Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2021-09-27
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 8 620 677 874,52 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 49,74 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2021-09-27 49,74 PLN 8 620 677 874,52 PLN -0,14 1,99 5,14 22,69 49,23 19,02 42,48 28,76 397,40