Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2020-04-01 101,41 PLN -3,04 -15,66 -22,77 -16,80 -18,77 -13,40 -13,22 -22,77 1,40
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2020-04-01 95,20 PLN -0,07 -16,93 -21,90 -17,40 -24,88 -33,24 -25,49 -21,90 -4,80
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2020-04-01 74,18 PLN -1,15 -16,49 -24,34 -17,64 -23,64 -25,11 -32,01 -24,34 -32,00
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-04-01 80,48 PLN -0,92 -10,81 -15,54 -13,96 -18,94 -23,78 -29,11 -15,54 -19,90
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-04-01 103,63 PLN -4,18 -12,22 -16,22 -7,39 -13,43 -16,22 -1,97
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-04-01 106,77 PLN -0,24 -5,91 -5,25 -5,41 -0,60 3,49 -5,25 6,77
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-04-01 84,46 PLN -2,11 -14,27 -18,97 -15,90 -18,97 -16,83
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2020-04-01 110,87 PLN -0,66 -11,35 -15,11 -11,33 -7,65 -3,65 -15,11 10,87
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2020-04-01 99,39 PLN -3,34 -13,83 -20,51 -11,54 -9,10 -5,87 -20,51 -0,61
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-04-01 102,19 PLN -0,34 -9,96 -11,78 -9,79 -9,27 -7,39 -11,78 2,18
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2020-04-01 76,63 PLN -1,57 -20,62 -33,53 -28,39 -35,01 -26,07 -33,53 -23,37
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 5 2020-04-01 72,48 PLN -3,09 -24,77 -30,04 -28,75 -35,54 -33,89 -30,04 -27,53
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2020-04-01 155,29 PLN 0,01 -1,98 -1,79 -1,31 0,11 2,24 4,77 -1,79 54,69
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2020-04-01 93,65 PLN -2,60 -22,74 -29,87 -23,58 -23,86 -15,51 -29,87 -6,59
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2020-04-01 103,02 PLN 0,02 -7,30 -7,11 -6,27 -4,56 -3,69 -1,60 -7,11 3,01
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2020-04-01 168,08 PLN -0,39 -3,30 -3,11 -2,58 -1,72 1,26 4,13 -3,11 67,56
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2020-04-01 107,58 PLN 0,49 -7,85 -7,84 -7,13 -6,07 -7,84 -6,07
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-04-01 83,34 PLN -1,06 -16,44 -20,44 -15,94 -13,79 -15,16 -20,44 -16,66
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-04-01 95,28 PLN -1,02 -15,27 -14,50 -12,52 -9,43 -6,84 -14,50 -4,72
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-04-01 104,77 PLN 0,12 -2,92 -0,94 -1,21 2,75 6,11 -0,94 4,77
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-04-01 101,68 PLN -1,03 -11,61 -13,33 -11,51 -9,12 -4,81 -13,33 1,68
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2020-04-01 100,43 PLN -0,73 -9,20 -9,73 -8,31 -6,91 -3,40 -9,73 0,43
23. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2 2020-04-01 96,32 PLN -0,57 -1,74 -4,15 -4,15 -3,68
24. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2020-04-01 91,58 PLN -0,90 -4,34 -9,24 -9,24 -8,42
25. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2020-04-01 85,99 PLN -1,31 -7,43 -14,78 -14,78 -14,01
26. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2020-04-01 86,20 PLN -1,33 -7,38 -14,75 -14,75 -13,80
27. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 3 2020-04-01 82,29 PLN -1,51 -10,10 -18,47 -18,47 -17,71
28. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 3 2020-04-01 82,30 PLN -1,50 -9,99 -18,43 -18,43 -17,70
29. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 3 2020-04-01 82,45 PLN -1,54 -9,79 -18,26 -18,26 -17,55
30. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 3 2020-04-01 82,21 PLN -1,50 -9,51 -17,75 -17,75 -17,79
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2020-04-01 150,40 PLN -0,11 0,93 2,03 1,67 3,87 7,92 8,51 2,03 39,41
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2020-04-01 66,56 PLN -1,41 -15,00 -25,80 -24,49 -30,33 -32,86 -32,02 -25,80 -28,94
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-04-01 113,39 PLN -0,68 -5,11 -8,15 -7,50 -9,18 -12,43 -14,51 -8,15 13,04
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2020-04-01 65,59 PLN 0,40 -30,02 -38,97 -37,70 -36,30 -38,97 -36,05
35. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-04-01 71,09 PLN -1,61 -14,56 -25,27 -23,00 -25,15 -29,63 -30,99 -25,27 -28,92
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2020-04-01 102,80 PLN -0,07 -0,52 -0,24 0,18 1,21 -0,24 1,21
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-04-01 94,21 PLN 0,68 -12,03 -12,34 -11,60 -9,90 -7,77 -12,34 -5,81
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-04-01 108,56 PLN -0,22 -7,80 -10,22 -7,91 -4,25 -0,06 -10,22 8,56