Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2017-03-24
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 589 451 544,91 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 40,49 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2017-03-24 40,49 PLN 7 589 451 544,91 PLN 0,07 0,32 9,94 15,22 19,40 16,92 39,81 9,08 304,90