Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2017-04-21
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 696 902 017,22 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 41,11 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2017-04-21 41,11 PLN 7 696 902 017,22 PLN 0,02 0,19 8,56 16,69 18,99 18,06 42,25 10,75 311,10