Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 16,71 PLN 0,00 1,51 10,25 19,27 -4,41 80,28 26,80 8,90 67,10
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2023-03-28 12,10 PLN 0,40 -1,19 6,04 17,18 -7,14 69,29 20,85 4,46 21,01
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2023-03-28 14,82 PLN 0,29 -0,53 4,83 14,57 -2,70 57,76 27,86 3,46 48,19
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2023-03-28 23,90 PLN 0,41 -1,12 6,33 17,82 -6,20 74,75 27,41 4,74 138,98
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2023-03-28 22,94 PLN -0,04 0,37 0,85 2,08 2,87 2,39 2,46 0,81 129,41
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-28 48,36 PLN 0,02 0,53 2,88 3,81 4,41 6,57 5,58 2,81 94,01
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 11,90 PLN 0,04 1,13 2,62 5,25 7,23 4,95 5,91 2,74 18,98
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 11,65 PLN -0,27 2,57 5,63 8,70 6,43 -8,01 -4,26 5,81 16,53
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2023-03-28 12,94 PLN 0,40 -1,19 6,03 17,17 -7,10 68,42 19,94 4,45 29,39
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 21,24 PLN -0,04 0,66 4,65 10,26 -1,41 19,23 8,06 4,16 112,37
11. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 111,72 PLN -0,17 0,38 2,08 3,55 -4,42 4,49 6,62 1,83 11,72
12. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 154,81 PLN 0,01 -2,16 2,94 3,14 -6,35 39,17 36,81 2,56 54,81
13. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2023-03-28 317,73 PLN 0,39 -4,35 3,09 15,35 -12,79 20,94 -14,48 1,85 217,73
14. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 294,42 PLN 0,11 0,98 3,11 5,37 6,07 5,26 7,84 3,63 194,42
15. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2023-03-28 196,72 PLN -0,70 -0,86 2,34 0,33 -14,21 11,82 -6,77 0,36 -20,05
16. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-28 278,32 PLN 0,11 2,41 5,07 7,74 3,94 -8,64 -2,60 5,62 178,32
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 126,20 PLN 0,25 2,31 13,36 21,54 -3,19 59,97 20,95 11,97 26,20
18. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-28 68,38 USD 0,99 1,36 2,32 6,36 -17,29 -28,73 -47,31 2,18 -10,70
19. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2023-03-28 205,55 PLN 0,44 -5,20 0,15 16,28 -10,89 32,60 -6,17 -0,63 311,10
20. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2023-03-28 325,65 PLN -0,03 1,99 5,09 8,18 3,37 -11,73 -6,88 5,31 225,65
21. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 324,66 PLN 0,15 -1,32 4,19 15,82 -3,80 13,17 -0,82 3,78 549,32
22. Allianz Investor BRIC akcyjne 2023-03-28 81,14 PLN 1,11 -1,31 -0,86 -0,58 -6,94 14,14 -0,88 -0,65 -19,25
23. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2023-03-28 140,88 PLN 0,03 0,91 2,92 5,73 6,44 3,57 4,45 3,04 40,21
24. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2023-03-28 633,59 PLN 0,41 0,31 8,21 18,41 -7,35 51,93 45,00 6,81 533,59
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 180,29 PLN 0,29 7,86 7,59 19,68 0,12 12,02 24,17 7,13 80,25
26. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2023-03-28 271,54 PLN 0,47 -2,78 -4,59 -9,68 -8,16 28,00 19,74 -4,27 171,49
27. Allianz Investor Quality akcyjne 2023-03-28 204,08 PLN -0,24 1,04 6,50 14,26 -8,32 49,02 28,86 5,74 20,00
28. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 333,98 PLN 0,55 1,81 9,44 19,90 -5,60 38,00 24,07 9,09 233,98
29. Allianz NN Akcji akcyjne 2023-03-28 330,47 PLN 0,43 -4,63 1,01 18,16 -8,79 43,84 5,45 -0,21 230,47
30. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-28 330,03 PLN -0,14 1,99 5,26 8,87 6,16 -1,39 8,62 5,46 230,03
31. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 167,05 PLN 0,44 -3,97 2,44 20,41 -4,77 47,18 -0,43 1,24 20,93
32. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-28 6,27 PLN 0,80 0,32 2,12 11,17 -10,30 10,78 -21,03 1,79 -37,36
33. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2023-03-28 61,33 PLN -0,05 1,71 4,02 8,18 7,75 -0,54 4,80 3,98 16,27
34. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 7,50 PLN 0,67 -0,79 -4,82 -1,45 -11,87 68,54 30,66 -4,94 -25,30
35. Allianz PKO Dynamicznej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 153,09 PLN -0,07 1,32 4,04 12,64 -1,28 7,39 -5,28 3,73 2,37
36. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 197,36 PLN 0,08 2,16 5,26 9,26 3,63 -9,69 -6,69 5,47 39,18
37. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 132,40 PLN -0,17 -1,19 2,33 2,51 -6,06 21,76 21,78 2,03 32,40
38. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2023-03-28 12,84 PLN 0,09 -0,26 5,03 8,44 -13,40 37,62 9,52 5,94 28,40
39. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 10,26 PLN 0,89 -8,62 -10,20 -0,66 0,15 123,35 18,31 -10,11 2,65
40. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 10,65 PLN -0,36 0,18 1,41 4,20 0,82 9,38 3,77 1,20 6,51
41. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2023-03-28 9,76 PLN -0,22 1,89 3,92 4,92 2,97 4,00 -2,43
42. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2023-03-28 10,40 PLN 0,03 0,92 2,04 3,70 5,16 2,14 3,97
43. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2023-03-28 180,10 PLN 0,09 2,74 7,32 18,06 -2,07 45,53 25,36 6,78 55,37
44. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2023-03-28 161,57 PLN 0,23 1,63 7,83 19,27 -6,61 62,43 20,88 7,41 46,61
45. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2023-03-28 157,52 PLN -0,07 2,07 5,47 11,55 1,33 27,82 16,81 5,13 36,24
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.