Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2019-01-15
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 269 914 000,42 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 40,33 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2019-01-15 40,33 PLN 7 269 914 000,42 PLN 0,40 0,22 1,95 1,59 -8,78 25,37 15,99 1,95 303,30