Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2017-05-25 155,44 PLN 0,92 0,48 2,22 18,18 19,32 -1,86 6,23 12,25 54,96
2. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 5 2017-05-25 104,65 PLN -0,11 3,32 7,94 13,25 16,29 15,62 -4,07
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2017-05-25 119,72 PLN -0,03 0,84 2,76 8,74 10,64 16,54 6,79 19,71
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2017-05-25 149,00 PLN 0,38 3,46 3,44 16,88 25,53 16,31 60,13 14,13 49,00
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-05-25 106,60 PLN 0,37 0,06 -0,22 4,13 4,30 -4,97 -10,78 2,68 6,09
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-05-25 103,56 PLN 0,00 0,15 -0,20 1,87 2,94 0,53 3,56
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-05-25 113,69 PLN 0,00 -0,87 -1,72 4,24 11,46 1,66 13,69
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2017-05-25 112,46 PLN -0,01 2,82 6,31 12,10 10,03 7,20 12,46
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2017-05-25 110,29 PLN -0,01 1,60 6,41 15,66 12,06 10,29
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 104,27 PLN -0,02 -0,11 0,36 3,47 3,01 4,27
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-05-25 111,65 PLN 0,02 0,72 1,58 4,62 6,32 3,11 11,64
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2017-05-25 103,35 PLN 0,00 -0,07 -0,66 3,47 3,90 3,35
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2017-05-25 109,70 PLN -0,02 -1,82 5,84 17,21 16,49 9,68
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2017-05-25 117,31 PLN -0,01 1,92 7,18 15,50 11,03 17,01
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 107,85 PLN 0,01 0,47 0,92 3,22 5,33 5,14 2,26 7,84
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 166,80 PLN 0,02 0,25 0,62 1,66 3,59 6,92 17,32 1,24 66,28
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-05-25 152,65 PLN 0,01 0,34 0,82 1,74 2,25 5,70 14,72 1,27 52,06
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-05-25 101,67 PLN 0,00 0,35 0,60 1,43 1,03 1,65
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-05-25 100,48 PLN 0,26 1,00 3,69 11,34 8,14 0,48
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-05-25 104,15 PLN 0,04 0,67 2,31 7,79 5,47 4,15
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 99,44 PLN 0,03 0,45 0,71 2,04 1,47 -0,56
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 108,63 PLN 0,00 0,94 1,72 5,87 3,77 8,63
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 101,19 PLN 0,09 0,70 1,41 3,80 2,87 1,19
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2017-05-25 101,08 PLN -0,09 -0,08 -0,24 0,94 0,18 1,06
25. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 105,31 PLN 0,08 0,85 1,62 4,29 3,25 5,31
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 140,11 PLN 0,01 0,35 1,25 2,02 2,09 6,39 18,74 1,76 29,88
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2017-05-25 103,24 PLN 0,92 0,43 2,20 18,25 21,69 10,76 27,95 12,25 10,22
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-05-25 132,04 PLN 0,35 0,69 1,94 7,87 7,29 1,43 8,35 5,66 31,63
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-05-25 97,64 PLN -0,34 -1,81 -6,29 -4,88 2,07 -11,03 -6,64 -2,37
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-05-25 102,92 PLN -0,04 0,41 0,79 2,40 1,63 2,90
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-05-25 108,22 PLN -0,01 -0,40 -0,92 3,31 7,34 1,50 8,22