Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-01-15 113,65 PLN -0,06 -0,25 -5,13 -12,52 -13,31 12,28 13,60 3,84 13,64
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-01-15 118,97 PLN 0,11 -1,74 -6,13 -12,84 -16,14 5,03 -10,59 2,31 18,97
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-01-15 91,64 PLN 0,97 1,45 0,54 -12,18 -23,61 8,72 3,99 -16,00
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 95,59 PLN 0,26 -0,19 -1,48 -6,40 -10,30 -5,18 -14,69 2,01 -4,87
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-01-15 104,42 PLN -0,79 0,44 -0,74 -13,98 -6,35 6,70 -1,22
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 103,93 PLN 0,13 -0,35 -0,63 -2,71 -2,77 0,67 3,93
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 111,65 PLN 0,09 -1,73 -4,04 -8,16 -8,96 3,26 11,65
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-01-15 95,64 PLN 0,35 -0,19 -5,91 -16,09 -14,74 3,55 -4,36
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 108,96 PLN 0,05 0,66 -0,85 -2,93 -5,12 8,56 1,94 8,95
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-01-15 103,72 PLN 0,44 1,20 -2,82 -8,95 -15,50 2,98 3,72
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-01-15 104,59 PLN 0,73 1,51 6,32 -8,39 -15,54 -1,00 4,57
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Lokacyjny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2019-01-15 155,15 PLN -0,05 0,25 0,36 0,47 0,12 4,72 8,75 0,12 54,55
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-01-15 107,75 PLN 0,46 2,93 -7,67 -16,72 -14,60 6,38 7,47
14. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 105,81 PLN 0,03 0,73 -0,18 -0,69 -3,35 5,81 5,77 1,00 5,80
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 169,79 PLN 0,00 0,30 0,48 0,81 0,22 7,17 11,25 0,49 69,27
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-01-15 113,00 PLN 0,02 -0,17 -1,51 0,14 -1,34
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-01-15 95,88 PLN 0,08 4,42 4,31 -0,44 -8,91 3,09 -4,12
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-01-15 101,20 PLN 0,23 1,91 1,18 -0,85 -5,32 2,07 1,20
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 100,09 PLN 0,08 0,80 0,91 -0,17 -0,34 0,60 0,09
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 107,72 PLN 0,17 0,90 -1,04 -0,62 -2,58 2,97 7,72
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 100,37 PLN 0,09 0,90 0,70 -0,07 -1,99 0,81 0,37
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2019-01-15 99,54 PLN 0,00 0,49 -0,27 -0,94 -1,04 0,57 -0,48
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 105,64 PLN 0,00 1,24 0,86 0,04 -1,46 1,06 5,64
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 144,94 PLN 0,02 0,75 2,32 2,19 1,77 6,40 13,19 0,30 34,35
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-01-15 92,64 PLN 0,48 0,39 1,88 -0,70 -10,86 14,31 0,01 2,42 -1,10
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-01-15 121,70 PLN 0,26 -0,04 -0,66 -3,98 -8,65 0,68 -5,44 1,25 21,32
27. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-01-15 101,71 PLN -0,06 -0,51 0,22 -0,22 -0,58 2,07 -0,84
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-01-15 90,35 PLN 0,43 -0,26 -7,13 -7,08 -12,38 9,93 -9,85 4,25 -9,66
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-01-15 102,95 PLN -0,16 0,20 -0,80 -0,29 -0,70 1,65 2,93
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-01-15 107,22 PLN 0,16 -1,30 -2,87 -5,97 -6,82 2,31 7,22