Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2018-04-18
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 665 335 966,18 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 41,83 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2018-04-18 41,83 PLN 7 665 335 966,18 PLN 0,14 -0,24 -7,17 -4,45 2,93 11,01 29,14 -4,30 318,30