Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2020-11-26
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 6 386 884 635,36 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 36,42 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2020-11-26 36,42 PLN 6 386 884 635,36 PLN 0,00 10,56 3,52 10,06 -9,54 -16,26 5,81 -9,67 264,20