Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2021-04-19
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 365 086 107,57 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 42,26 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2021-04-19 42,26 PLN 7 365 086 107,57 PLN 0,19 4,09 6,23 26,60 30,59 0,43 22,32 9,40 322,60