Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-05-22 122,47 PLN 0,75 -3,35 0,47 6,68 -6,64 15,72 19,45 11,90 22,46
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 5 2019-05-22 127,80 PLN 0,75 -3,26 0,71 7,21 -5,71 19,22 12,33 8,41
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 5 2019-05-22 124,33 PLN 0,75 -3,21 0,88 7,57 12,64 -2,82
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-05-22 118,89 PLN 0,81 -6,00 -3,35 0,41 -16,20 1,08 -6,69 2,24 18,89
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 5 2019-05-22 128,33 PLN 0,81 -5,87 -2,99 1,22 -14,68 7,13 -3,69 2,86 16,95
6. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 5 2019-05-22 141,14 PLN 0,81 -5,81 -2,83 1,58 -14,08 9,41 6,59 3,14 43,13
7. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 5 2019-05-22 140,94 PLN 0,81 -5,74 -2,69 1,80 -13,73 10,63 8,52 3,34 9,06
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-05-22 91,15 PLN 0,54 -7,45 -4,97 -0,52 -19,54 2,91 3,44 -16,45
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 95,20 PLN 0,71 -4,54 -2,49 0,74 -8,91 -6,25 -15,02 1,59 -5,25
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 108,68 PLN 0,71 -4,40 -2,11 1,57 -7,29 -1,00 -6,90 2,24 -11,56
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 112,05 PLN 0,72 -4,34 -1,93 1,93 -6,64 1,12 -3,55 2,53 -6,37
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 111,72 PLN 0,71 -4,27 -1,80 2,14 -6,30 2,09 -2,03 2,72 0,03
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-05-22 114,37 PLN 1,59 -6,96 -2,39 15,82 -1,79 16,87 8,19
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 107,39 PLN 0,10 -0,10 1,61 3,29 1,13 7,11 4,02 7,39
15. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 119,19 PLN 0,34 -1,46 1,43 4,99 -2,26 18,69 10,24 19,19
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-05-22 109,90 PLN 0,61 -1,66 5,92 11,77 -3,60 18,99 9,90
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 112,28 PLN 0,13 -1,01 0,75 4,14 -0,14 7,53 5,04 12,27
18. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 113,47 PLN 0,13 -0,97 0,84 4,32 0,21 8,67 5,19 10,77
19. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 114,70 PLN 0,13 -0,92 0,98 4,61 0,76 5,42 5,35
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-05-22 105,24 PLN 0,71 -12,14 -8,38 2,14 -13,95 4,49 5,24
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-05-22 109,58 PLN 0,06 -1,27 5,97 7,72 -1,07 3,72 9,56
22. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-05-22 155,67 PLN -0,01 0,05 0,24 0,95 0,81 4,29 7,78 0,45 55,07
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2 2019-05-22 160,21 PLN -0,01 0,09 0,34 1,16 1,20 5,53 9,95 0,62 21,69
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2 2019-05-22 158,61 PLN -0,01 0,10 0,38 1,23 1,37 5,67 9,00 0,67 15,00
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2 2019-05-22 161,91 PLN -0,01 0,11 0,42 1,30 1,51 6,50 11,62 0,73 14,30
26. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-05-22 124,78 PLN 0,78 -2,84 7,03 14,39 -6,64 23,19 24,46
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 108,13 PLN 0,04 -0,23 0,86 3,04 1,49 5,85 5,44 3,22 8,12
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 109,29 PLN 0,04 -0,20 0,93 3,19 1,80 6,81 3,34 4,55
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 110,28 PLN 0,04 -0,17 1,04 3,39 2,21 3,50 4,97
30. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 171,79 PLN -0,03 0,30 0,65 1,90 2,16 6,87 10,11 1,67 71,26
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 178,05 PLN -0,03 0,33 0,72 2,05 2,47 7,84 12,12 1,79 25,79
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 181,54 PLN -0,03 0,36 0,83 2,25 2,88 9,15 14,38 1,95 21,29
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 181,00 PLN -0,02 0,40 0,90 2,37 3,08 9,68 15,03 2,05 19,67
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-05-22 114,94 PLN 0,02 0,13 0,74 0,90 1,86 0,36
35. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-05-22 95,15 PLN 0,22 -1,80 -1,93 3,08 -3,76 2,30 -4,85
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-05-22 105,05 PLN 0,06 0,16 1,35 7,26 3,62 5,95 5,05
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 102,55 PLN 0,11 0,53 1,41 3,48 3,24 3,08 2,55
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 112,27 PLN 0,00 -0,47 1,82 5,35 3,81 7,32 12,27
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2019-05-22 100,83 PLN 0,00 0,17 0,68 1,55 0,58 1,87 0,81
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 108,61 PLN -0,06 0,09 1,48 4,34 3,46 3,90 8,61
41. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 144,83 PLN 0,10 -0,08 -0,31 2,05 2,19 5,56 9,98 0,23 34,25
42. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 147,90 PLN 0,09 -0,05 -0,24 2,21 2,52 6,45 11,56 0,35 28,74
43. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 151,49 PLN 0,09 -0,01 -0,15 2,40 2,91 7,81 13,89 0,50 20,13
44. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 151,97 PLN 0,10 0,03 -0,07 2,52 3,11 8,33 14,79 0,60 19,95
45. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-05-22 89,86 PLN 1,09 -6,63 -4,22 0,31 -8,14 7,60 -3,39 -0,65 -4,07
46. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 5 2019-05-22 103,62 PLN 1,09 -6,51 -3,87 1,11 -6,46 14,04 6,56 -0,06 8,41
47. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 5 2019-05-22 106,68 PLN 1,10 -6,44 -3,71 1,46 -5,81 16,46 10,35 0,22 25,42
48. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 5 2019-05-22 106,53 PLN 1,10 -6,37 -3,57 1,70 -5,42 17,76 12,37 0,41 17,53
49. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 122,13 PLN 0,30 -2,30 -1,11 1,87 -6,38 -0,46 -6,12 1,61 21,75
50. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 138,08 PLN 0,31 -2,15 -0,70 2,72 -4,77 4,75 2,21 2,29 7,20
51. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 142,49 PLN 0,31 -2,09 -0,53 3,09 -4,10 6,97 5,85 2,58 8,99
52. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 142,28 PLN 0,31 -2,02 -0,41 3,30 -3,76 8,00 7,51 2,75 10,81
53. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-05-22 103,65 PLN 0,22 0,22 0,91 2,56 2,74 4,01 1,05
54. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-05-22 91,42 PLN -0,38 -3,83 -3,59 -0,62 -11,35 -4,30 -16,61 5,48 -8,59
55. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-05-22 95,72 PLN -0,37 -3,74 -3,36 -0,15 -10,47 -1,41 5,87 -7,37
56. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-05-22 101,82 PLN 0,01 0,03 0,20 0,25
57. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 104,60 PLN 0,11 -0,25 0,35 2,12 2,00 3,28 4,58
58. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 112,61 PLN 0,27 -1,03 1,27 3,59 -1,29 12,85 7,45 12,61