Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-07-18 125,32 PLN -0,64 2,25 -1,10 8,35 -3,77 13,94 18,52 14,50 25,31
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 5 2019-07-18 130,98 PLN -0,64 2,34 -0,86 8,90 -2,80 17,40 15,13 11,10
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 5 2019-07-18 127,57 PLN -0,64 2,40 -0,69 9,27 -2,13 15,57 -0,29
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-07-18 122,46 PLN -0,36 0,15 -3,18 0,45 -9,70 3,52 -0,41 5,31 22,46
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 5 2019-07-18 132,49 PLN -0,35 0,26 -2,82 1,21 -8,13 9,61 2,72 6,20 20,74
6. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 5 2019-07-18 145,88 PLN -0,35 0,33 -2,64 1,56 -7,48 11,94 13,68 6,61 47,94
7. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 5 2019-07-18 145,85 PLN -0,35 0,39 -2,46 1,86 -7,05 13,26 15,82 6,94 12,86
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-07-18 95,37 PLN -0,24 3,21 -3,17 2,94 -8,21 -1,35 8,23 -12,58
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 96,86 PLN 0,09 -0,16 -2,88 0,04 -5,23 -5,10 -12,38 3,36 -3,60
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 110,85 PLN 0,09 -0,04 -2,49 0,83 -3,60 0,16 -4,03 4,28 -9,80
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 114,41 PLN 0,10 0,03 -2,32 1,19 -2,93 2,31 -0,60 4,68 -4,40
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 114,21 PLN 0,10 0,09 -2,13 1,47 -2,50 3,37 1,04 5,01 2,26
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-07-18 121,97 PLN -0,11 5,82 -0,78 13,95 -0,11 24,64 15,38
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 110,89 PLN 0,02 1,42 3,15 6,42 3,69 6,94 7,41 10,89
15. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 101,67 PLN -0,40 0,12
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 122,20 PLN -0,64 1,44 1,03 7,93 0,35 15,23 13,02 22,20
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-07-18 111,44 PLN -1,90 1,83 -0,28 14,53 -3,04 11,32 20,66 11,44
18. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 113,85 PLN -0,11 0,73 0,38 4,07 1,37 6,30 6,51 13,84
19. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 115,12 PLN -0,10 0,77 0,47 4,25 1,72 7,43 6,72 12,38
20. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 116,46 PLN -0,11 0,80 0,60 4,52 2,27 7,04 6,96
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-07-18 111,47 PLN -0,38 2,97 -6,94 5,60 -1,93 11,35 10,67 11,47
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-07-18 109,00 PLN -0,42 -0,24 -1,79 4,32 -4,13 8,88 3,17 8,98
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-07-18 156,57 PLN 0,01 0,26 0,63 0,95 1,36 4,34 7,86 1,03 55,96
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2 2019-07-18 161,24 PLN 0,02 0,29 0,73 1,15 1,75 5,59 10,03 1,26 22,48
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2 2019-07-18 159,67 PLN 0,02 0,31 0,77 1,23 1,92 6,38 9,08 1,35 15,77
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2 2019-07-18 163,03 PLN 0,02 0,32 0,80 1,30 2,07 6,56 11,70 1,43 15,09
27. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-07-18 120,53 PLN -1,63 -1,14 -6,15 9,56 -7,84 17,53 18,99 20,22
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 109,53 PLN 0,02 0,62 1,06 3,34 2,82 4,48 6,05 4,55 9,52
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 110,76 PLN 0,03 0,64 1,14 3,49 3,13 5,44 4,73 5,96
30. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 111,83 PLN 0,02 0,67 1,23 3,70 3,54 4,96 6,44
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 172,25 PLN -0,01 0,21 0,57 1,43 2,23 6,03 9,61 1,94 71,72
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 178,61 PLN -0,01 0,24 0,64 1,58 2,53 6,99 11,52 2,11 26,18
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 182,22 PLN -0,01 0,27 0,74 1,78 2,94 8,28 13,77 2,34 21,74
34. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 181,79 PLN -0,01 0,30 0,84 1,93 3,17 8,85 14,46 2,50 20,19
35. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-07-18 115,47 PLN 0,00 0,43 0,59 2,01 2,33 0,82
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-07-18 102,96 PLN 0,27 4,17 6,26 7,33 7,05 2,93 10,70 2,96
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-07-18 108,73 PLN 0,02 1,32 3,67 6,73 6,68 8,70 9,66 8,73
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 104,69 PLN 0,06 0,58 2,63 4,57 4,59 4,66 5,23 4,69
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 113,72 PLN -0,14 0,53 0,82 4,75 4,85 13,69 8,71 13,72
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 110,10 PLN 0,02 0,58 1,47 4,05 4,35 10,07 5,33 10,10
41. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 147,10 PLN 0,06 0,32 1,49 1,80 3,43 6,00 10,32 1,80 36,36
42. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 150,28 PLN 0,05 0,33 1,56 1,95 3,75 6,88 11,92 1,96 30,81
43. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 154,03 PLN 0,06 0,37 1,66 2,15 4,16 8,24 14,25 2,19 22,14
44. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 154,62 PLN 0,06 0,41 1,77 2,31 4,40 8,82 15,20 2,36 22,05
45. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-07-18 93,06 PLN 0,22 -0,23 -3,30 -1,28 0,19 11,13 1,12 2,89 -0,65
46. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 5 2019-07-18 107,56 PLN 0,21 -0,10 -2,95 -0,55 1,93 17,67 11,45 3,74 12,53
47. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 5 2019-07-18 110,86 PLN 0,22 -0,05 -2,77 -0,20 2,65 20,16 15,42 4,14 30,33
48. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 5 2019-07-18 110,83 PLN 0,22 0,02 -2,59 0,09 3,13 21,56 17,59 4,47 22,27
49. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 124,28 PLN 0,10 0,05 -0,58 1,31 -1,79 1,46 -3,91 3,39 23,90
50. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 140,89 PLN 0,11 0,19 -0,16 2,17 -0,11 6,77 4,61 4,37 9,39
51. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 145,55 PLN 0,11 0,25 0,01 2,53 0,60 9,03 8,34 4,78 11,33
52. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 145,48 PLN 0,11 0,30 0,18 2,79 1,01 10,14 10,10 5,06 13,30
53. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-07-18 104,75 PLN -0,10 0,55 1,29 2,80 2,73 5,12 2,13
54. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-07-18 94,39 PLN -0,07 3,83 -0,70 3,03 -2,47 -6,71 -17,52 8,91 -5,62
55. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-07-18 98,99 PLN -0,07 3,93 -0,45 3,54 -1,50 -3,88 9,49 -4,21
56. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-07-18 102,31 PLN 0,01 0,24 0,51 0,73
57. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 105,09 PLN 0,01 0,30 0,22 1,95 1,68 4,97 3,76 5,07
58. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 115,46 PLN -0,37 1,35 1,48 6,71 1,11 11,00 10,17 15,46