Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRI Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2024-02-22 125,12 PLN 0,51 2,00 4,29 7,64 17,75 13,44 1,56 25,12
2. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2024-02-22 132,70 PLN 0,78 3,16 5,36 9,89 22,01 18,22 2,06 32,70
3. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2024-02-22 144,53 PLN 1,35 5,59 7,87 15,07 29,70 26,79 3,73 44,53
4. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2024-02-22 145,05 PLN 1,35 5,58 7,86 15,08 29,81 26,76 3,72 45,05
5. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 4 2024-02-22 147,26 PLN 1,52 6,44 8,67 16,58 32,36 29,31 4,34 47,26
6. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 4 2024-02-22 146,93 PLN 1,53 6,48 8,73 16,70 32,60 29,08 4,37 46,93
7. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 4 2024-02-22 145,84 PLN 1,53 6,48 8,74 16,70 32,53 28,22 4,37 45,84
8. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 4 2024-02-22 143,26 PLN 1,47 6,49 8,71 16,94 33,07 27,80 4,45 43,26
9. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 4 2024-02-22 132,26 PLN 1,37 5,89 8,35 16,98 32,90 29,21 4,04 32,26
10. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2025 PPK 3 2024-02-22 12,08 PLN 0,58 2,11 4,59 8,24 18,78 11,44 1,68 20,80
11. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2030 PPK 3 2024-02-22 12,75 PLN 0,79 3,24 5,72 10,49 22,48 15,59 2,25 27,50
12. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2035 PPK 3 2024-02-22 14,05 PLN 1,37 5,72 8,33 15,54 29,73 25,33 3,92 40,50
13. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2040 PPK 3 2024-02-22 13,93 PLN 1,38 5,69 8,32 15,60 29,70 24,82 3,96 39,30
14. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2045 PPK 4 2024-02-22 14,40 PLN 1,55 6,59 9,01 17,17 33,21 29,15 4,50 44,00
15. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2050 PPK 4 2024-02-22 14,59 PLN 1,53 6,57 9,04 17,19 33,36 29,69 4,51 45,90
16. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2055 PPK 4 2024-02-22 14,78 PLN 1,51 6,48 8,92 17,12 33,15 30,80 4,45 47,80
17. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2060 PPK 4 2024-02-22 14,91 PLN 1,43 6,35 8,91 16,94 32,77 32,42 4,41 49,10
18. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2065 PPK 4 2024-02-22 12,79 PLN 1,35 5,97 8,67 17,02 32,81 4,15 27,90