Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2017-11-16
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 909 111 531,27 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 42,67 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2017-11-16 42,67 PLN 7 909 111 531,27 PLN -0,09 -3,46 0,02 1,07 21,50 18,76 36,72 14,95 326,70