Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-11-08 126,01 PLN 0,06 4,96 5,01 0,97 3,00 16,42 19,82 15,13 26,00
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 5 2019-11-08 132,11 PLN 0,05 5,04 5,28 1,48 4,04 19,95 16,12 12,06
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 5 2019-11-08 128,95 PLN 0,05 5,10 5,46 1,83 4,76 16,82 0,79
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-11-08 118,06 PLN 0,32 4,23 -1,22 -2,83 -4,82 -6,43 -1,98 1,53 18,06
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 5 2019-11-08 128,33 PLN 0,33 4,36 -0,85 -2,09 -3,31 -1,06 -4,57 2,86 16,95
6. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 5 2019-11-08 141,60 PLN 0,33 4,42 -0,67 -1,74 -2,63 1,04 11,72 3,48 43,60
7. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 5 2019-11-08 141,90 PLN 0,33 4,48 -0,48 -1,37 -2,06 2,35 13,97 4,04 9,80
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-11-08 94,57 PLN -0,41 5,22 6,02 -0,67 0,60 -1,80 7,32 -13,31
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 95,16 PLN 0,09 1,93 0,45 -1,27 -2,90 -7,40 -14,66 1,55 -5,29
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 109,45 PLN 0,10 2,07 0,86 -0,46 -1,29 -2,34 -6,60 2,96 -10,94
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 113,21 PLN 0,11 2,13 1,04 -0,11 -0,60 -0,25 -3,26 3,59 -5,40
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 113,28 PLN 0,11 2,20 1,23 0,27 -0,02 0,94 -1,51 4,16 1,42
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-11-08 115,53 PLN -1,33 2,53 1,37 -4,18 3,61 18,06 9,29
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 112,26 PLN -0,36 -0,36 0,96 4,31 6,87 9,97 8,74 12,26
15. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 101,62 PLN -0,24 2,92 2,32 0,07
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 127,62 PLN 0,09 3,99 7,79 6,08 8,09 22,11 18,04 27,62
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-11-08 119,21 PLN -0,62 8,54 10,30 7,26 14,69 27,32 29,07 19,21
18. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 114,04 PLN -0,02 0,97 0,88 1,14 3,51 6,13 6,69 14,03
19. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 115,44 PLN -0,02 1,01 0,97 1,32 3,88 7,27 7,02 12,69
20. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 116,99 PLN -0,02 1,05 1,11 1,60 4,45 7,53 7,45
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-11-08 113,49 PLN -0,71 9,37 9,81 5,21 5,22 18,96 12,68 13,49
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-11-08 103,17 PLN -1,12 2,68 3,67 -4,59 2,15 2,64 -2,35 3,15
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-11-08 157,80 PLN -0,04 0,21 0,48 1,34 2,06 4,63 7,73 1,83 57,19
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2 2019-11-08 162,71 PLN -0,04 0,25 0,58 1,55 2,47 5,88 9,89 2,19 23,59
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2 2019-11-08 161,20 PLN -0,04 0,27 0,62 1,63 2,62 6,37 8,94 2,32 16,88
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2 2019-11-08 164,68 PLN -0,04 0,27 0,67 1,71 2,78 6,86 11,57 2,46 16,26
27. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-11-08 128,55 PLN -0,04 8,11 8,29 1,86 7,89 28,49 26,91 28,22
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 109,80 PLN -0,05 -0,20 0,07 1,43 3,98 3,81 6,01 4,81 9,79
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 111,13 PLN -0,05 -0,17 0,14 1,59 4,29 4,74 5,08 6,31
30. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 112,35 PLN -0,05 -0,13 0,25 1,79 4,71 6,01 5,44 6,94
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 173,21 PLN -0,03 0,29 0,39 0,81 2,52 5,57 9,12 2,51 72,67
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 179,77 PLN -0,03 0,32 0,46 0,95 2,83 6,52 10,85 2,77 27,00
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 183,63 PLN -0,03 0,35 0,56 1,16 3,24 7,81 13,09 3,13 22,68
34. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 183,43 PLN -0,03 0,38 0,66 1,36 3,55 8,46 13,87 3,42 21,28
35. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-11-08 116,28 PLN 0,04 0,45 0,76 1,17 1,47 3,05 1,53
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-11-08 101,93 PLN -0,35 1,49 0,77 7,20 10,60 3,50 9,59 1,93
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-11-08 108,83 PLN -0,11 -0,38 -0,96 3,80 9,73 7,33 9,76 8,83
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 105,07 PLN -0,06 -1,30 -0,63 2,67 6,14 5,92 5,61 5,07
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 115,35 PLN -0,09 0,87 1,59 2,59 6,14 11,98 10,27 15,35
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 109,93 PLN 0,06 0,50 0,18 1,37 5,39 8,39 5,17 9,93
41. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 147,22 PLN -0,22 -0,86 -0,43 1,90 3,77 5,81 7,80 1,88 36,47
42. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 150,55 PLN -0,21 -0,84 -0,35 2,05 4,09 6,70 9,36 2,14 31,05
43. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 154,49 PLN -0,21 -0,80 -0,25 2,25 4,50 8,05 11,63 2,49 22,50
44. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 155,28 PLN -0,21 -0,77 -0,14 2,47 4,83 8,72 12,65 2,79 22,57
45. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-11-08 91,52 PLN 0,08 4,55 2,64 0,26 -0,54 5,89 -3,37 1,18 -2,30
46. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 5 2019-11-08 106,28 PLN 0,08 4,69 3,02 1,03 1,03 11,96 6,34 2,51 11,19
47. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 5 2019-11-08 109,77 PLN 0,08 4,74 3,21 1,38 1,73 14,33 10,13 3,12 29,05
48. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 5 2019-11-08 110,00 PLN 0,08 4,80 3,40 1,76 2,34 15,81 12,35 3,69 21,36
49. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 123,72 PLN -0,08 0,97 0,45 0,70 0,02 1,01 -5,24 2,93 23,34
50. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 141,00 PLN -0,08 1,13 0,89 1,57 1,75 6,30 3,18 4,45 9,47
51. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 145,97 PLN -0,08 1,18 1,07 1,93 2,46 8,56 6,85 5,08 11,65
52. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 146,20 PLN -0,08 1,23 1,23 2,26 2,99 9,78 8,70 5,58 13,86
53. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-11-08 106,52 PLN 0,04 1,31 3,21 3,60 4,21 6,89 3,85
54. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-11-08 92,06 PLN -0,08 0,70 -0,25 0,45 -3,40 -6,82 -16,17 6,22 -7,95
55. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-11-08 96,84 PLN -0,07 0,78 0,00 0,96 -2,45 -4,00 7,11 -6,29
56. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-11-08 102,95 PLN -0,04 0,22 0,52 1,13 1,36
57. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 106,74 PLN -0,28 0,27 1,60 1,87 3,12 6,24 5,39 6,72
58. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 119,06 PLN -0,08 2,25 5,06 5,06 6,35 16,21 13,61 19,06