Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2021-01-22
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 6 850 888 620,43 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 39,16 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2021-01-22 39,16 PLN 6 850 888 620,43 PLN -0,81 5,18 17,56 11,16 -3,40 -13,31 24,20 1,37 291,60