Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRI Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 5 2024-02-22 150,27 PLN 2,01 9,08 8,14 21,84 50,30 41,02 4,40 50,27
2. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 122,32 PLN 0,04 0,52 2,02 3,92 8,45 12,01 15,94 0,92 22,32
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 4 2024-02-22 170,40 PLN 0,93 4,45 10,71 12,35 17,36 1,96 39,79 3,88 70,38
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 4 2024-02-22 209,72 PLN 0,76 5,84 9,39 7,58 24,52 11,65 70,49 5,37 109,72
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 6 2024-02-22 60,08 PLN -1,97 -5,58 -10,33 -6,68 -5,52 -20,84 -36,64 -14,39 -39,93
6. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 5 2024-02-22 3 632,12 PLN 1,81 8,69 9,14 19,52 40,06 36,23 43,80 4,38 258,18
7. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-02-22 163,61 PLN 1,19 5,34 6,82 13,57 31,55 25,86 67,58 3,44 62,83
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2024-02-22 204,22 PLN 0,00 3,26 13,24 15,17 34,21 -22,09 74,29 2,09 93,19
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 5 2024-02-22 57,44 PLN 0,74 6,57 -6,01 -12,55 -27,52 -54,07 -40,12 -2,53 -47,35
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2 2024-02-22 121,09 PLN 0,11 0,72 4,32 6,12 8,53 4,73 14,57 0,26 21,09
11. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 1 984,63 PLN 0,09 0,39 3,10 4,93 11,94 0,78 12,28 0,31 95,71
12. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 154,87 PLN 0,07 0,76 3,14 5,73 11,71 9,95 16,50 0,97 54,87
13. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 125,76 PLN 0,06 0,75 2,95 5,50 10,62 14,11 18,47 1,09 21,55
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-02-22 104,38 PLN 0,66 0,90 4,51 4,73 7,77 -12,40 0,25 2,79
15. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-02-22 183,68 PLN 0,56 3,63 9,63 11,93 16,03 30,65 56,31 4,70 83,68
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2024-02-22 174,98 PLN 1,07 9,15 14,66 15,69 16,84 19,96 68,64 5,69 74,98
17. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-02-22 182,47 PLN 0,40 1,36 5,47 7,32 11,38 32,62 52,01 0,89 127,86
18. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 4 2024-02-22 157,17 PLN 1,14 4,82 11,52 13,92 20,79 27,81 36,55 4,49 32,57
19. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 3 2024-02-22 234,52 PLN 0,11 0,09 3,46 5,06 13,66 -7,04 -0,67 -7,00
20. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-02-22 127,75 PLN 0,40 1,43 5,45 6,73 6,66 1,10 14,64 1,00 27,74
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 5 2024-02-22 143,92 PLN 0,34 1,27 -2,03 -2,27 -12,96 7,41 25,29 -7,40 43,92
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 4 2024-02-22 161,70 PLN 0,78 3,05 10,46 13,95 24,89 33,94 56,37 4,03 61,67
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 178,46 PLN 0,06 0,64 2,13 3,99 9,19 10,18 14,92 1,12 77,77
24. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 1 797,63 PLN 0,04 0,82 2,62 4,70 9,94 14,35 20,13 1,47 77,27
25. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 4 2024-02-22 219,39 PLN 1,15 5,57 8,54 7,72 23,73 7,47 66,85 4,34 119,39
26. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Niskiego Ryzyka obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 197,72 PLN 0,05 0,75 2,76 4,65 10,56 6,30 9,07 1,19 97,72
27. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 4 2024-02-22 211,56 PLN 1,31 4,37 5,54 3,61 15,39 5,27 53,43 2,45 111,56
28. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 3 2024-02-22 158,31 PLN 0,15 0,09 3,02 5,11 13,97 -4,82 3,65 -0,05 58,31
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 119,25 PLN 0,11 0,10 3,26 5,15 5,62 3,83 11,23 -0,63 19,24
30. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 202,22 PLN 0,05 0,97 3,02 5,32 10,36 15,30 18,48 1,55 28,15
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 120,42 PLN 0,42 -1,70 -3,77 -3,25 -2,49 5,08 5,54 -5,37 20,42
32. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 1 901,67 PLN 0,08 0,81 3,35 5,90 12,64 12,00 20,46 1,31 90,17
33. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 3 2024-02-22 100,44 PLN -0,08 0,32 2,78 4,15 10,30 -1,53 3,53 -1,74 0,44
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 3 2024-02-22 103,14 PLN 0,22 0,47 4,70 6,22 8,02 -8,37 -0,49 -0,99 3,14
35. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 92,47 PLN -0,19 -0,39 2,52 3,70 4,12 -9,48 -11,29 -0,63 -7,55
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 104,02 PLN 0,02 -0,19 2,57 4,39 4,83 -5,47 2,87 -1,22 4,02
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2024-02-22 124,24 PLN 0,23 0,48 4,58 7,23 10,66 4,74 12,68 0,39 24,24
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 117,71 PLN 0,03 -0,20 2,97 4,50 6,38 1,98 9,98 -0,41 17,71
39. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2024-02-22 125,12 PLN 0,51 2,00 4,29 7,64 17,75 13,44 1,56 25,12
40. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2024-02-22 132,70 PLN 0,78 3,16 5,36 9,89 22,01 18,22 2,06 32,70
41. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2024-02-22 144,53 PLN 1,35 5,59 7,87 15,07 29,70 26,79 3,73 44,53
42. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2024-02-22 145,05 PLN 1,35 5,58 7,86 15,08 29,81 26,76 3,72 45,05
43. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 4 2024-02-22 147,26 PLN 1,52 6,44 8,67 16,58 32,36 29,31 4,34 47,26
44. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 4 2024-02-22 146,93 PLN 1,53 6,48 8,73 16,70 32,60 29,08 4,37 46,93
45. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 4 2024-02-22 145,84 PLN 1,53 6,48 8,74 16,70 32,53 28,22 4,37 45,84
46. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 4 2024-02-22 143,26 PLN 1,47 6,49 8,71 16,94 33,07 27,80 4,45 43,26
47. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 4 2024-02-22 132,26 PLN 1,37 5,89 8,35 16,98 32,90 29,21 4,04 32,26
48. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 5 2024-02-22 643,17 PLN 1,86 8,40 8,64 17,35 36,58 26,80 41,30 4,09 543,17
49. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 152,08 PLN 0,11 -0,05 2,01 3,87 10,92 -3,24 4,68 -0,12 40,97
50. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2025 PPK 3 2024-02-22 12,08 PLN 0,58 2,11 4,59 8,24 18,78 11,44 1,68 20,80
51. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2030 PPK 3 2024-02-22 12,75 PLN 0,79 3,24 5,72 10,49 22,48 15,59 2,25 27,50
52. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2035 PPK 3 2024-02-22 14,05 PLN 1,37 5,72 8,33 15,54 29,73 25,33 3,92 40,50
53. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2040 PPK 3 2024-02-22 13,93 PLN 1,38 5,69 8,32 15,60 29,70 24,82 3,96 39,30
54. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2045 PPK 4 2024-02-22 14,40 PLN 1,55 6,59 9,01 17,17 33,21 29,15 4,50 44,00
55. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2050 PPK 4 2024-02-22 14,59 PLN 1,53 6,57 9,04 17,19 33,36 29,69 4,51 45,90
56. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2055 PPK 4 2024-02-22 14,78 PLN 1,51 6,48 8,92 17,12 33,15 30,80 4,45 47,80
57. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2060 PPK 4 2024-02-22 14,91 PLN 1,43 6,35 8,91 16,94 32,77 32,42 4,41 49,10
58. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2065 PPK 4 2024-02-22 12,79 PLN 1,35 5,97 8,67 17,02 32,81 4,15 27,90
59. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 4 2024-02-22 151,38 PLN 1,60 8,17 8,13 14,49 31,73 27,23 61,35 4,26 61,61
60. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 4 2024-02-22 236,22 PLN 1,34 6,38 9,71 18,17 50,84 55,05 78,27 5,67 136,22
61. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-02-22 330,91 PLN 0,76 3,42 4,97 10,73 24,20 16,30 22,72 2,16 230,91
62. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-02-22 165,57 PLN 0,75 3,45 5,28 10,59 24,79 11,09 34,06 2,39 65,06
63. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2 2024-02-22 117,64 PLN 0,04 0,84 2,41 4,10 8,77 12,03 15,76 1,40 15,82
64. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-02-22 152,00 PLN 0,32 2,14 7,47 9,74 13,22 19,45 36,69 2,76 52,00
65. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-02-22 157,70 PLN 1,10 5,50 6,93 14,86 33,59 21,01 28,61 3,46 57,70