Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2021-06-15
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 8 093 445 059,77 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 46,55 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2021-06-15 46,55 PLN 8 093 445 059,77 PLN -0,17 6,57 11,76 24,70 36,19 14,94 40,68 20,50 365,50