Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2017-05-25
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 911 422 026,63 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 42,29 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2017-05-25 42,29 PLN 7 911 422 026,63 PLN 0,95 0,86 4,78 19,67 24,46 19,67 49,49 13,93 322,90