Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2017-07-19
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 8 008 441 734,14 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 42,81 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2017-07-19 42,81 PLN 8 008 441 734,14 PLN -0,02 1,52 4,75 13,04 26,99 23,55 44,92 15,33 328,10