Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2019-12-06
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 6 947 474 225,28 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 39,18 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2019-12-06 39,18 PLN 6 947 474 225,28 PLN -0,71 -4,18 -0,84 -2,61 -2,29 7,90 7,49 -0,96 291,80