Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-05-22 122,47 PLN 0,75 -3,35 0,47 6,68 -6,64 15,72 19,45 11,90 22,46
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-05-22 118,89 PLN 0,81 -6,00 -3,35 0,41 -16,20 1,08 -6,69 2,24 18,89
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-05-22 91,15 PLN 0,54 -7,45 -4,97 -0,52 -19,54 2,91 3,44 -16,45
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 95,20 PLN 0,71 -4,54 -2,49 0,74 -8,91 -6,25 -15,02 1,59 -5,25
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-05-22 114,37 PLN 1,59 -6,96 -2,39 15,82 -1,79 16,87 8,19
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 107,39 PLN 0,10 -0,10 1,61 3,29 1,13 7,11 4,02 7,39
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 119,19 PLN 0,34 -1,46 1,43 4,99 -2,26 18,69 10,24 19,19
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-05-22 109,90 PLN 0,61 -1,66 5,92 11,77 -3,60 18,99 9,90
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 112,28 PLN 0,13 -1,01 0,75 4,14 -0,14 7,53 5,04 12,27
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-05-22 105,24 PLN 0,71 -12,14 -8,38 2,14 -13,95 4,49 5,24
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-05-22 109,58 PLN 0,06 -1,27 5,97 7,72 -1,07 3,72 9,56
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-05-22 155,67 PLN -0,01 0,05 0,24 0,95 0,81 4,29 7,78 0,45 55,07
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-05-22 124,78 PLN 0,78 -2,84 7,03 14,39 -6,64 23,19 24,46
14. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 108,13 PLN 0,04 -0,23 0,86 3,04 1,49 5,85 5,44 3,22 8,12
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 171,79 PLN -0,03 0,30 0,65 1,90 2,16 6,87 10,11 1,67 71,26
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-05-22 114,94 PLN 0,02 0,13 0,74 0,90 1,86 0,36
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-05-22 95,15 PLN 0,22 -1,80 -1,93 3,08 -3,76 2,30 -4,85
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-05-22 105,05 PLN 0,06 0,16 1,35 7,26 3,62 5,95 5,05
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 102,55 PLN 0,11 0,53 1,41 3,48 3,24 3,08 2,55
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 112,27 PLN 0,00 -0,47 1,82 5,35 3,81 7,32 12,27
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2019-05-22 100,83 PLN 0,00 0,17 0,68 1,55 0,58 1,87 0,81
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 108,61 PLN -0,06 0,09 1,48 4,34 3,46 3,90 8,61
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 144,83 PLN 0,10 -0,08 -0,31 2,05 2,19 5,56 9,98 0,23 34,25
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-05-22 89,86 PLN 1,09 -6,63 -4,22 0,31 -8,14 7,60 -3,39 -0,65 -4,07
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-05-22 122,13 PLN 0,30 -2,30 -1,11 1,87 -6,38 -0,46 -6,12 1,61 21,75
26. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-05-22 103,65 PLN 0,22 0,22 0,91 2,56 2,74 4,01 1,05
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-05-22 91,42 PLN -0,38 -3,83 -3,59 -0,62 -11,35 -4,30 -16,61 5,48 -8,59
28. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-05-22 101,82 PLN 0,01 0,03 0,20 0,25
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-05-22 104,60 PLN 0,11 -0,25 0,35 2,12 2,00 3,28 4,58
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-05-22 112,61 PLN 0,27 -1,03 1,27 3,59 -1,29 12,85 7,45 12,61