Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2019-11-08
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 246 696 185,95 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 40,80 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2019-11-08 40,80 PLN 7 246 696 185,95 PLN -0,29 3,92 2,26 2,26 1,95 16,24 13,08 3,13 308,00