Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRI Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2023-03-28 108,44 PLN 0,13 1,21 5,22 10,70 3,50 12,76 5,13 8,44
2. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2023-03-28 110,26 PLN 0,19 0,35 4,87 11,18 -0,94 20,54 4,55 10,26
3. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2023-03-28 112,37 PLN 0,23 -0,40 4,83 12,22 -4,22 30,72 4,29 12,37
4. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2023-03-28 112,70 PLN 0,25 -0,39 4,85 12,24 -4,25 30,77 4,29 12,70
5. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 4 2023-03-28 111,88 PLN 0,29 -0,75 4,44 12,39 -6,31 35,97 3,79 11,88
6. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 4 2023-03-28 111,40 PLN 0,31 -0,77 4,50 12,51 -6,33 35,37 3,84 11,40
7. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 4 2023-03-28 110,68 PLN 0,30 -0,74 4,52 12,48 -6,55 34,24 3,88 10,68
8. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 4 2023-03-28 108,23 PLN 0,32 -0,82 4,53 12,65 -6,60 31,75 3,88 8,23
9. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 4 2023-03-28 99,64 PLN 0,30 -1,09 3,72 11,09 -6,57 3,02 -0,36
10. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-28 10,38 PLN 0,10 1,17 5,27 9,49 1,57 8,35 5,17 3,80
11. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-28 10,55 PLN 0,09 0,29 4,66 9,78 -1,68 15,05 4,35 5,50
12. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-28 10,89 PLN 0,18 -0,73 4,11 10,78 -4,64 24,46 3,62 8,90
13. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-28 10,79 PLN 0,19 -0,74 4,05 10,44 -5,02 23,31 3,55 7,90
14. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-28 10,78 PLN 0,19 -1,73 3,26 11,36 -7,47 28,79 2,47 7,80
15. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-28 10,92 PLN 0,28 -1,62 3,31 11,31 -7,46 29,54 2,54 9,20
16. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-28 11,07 PLN 0,27 -1,69 3,46 11,82 -6,66 31,01 2,59 10,70
17. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-28 11,20 PLN 0,27 -1,58 3,42 11,55 -6,20 33,49 2,66 12,00
18. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-28 9,59 PLN 0,31 -1,94 3,01 11,12 -6,53 2,24 -4,10