Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2019-03-21
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 429 360 142,49 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 41,35 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2019-03-21 41,35 PLN 7 429 360 142,49 PLN 0,22 1,25 5,00 0,41 -1,57 21,33 19,06 4,52 313,50