Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2018-09-20
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 463 578 839,79 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 41,09 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2018-09-20 41,09 PLN 7 463 578 839,79 PLN 0,51 0,56 3,16 -1,27 -5,93 15,07 20,89 -5,99 310,90