Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2020-09-24
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 5 826 532 378,16 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 33,15 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2020-09-24 33,15 PLN 5 826 532 378,16 PLN -0,87 -5,66 -4,80 9,59 -16,81 -23,69 -4,85 -17,78 231,50