Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2020-10-21
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 5 848 410 534,87 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 33,32 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2020-10-21 33,32 PLN 5 848 410 534,87 PLN -0,18 -0,92 -6,30 4,68 -16,49 -22,80 -6,64 -17,36 233,20