Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2023-03-28
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Allianz Polska OFE
Nazwa towarzystwa PTE Allianz Polska SA
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 555 492 883,11 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 44,61 zł
Notowania
Lp. Data Wycena jednostki Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2023-03-28 44,61 PLN 7 555 492 883,11 PLN 0,59 -3,13 2,34 18,05 -6,75 46,41 9,39 1,27 346,10