Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2020-07-08
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 6 097 408 206,20 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 34,65 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2020-07-08 34,65 PLN 6 097 408 206,20 PLN -0,63 -2,72 9,10 -13,98 -16,59 -17,54 -2,28 -14,06 246,50