,22 25,40
324. Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 12,66 PLN 0,56 5,59 9,42 16,36 12,53 28,14 16,04 26,60
325. Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 2023-06-06 10,86 PLN 0,56 5,33 9,15 16,27 12,89 15,78 8,60
326. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2023-06-07 131,21 PLN -0,55 6,21 8,82 21,03 23,47 52,25 33,67 20,17 40,08
327. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2023-06-07 155,73 PLN -0,54 6,24 8,91 21,22 23,88 54,60 39,97 20,34 62,93
328. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2023-06-07 164,10 PLN -0,56 6,23 8,96 21,40 24,28 57,09 44,23 20,49 92,92
329. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2023-06-07 168,78 PLN -0,55 6,19 9,06 21,73 25,11 60,54 49,13 20,76 86,21
330. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2023-06-07 138,16 PLN -0,55 6,17 9,07 21,79 25,26 20,80 33,31
331. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2023-06-07 132,58 PLN -0,55 6,22 8,84 21,09 23,59 20,22 28,46
332. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcyjne 2023-06-06 187,23 PLN 0,95 5,54 14,53 25,23 23,52 49,00 34,47 24,82 87,23
333. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 297,28 PLN 0,48 3,04 7,43 13,32 13,33 11,77 1,25
334. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 291,58 PLN 0,46 2,82 6,98 12,52 11,85 6,44 6,48 11,07 191,58
335. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 145,93 PLN -0,43 3,01 7,25 13,25 15,40 14,49 11,80 13,28 45,48
336. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 176,82 PLN -0,43 2,97 7,34 13,55 14,77 16,47 18,80 13,53 35,25
337. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 183,33 PLN -0,42 2,93 7,42 13,81 16,81 20,11 23,77 13,75 42,78
338. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 153,41 PLN -0,43 2,93 7,43 13,86 16,94 13,79 7,17
339. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 147,63 PLN -0,43 3,01 7,27 13,28 15,50 13,32 4,31
340. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2023-06-07 111,16 PLN 0,00 0,20 2,25 5,47 8,70 7,18 4,23 9,44
341. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2023-06-07 111,33 PLN -0,01 0,23 2,32 5,56 8,82 4,30 6,40
342. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 138,52 PLN 0,01 3,50 2,74 4,46 1,55 23,21 21,50 6,74 38,52
343. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-07 139,04 PLN 0,01 3,51 2,76 4,51 1,65 6,80 17,31
344. Subfundusz Allianz Zrównoważony C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 136,49 PLN 0,84 4,61 10,38 17,89 17,11 16,26 -0,71
345. Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 133,34 PLN 0,80 4,22 9,56 16,63 15,10 7,34 6,53 15,13 33,34
346. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 10,21 PLN -0,03 -0,14 -0,22 3,74 1,18 0,30 -8,37 1,97 2,06
347. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 9,69 PLN 0,04 0,55 0,67 4,64 3,32 4,52 -4,56 3,10 -3,07
348. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 9,72 PLN 0,35 2,11 3,77 9,59 9,82 13,42 2,32 7,27 -2,80
349. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 5,14 PLN 0,54 3,29 7,36 13,33 9,50 8,00 5,45 12,12 413,60
350. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-06-06 2,02 PLN 0,56 3,42 7,66 13,75 10,10 10,58 8,40 12,45 101,80
351. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2023-06-07 192,34 PLN 0,57 2,30 6,95 14,69 16,23 33,60 28,11 14,04 65,92
352. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2023-06-07 174,79 PLN 0,58 3,95 6,87 15,08 14,24 42,00 27,41 16,20 58,60
353. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2023-06-07 163,64 PLN 0,32 1,12 4,63 9,41 11,76 18,89 20,26 9,21 41,53
354. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2023-06-07 183,80 PLN 0,14 6,08 3,82 8,39 3,91 25,62 24,25 12,50 83,80
355. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2023-06-07 126,40 PLN 0,30 2,96 2,15 3,56 1,81 23,44 1,41 5,31 26,40
356. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2023-06-07 110,41 PLN 0,10 -0,54 1,76 2,71 4,05 3,79 1,01 2,89 10,41
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.