Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2018-01-18 159,99 PLN 0,13 4,88 2,99 2,64 12,61 8,66 -4,82 4,02 59,50
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2018-01-18 131,85 PLN 0,65 3,84 4,81 8,51 16,84 20,90 3,53 31,84
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2018-01-18 144,57 PLN 0,83 4,25 4,24 -2,55 7,59 26,22 42,29 2,47 44,57
4. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2018-01-18 121,22 PLN 0,44 7,83 5,74 10,83 28,14 5,08 11,12
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2018-01-18 107,53 PLN 0,24 2,97 1,60 0,92 2,46 -1,55 -11,80 2,51 7,02
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2018-01-18 112,04 PLN 1,38 4,45 4,75 5,77 5,99
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2018-01-18 107,09 PLN 0,07 0,00 1,41 3,35 4,13 0,78 7,09
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2018-01-18 123,37 PLN 0,69 2,08 5,71 7,98 10,07 2,87 23,37
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2018-01-18 117,02 PLN 0,18 3,04 3,48 5,39 11,66 3,40 17,02
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2018-01-18 112,70 PLN 0,47 1,37 1,58 4,01 13,68 1,70 12,70
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2018-01-18 115,01 PLN 0,07 1,05 1,54 2,72 5,81 1,16 15,00
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2018-01-18 121,08 PLN -0,36 9,41 7,67 17,26 19,86 3,66 21,08
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2018-01-18 122,08 PLN -0,57 2,17 7,95 8,83 24,31 0,49 22,06
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2018-01-18 126,09 PLN 0,85 4,75 5,30 8,61 18,43 4,16 25,76
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 109,50 PLN -0,03 0,10 0,17 1,19 3,48 6,19 0,22 9,49
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 169,18 PLN 0,01 0,01 0,23 1,15 2,54 5,65 13,33 0,03 68,66
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2018-01-18 154,97 PLN -0,02 0,16 0,56 1,18 2,72 5,34 11,71 0,17 54,37
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2018-01-18 106,80 PLN 0,24 4,16 3,96 4,29 14,10 3,43 6,80
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2018-01-18 106,91 PLN -0,13 0,31 0,07 2,33 6,98 0,42 6,91
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 100,37 PLN -0,06 -0,54 -0,25 0,63 2,48 -0,25 0,37
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 110,42 PLN -0,14 0,35 -0,07 1,09 4,75 0,40 10,42
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 102,30 PLN -0,10 -0,90 -0,53 0,45 3,89 -0,55 2,30
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2018-01-18 100,61 PLN 0,01 -0,23 -0,31 -0,14 -0,30 -0,07 0,59
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 107,07 PLN -0,07 -0,22 -0,03 1,12 4,82 -0,07 7,07
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 142,39 PLN -0,05 0,04 0,57 1,19 3,05 2,74 13,53 0,10 31,99
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2018-01-18 105,99 PLN 0,13 4,91 2,99 2,58 12,19 17,40 22,69 4,06 13,15
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2018-01-18 133,97 PLN 0,19 2,42 2,30 1,89 5,60 3,80 2,47 2,09 33,56
28. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2018-01-18 102,26 PLN 0,01 -0,30 0,02 -0,30
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2018-01-18 102,41 PLN -0,27 4,74 3,45 6,88 -2,70 0,88 1,37 2,40
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2018-01-18 103,69 PLN -0,04 -0,14 -0,11 0,34 2,02 0,05 3,67
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2018-01-18 115,56 PLN 0,46 1,46 3,83 5,95 8,31 2,11 15,56