Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2020-04-01
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 5 367 550 171,03 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 30,30 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2020-04-01 30,30 PLN 5 367 550 171,03 PLN -1,01 -15,74 -24,85 -23,81 -25,92 -24,50 -17,12 -24,85 203,00