Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2018-01-19
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 8 315 136 887,25 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 45,08 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2018-01-19 45,08 PLN 8 315 136 887,25 PLN 0,04 3,82 4,16 5,30 19,04 30,14 38,49 3,13 350,80