Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2017-02-17
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 514 178 609,18 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 40,14 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2017-02-17 40,14 PLN 7 514 178 609,18 PLN -0,27 5,97 14,82 14,65 23,09 10,91 38,27 8,14 301,40