Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2021-07-27
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 8 120 334 811,06 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 46,71 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2021-07-27 46,71 PLN 8 120 334 811,06 PLN -0,47 -1,27 11,27 19,74 33,92 12,66 37,02 20,92 367,10