Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2019-07-18
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 7 351 461 134,58 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 41,13 zł
Notowania
Lp. Data Wycena j.u. Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2019-07-18 41,13 PLN 7 351 461 134,58 PLN -0,27 -0,02 -0,63 0,64 3,84 22,16 18,70 3,97 311,30