Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2022-01-26
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 8 675 734 505,21 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 50,47 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2022-01-26 50,47 PLN 8 675 734 505,21 PLN 1,69 0,82 -4,67 7,54 28,85 22,71 30,01 -0,36 404,70