Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-01-15 113,65 PLN -0,06 -0,25 -5,13 -12,52 -13,31 12,28 13,60 3,84 13,64
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 5 2019-01-15 118,19 PLN -0,06 -0,15 -4,89 -12,07 -12,44 15,73 3,89 0,25
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 5 2019-01-15 114,71 PLN -0,06 -0,10 -4,73 -11,77 3,92 -10,34
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-01-15 118,97 PLN 0,11 -1,74 -6,13 -12,84 -16,14 5,03 -10,59 2,31 18,97
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 5 2019-01-15 127,75 PLN 0,11 -1,59 -5,68 -11,97 -14,46 11,50 -7,54 2,40 16,42
6. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 5 2019-01-15 140,16 PLN 0,11 -1,53 -5,51 -11,65 -13,86 13,87 2,31 2,43 42,14
7. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 5 2019-01-15 139,72 PLN 0,11 -1,50 -5,42 -11,49 -13,56 15,07 4,12 2,44 8,12
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-01-15 91,64 PLN 0,97 1,45 0,54 -12,18 -23,61 8,72 3,99 -16,00
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 95,59 PLN 0,26 -0,19 -1,48 -6,40 -10,30 -5,18 -14,69 2,01 -4,87
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 108,52 PLN 0,27 -0,05 -1,03 -5,53 -8,64 0,21 -6,45 2,09 -11,69
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 111,61 PLN 0,27 0,02 -0,86 -5,19 -8,00 2,35 -3,10 2,12 -6,74
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 111,10 PLN 0,28 0,05 -0,78 -5,03 -7,72 3,28 -1,63 2,15 -0,53
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-01-15 104,42 PLN -0,79 0,44 -0,74 -13,98 -6,35 6,70 -1,22
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 103,93 PLN 0,13 -0,35 -0,63 -2,71 -2,77 0,67 3,93
15. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 111,65 PLN 0,09 -1,73 -4,04 -8,16 -8,96 3,26 11,65
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-01-15 95,64 PLN 0,35 -0,19 -5,91 -16,09 -14,74 3,55 -4,36
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 108,96 PLN 0,05 0,66 -0,85 -2,93 -5,12 8,56 1,94 8,95
18. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 109,98 PLN 0,05 0,69 -0,76 -2,76 -4,79 1,96 7,36
19. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 110,96 PLN 0,05 0,74 -0,62 -2,49 -4,26 1,99 1,91
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-01-15 103,72 PLN 0,44 1,20 -2,82 -8,95 -15,50 2,98 3,72
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-01-15 104,59 PLN 0,73 1,51 6,32 -8,39 -15,54 -1,00 4,57
22. Allianz FIOSubfundusz Allianz Lokacyjny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2019-01-15 155,15 PLN -0,05 0,25 0,36 0,47 0,12 4,72 8,75 0,12 54,55
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Lokacyjny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2019-01-15 159,46 PLN -0,04 0,28 0,47 0,66 0,52 5,97 10,94 0,14 21,12
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Lokacyjny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2019-01-15 157,78 PLN -0,04 0,30 0,50 0,75 0,68 5,12 9,97 0,15 14,40
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Lokacyjny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2019-01-15 160,98 PLN -0,04 0,31 0,54 0,83 0,83 6,94 12,62 0,16 13,65
26. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-01-15 107,75 PLN 0,46 2,93 -7,67 -16,72 -14,60 6,38 7,47
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 105,81 PLN 0,03 0,73 -0,18 -0,69 -3,35 5,81 5,77 1,00 5,80
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 106,83 PLN 0,03 0,75 -0,10 -0,54 -3,06 6,71 1,01 2,20
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 107,65 PLN 0,03 0,80 0,00 -0,34 -2,67 1,03 2,47
30. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 169,79 PLN 0,00 0,30 0,48 0,81 0,22 7,17 11,25 0,49 69,27
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 175,80 PLN 0,01 0,33 0,55 0,96 0,52 8,14 13,48 0,50 24,20
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 178,99 PLN 0,01 0,36 0,66 1,17 0,92 9,45 15,77 0,52 19,58
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 178,30 PLN 0,01 0,38 0,69 1,25 1,08 9,94 16,38 0,53 17,88
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-01-15 113,00 PLN 0,02 -0,17 -1,51 0,14 -1,34
35. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-01-15 95,88 PLN 0,08 4,42 4,31 -0,44 -8,91 3,09 -4,12
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-01-15 101,20 PLN 0,23 1,91 1,18 -0,85 -5,32 2,07 1,20
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 100,09 PLN 0,08 0,80 0,91 -0,17 -0,34 0,60 0,09
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 107,72 PLN 0,17 0,90 -1,04 -0,62 -2,58 2,97 7,72
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 100,37 PLN 0,09 0,90 0,70 -0,07 -1,99 0,81 0,37
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2019-01-15 99,54 PLN 0,00 0,49 -0,27 -0,94 -1,04 0,57 -0,48
41. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 105,64 PLN 0,00 1,24 0,86 0,04 -1,46 1,06 5,64
42. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 144,94 PLN 0,02 0,75 2,32 2,19 1,77 6,40 13,19 0,30 34,35
43. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 147,86 PLN 0,02 0,78 2,41 2,35 2,09 7,29 14,82 0,32 28,71
44. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 151,25 PLN 0,03 0,82 2,51 2,56 2,49 8,66 17,22 0,34 19,93
45. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 151,59 PLN 0,03 0,83 2,55 2,64 2,64 9,16 18,11 0,35 19,65
46. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-01-15 92,64 PLN 0,48 0,39 1,88 -0,70 -10,86 14,31 0,01 2,42 -1,10
47. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 5 2019-01-15 106,27 PLN 0,48 0,54 2,37 0,30 -9,09 21,35 10,51 2,50 11,18
48. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 5 2019-01-15 109,14 PLN 0,48 0,60 2,55 0,66 -8,45 23,92 14,45 2,53 28,31
49. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 5 2019-01-15 108,79 PLN 0,48 0,63 2,63 0,83 -8,12 25,23 16,47 2,55 20,02
50. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 121,70 PLN 0,26 -0,04 -0,66 -3,98 -8,65 0,68 -5,44 1,25 21,32
51. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 136,79 PLN 0,27 0,11 -0,23 -3,15 -7,08 5,95 2,96 1,33 6,20
52. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 140,81 PLN 0,28 0,17 -0,06 -2,80 -6,43 8,20 6,62 1,37 7,70
53. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 140,38 PLN 0,27 0,20 0,01 -2,66 -6,15 9,17 8,23 1,38 9,33
54. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-01-15 101,71 PLN -0,06 -0,51 0,22 -0,22 -0,58 2,07 -0,84
55. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-01-15 90,35 PLN 0,43 -0,26 -7,13 -7,08 -12,38 9,93 -9,85 4,25 -9,66
56. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-01-15 94,29 PLN 0,44 -0,18 -6,89 -6,60 -11,50 13,42 4,29 -8,76
57. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 102,95 PLN -0,16 0,20 -0,80 -0,29 -0,70 1,65 2,93
58. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 107,22 PLN 0,16 -1,30 -2,87 -5,97 -6,82 2,31 7,22