Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-09-19 123,62 PLN -0,01 2,96 -0,05 -0,67 -3,81 11,32 13,55 12,95 23,61
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 5 2019-09-19 129,42 PLN -0,01 3,04 0,20 -0,18 -2,85 14,69 13,76 9,78
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 5 2019-09-19 126,21 PLN 0,00 3,10 0,38 0,18 -2,17 14,34 -1,35
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-09-19 117,95 PLN -0,13 0,80 -2,71 -7,74 -9,51 -7,97 -8,93 1,44 17,95
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 5 2019-09-19 127,95 PLN -0,12 0,94 -2,34 -7,04 -8,00 -2,63 -6,13 2,56 16,60
6. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 5 2019-09-19 141,04 PLN -0,12 1,00 -2,18 -6,71 -7,36 -0,56 3,87 3,07 43,03
7. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 5 2019-09-19 141,20 PLN -0,12 1,06 -1,99 -6,37 -6,85 0,68 5,90 3,53 9,26
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-09-19 91,76 PLN -0,42 3,32 -2,62 -5,84 -5,39 -8,72 4,13 -15,89
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 94,80 PLN -0,17 1,08 -2,07 -4,68 -5,98 -8,01 -16,23 1,16 -5,65
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 108,80 PLN -0,16 1,22 -1,66 -3,90 -4,39 -2,94 -8,29 2,35 -11,47
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 112,43 PLN -0,15 1,28 -1,49 -3,56 -3,72 -0,87 -5,00 2,87 -6,05
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 112,38 PLN -0,15 1,34 -1,30 -3,20 -3,22 0,24 -3,36 3,33 0,62
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-09-19 117,18 PLN -1,22 2,17 -0,21 -2,15 0,50 19,74 10,85
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 112,53 PLN 0,00 0,57 2,64 5,41 5,50 9,44 9,00 12,53
15. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 101,58 PLN 0,22 2,02 0,03
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 124,31 PLN -0,01 4,15 2,57 4,46 0,90 18,71 14,97 24,31
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-09-19 113,07 PLN 0,52 5,45 2,53 5,18 1,84 14,58 22,42 13,07
18. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 113,62 PLN 0,03 0,61 0,26 1,09 1,54 5,67 6,30 13,61
19. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 114,96 PLN 0,03 0,64 0,35 1,27 1,90 6,79 6,57 12,22
20. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 116,41 PLN 0,03 0,68 0,48 1,54 2,45 6,99 6,92
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-09-19 110,04 PLN -1,22 8,55 -0,03 -3,90 3,61 12,63 9,25 10,04
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-09-19 98,51 PLN -1,01 -1,16 -9,30 -11,31 -9,61 -1,38 -6,76 -1,51
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-09-19 157,31 PLN 0,01 0,22 0,70 1,35 1,81 4,39 7,69 1,51 56,70
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2 2019-09-19 162,11 PLN 0,01 0,26 0,81 1,55 2,20 5,64 9,85 1,81 23,14
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2 2019-09-19 160,57 PLN 0,02 0,27 0,85 1,63 2,37 6,13 8,91 1,92 16,42
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2 2019-09-19 164,00 PLN 0,02 0,29 0,89 1,71 2,53 6,61 11,53 2,03 15,78
27. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-09-19 124,19 PLN 0,47 6,42 1,28 2,14 -5,39 17,82 22,61 23,87
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 109,80 PLN 0,01 0,06 0,66 1,84 3,40 4,28 5,72 4,81 9,79
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 111,09 PLN 0,02 0,10 0,73 1,99 3,72 5,23 5,04 6,28
30. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 112,25 PLN 0,02 0,13 0,84 2,20 4,14 6,51 5,35 6,84
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 172,55 PLN 0,03 0,07 0,38 0,93 2,15 5,46 9,00 2,12 72,02
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 179,01 PLN 0,03 0,10 0,45 1,08 2,46 6,41 10,79 2,34 26,46
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 182,76 PLN 0,04 0,13 0,56 1,29 2,87 7,70 13,04 2,64 22,10
34. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 182,46 PLN 0,04 0,16 0,66 1,49 3,15 8,32 13,77 2,88 20,63
35. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-09-19 115,80 PLN 0,02 0,38 0,66 1,19 0,86 2,62 1,11
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-09-19 100,48 PLN -0,02 0,80 1,44 3,31 10,66 2,79 8,03 0,48
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-09-19 108,94 PLN 0,01 0,36 1,20 4,15 8,95 9,76 9,87 8,94
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 105,55 PLN 0,01 -0,56 1,23 3,94 6,09 6,36 6,09 5,55
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 115,27 PLN 0,02 1,43 1,72 3,65 4,95 15,67 10,19 15,27
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 109,22 PLN 0,01 0,24 -0,51 1,39 4,53 8,84 4,49 9,22
41. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 147,74 PLN 0,07 -0,42 0,79 2,05 4,44 6,07 9,58 2,24 36,95
42. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 151,02 PLN 0,07 -0,40 0,87 2,21 4,77 6,95 11,16 2,46 31,46
43. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 154,89 PLN 0,06 -0,36 0,97 2,41 5,17 8,31 13,47 2,76 22,82
44. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 155,59 PLN 0,06 -0,33 1,07 2,61 5,46 8,94 14,47 3,00 22,81
45. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-09-19 89,58 PLN -0,36 2,40 -3,65 -6,53 -5,06 4,28 -9,52 -0,96 -4,37
46. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 5 2019-09-19 103,81 PLN -0,36 2,54 -3,28 -5,82 -3,49 10,33 -0,36 0,13 8,61
47. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 5 2019-09-19 107,12 PLN -0,35 2,60 -3,11 -5,49 -2,81 12,66 3,18 0,63 25,93
48. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 5 2019-09-19 107,24 PLN -0,35 2,66 -2,92 -5,13 -2,28 14,07 5,21 1,08 18,31
49. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 123,43 PLN -0,14 0,78 -0,56 -1,07 -1,47 -0,21 -6,40 2,69 23,05
50. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 140,34 PLN -0,13 0,93 -0,14 -0,22 0,22 5,01 1,90 3,96 8,96
51. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 145,15 PLN -0,12 0,99 0,04 0,13 0,92 7,24 5,53 4,49 11,02
52. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 145,25 PLN -0,12 1,04 0,21 0,46 1,40 8,40 7,31 4,90 13,12
53. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-09-19 105,14 PLN 0,14 1,41 0,98 1,91 1,66 5,51 2,51
54. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-09-19 94,08 PLN -0,36 2,97 3,34 -0,52 -2,20 -2,88 -16,94 8,55 -5,93
55. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-09-19 98,83 PLN -0,35 3,04 3,60 -0,02 -1,24 0,05 9,31 -4,36
56. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-09-19 102,59 PLN 0,01 0,18 0,50 0,96 1,00
57. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 106,51 PLN 0,04 1,04 1,57 1,83 2,23 6,28 5,16 6,49
58. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 117,24 PLN -0,03 2,73 2,47 4,25 1,77 14,05 11,87 17,24