Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2018-07-16
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 216 188 924,47 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 39,58 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2018-07-16 39,58 PLN 7 216 188 924,47 PLN -0,30 -2,27 -5,36 -11,34 -7,05 8,26 19,90 -9,45 295,80