Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2017-04-20 152,00 PLN 0,14 -1,52 6,58 16,48 12,21 -3,59 -1,80 9,76 51,53
2. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 5 2017-04-20 99,40 PLN 0,57 -0,03 6,03 -0,03 6,16 9,82 -8,88
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2017-04-20 116,81 PLN 0,17 -0,49 3,42 5,39 7,87 16,52 4,19 16,80
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2017-04-20 142,53 PLN 0,02 -1,47 4,89 10,11 18,01 10,18 39,18 9,18 42,53
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-04-20 105,91 PLN -0,02 -1,08 0,85 2,47 2,04 -4,88 -12,29 2,01 5,40
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-04-20 103,12 PLN -0,26 0,40 0,57 -0,25 2,59 0,11 3,12
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-04-20 113,31 PLN -0,38 -1,59 1,04 6,25 11,38 1,32 13,31
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2017-04-20 107,75 PLN -0,09 0,33 2,53 6,18 5,77 2,71 7,75
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2017-04-20 106,61 PLN 0,08 1,69 7,51 8,95 8,32 6,61
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-04-20 104,45 PLN 0,01 0,58 2,36 0,73 3,19 4,45
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-04-20 110,37 PLN 0,00 0,39 1,54 1,90 5,56 1,93 10,36
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2017-04-20 110,20 PLN 0,48 2,01 13,42 10,22 17,02 10,18
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2017-04-20 112,99 PLN 0,23 2,01 5,91 7,71 6,94 12,70
14. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 107,24 PLN 0,04 0,58 1,36 1,03 5,13 5,32 1,68 7,23
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 166,28 PLN -0,02 0,29 0,78 1,29 3,71 7,69 17,21 0,93 65,77
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-04-20 152,04 PLN -0,01 0,27 0,83 0,73 1,99 5,71 14,74 0,86 51,45
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-04-20 101,27 PLN 0,00 0,24 0,52 1,29 0,64 1,25
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-04-20 99,12 PLN 0,15 0,75 5,90 0,22 6,67 -0,88
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-04-20 103,27 PLN 0,00 1,64 3,75 1,60 4,58 3,27
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 99,25 PLN -0,08 1,06 1,62 -0,46 1,28 -0,75
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 107,10 PLN 0,10 0,98 1,70 2,91 2,31 7,10
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 100,60 PLN -0,10 1,31 2,27 0,30 2,27 0,60
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2017-04-20 101,17 PLN 0,02 0,15 0,15 1,19 0,27 1,15
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 104,29 PLN 0,02 0,65 2,08 2,73 2,25 4,29
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 139,60 PLN -0,08 0,72 1,41 0,19 1,34 7,16 19,13 1,39 29,40
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2017-04-20 101,00 PLN 0,15 -1,56 6,43 16,67 14,97 8,81 15,52 9,82 7,83
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-04-20 130,44 PLN 0,03 0,15 2,75 5,66 4,45 0,93 4,50 4,38 30,04
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-04-20 100,20 PLN -0,73 -0,71 -4,67 -1,39 5,19 -7,50 -4,19 0,19
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Equity A akcyjne 5 2017-04-20 101,85 PLN -0,18 -2,38 0,68 5,68 2,39 1,85
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-04-20 102,45 PLN 0,06 1,02 0,77 2,13 1,17 2,43
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-04-20 107,53 PLN -0,35 -0,86 0,97 3,28 6,60 0,85 7,53