Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2024-02-22
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Allianz Polska OFE
Nazwa towarzystwa PTE Allianz Polska SA
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 55 945 214 127,25 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 63,26 zł
Notowania
Lp. Data Wycena jednostki Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2024-02-22 63,26 PLN 55 945 214 127,25 PLN 0,57 8,71 10,32 19,97 39,37 57,17 54,63 5,26 532,60