Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2022-05-26
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 389 411 708,19 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 43,21 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2022-05-26 43,21 PLN 7 389 411 708,19 PLN 0,42 -3,64 -4,76 -11,60 -4,21 9,95 2,51 -14,69 332,10