Więcej funduszy w jednym miejscu.
Połączyliśmy siły i poszerzyliśmy listę funduszy o zarządzane przez dawną Avivę. Aby wyszukać notowania konkretnych funduszy, ustaw odpowiedni filtr.
Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2022-08-11
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Allianz Polska OFE
Nazwa towarzystwa Allianz Polska PTE
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 257 326 507,20 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 42,57 zł
Notowania
Lp. Data Wycena jednostki Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2022-08-11 42,57 PLN 7 257 326 507,20 PLN 1,04 2,31 2,60 -15,13 -12,12 7,61 0,35 -15,95 325,70