Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2018-11-20
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 6 943 217 060,93 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 38,39 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2018-11-20 38,39 PLN 6 943 217 060,93 PLN -0,29 -3,32 -6,05 -7,18 -11,36 10,06 7,90 -12,17 283,90