Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2019-09-19
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 171 612 974,07 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 40,24 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2019-09-19 40,24 PLN 7 171 612 974,07 PLN -0,20 2,42 -2,52 -2,45 -1,57 15,37 8,20 1,72 302,40