Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2020-05-27
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 5 961 946 572,76 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 33,77 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2020-05-27 33,77 PLN 5 961 946 572,76 PLN 2,06 4,97 -9,80 -16,02 -14,16 -19,88 -10,61 -16,25 237,70