Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-07-18 125,32 PLN -0,64 2,25 -1,10 8,35 -3,77 13,94 18,52 14,50 25,31
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-07-18 122,46 PLN -0,36 0,15 -3,18 0,45 -9,70 3,52 -0,41 5,31 22,46
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-07-18 95,37 PLN -0,24 3,21 -3,17 2,94 -8,21 -1,35 8,23 -12,58
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 96,86 PLN 0,09 -0,16 -2,88 0,04 -5,23 -5,10 -12,38 3,36 -3,60
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-07-18 121,97 PLN -0,11 5,82 -0,78 13,95 -0,11 24,64 15,38
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 110,89 PLN 0,02 1,42 3,15 6,42 3,69 6,94 7,41 10,89
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 101,67 PLN -0,40 0,12
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 122,20 PLN -0,64 1,44 1,03 7,93 0,35 15,23 13,02 22,20
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-07-18 111,44 PLN -1,90 1,83 -0,28 14,53 -3,04 11,32 20,66 11,44
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 113,85 PLN -0,11 0,73 0,38 4,07 1,37 6,30 6,51 13,84
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-07-18 111,47 PLN -0,38 2,97 -6,94 5,60 -1,93 11,35 10,67 11,47
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-07-18 109,00 PLN -0,42 -0,24 -1,79 4,32 -4,13 8,88 3,17 8,98
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-07-18 156,57 PLN 0,01 0,26 0,63 0,95 1,36 4,34 7,86 1,03 55,96
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-07-18 120,53 PLN -1,63 -1,14 -6,15 9,56 -7,84 17,53 18,99 20,22
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 109,53 PLN 0,02 0,62 1,06 3,34 2,82 4,48 6,05 4,55 9,52
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 172,25 PLN -0,01 0,21 0,57 1,43 2,23 6,03 9,61 1,94 71,72
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-07-18 115,47 PLN 0,00 0,43 0,59 2,01 2,33 0,82
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-07-18 102,96 PLN 0,27 4,17 6,26 7,33 7,05 2,93 10,70 2,96
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-07-18 108,73 PLN 0,02 1,32 3,67 6,73 6,68 8,70 9,66 8,73
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 104,69 PLN 0,06 0,58 2,63 4,57 4,59 4,66 5,23 4,69
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 113,72 PLN -0,14 0,53 0,82 4,75 4,85 13,69 8,71 13,72
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 110,10 PLN 0,02 0,58 1,47 4,05 4,35 10,07 5,33 10,10
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 147,10 PLN 0,06 0,32 1,49 1,80 3,43 6,00 10,32 1,80 36,36
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-07-18 93,06 PLN 0,22 -0,23 -3,30 -1,28 0,19 11,13 1,12 2,89 -0,65
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-07-18 124,28 PLN 0,10 0,05 -0,58 1,31 -1,79 1,46 -3,91 3,39 23,90
26. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-07-18 104,75 PLN -0,10 0,55 1,29 2,80 2,73 5,12 2,13
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-07-18 94,39 PLN -0,07 3,83 -0,70 3,03 -2,47 -6,71 -17,52 8,91 -5,62
28. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-07-18 102,31 PLN 0,01 0,24 0,51 0,73
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-07-18 105,09 PLN 0,01 0,30 0,22 1,95 1,68 4,97 3,76 5,07
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-07-18 115,46 PLN -0,37 1,35 1,48 6,71 1,11 11,00 10,17 15,46