Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej z dnia: 2024-07-17
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Allianz Polska OFE
Nazwa towarzystwa PTE Allianz Polska SA
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego WARSZAWA ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000055443
Wartość aktywów netto 57 289 946 161,32 zł
Wartość jednostki rozrachunkowej 65,68 zł
Notowania
Lp. Data Wycena jednostki Aktywa netto Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. 2024-07-17 65,68 PLN 57 289 946 161,32 PLN -1,54 0,57 1,99 14,35 21,65 40,37 59,26 9,28 556,80