Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2019-05-22
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 083 056 990,78 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 39,53 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2019-05-22 39,53 PLN 7 083 056 990,78 PLN 0,69 -4,49 -3,37 1,26 -4,52 18,14 12,85 -0,08 295,30