Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2020-01-23
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 185 056 509,62 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 40,57 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2020-01-23 40,57 PLN 7 185 056 509,62 PLN 0,07 1,07 0,82 -2,43 -1,29 7,30 14,60 0,62 305,70