Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2017-09-20
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 8 167 362 440,14 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 43,68 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2017-09-20 43,68 PLN 8 167 362 440,14 PLN -0,05 3,41 3,61 6,25 25,34 17,45 43,40 17,67 336,80