Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2017-02-17 150,78 PLN -1,04 5,82 17,01 14,13 17,73 -9,63 -9,96 8,88 50,31
2. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 5 2017-02-17 96,63 PLN -0,21 2,59 4,82 -2,97 13,98 6,76 -11,42
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2017-02-17 113,68 PLN -2,27 0,51 4,49 2,04 13,52 14,60 1,40 13,67
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2017-02-17 142,33 PLN -1,19 6,09 14,20 14,41 25,48 1,40 28,91 9,02 42,33
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-02-17 106,63 PLN -0,47 1,48 4,44 2,46 5,12 -5,71 -13,54 2,71 6,12
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-02-17 103,37 PLN 0,07 0,26 2,00 -0,69 3,27 0,35 3,37
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-02-17 115,08 PLN -0,16 2,38 7,24 8,12 14,95 2,91 15,08
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2017-02-17 104,61 PLN -0,44 -0,23 4,79 3,17 4,51 -0,29 4,61
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2017-02-17 101,94 PLN -0,29 2,94 8,15 2,48 3,58 1,94
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-02-17 103,55 PLN 0,16 1,33 2,37 2,53 2,30 3,55
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-02-17 109,41 PLN -0,06 0,58 2,66 1,46 8,89 1,04 9,40
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2017-02-17 102,98 PLN -0,08 5,29 11,27 3,00 9,36 2,96
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2017-02-17 109,15 PLN -0,65 3,05 8,57 4,39 3,30 8,87
14. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 106,43 PLN 0,04 0,49 1,80 0,86 7,68 5,55 0,91 6,42
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 165,61 PLN 0,02 0,37 1,03 1,28 5,14 8,65 17,01 0,52 65,10
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-02-17 151,39 PLN -0,01 0,31 0,75 0,56 2,24 5,99 14,94 0,43 50,80
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-02-17 101,00 PLN 0,02 0,21 0,87 1,02 0,37 0,98
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-02-17 95,91 PLN -0,55 2,46 5,03 -4,10 3,22 -4,09
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-02-17 100,95 PLN 0,04 0,84 4,00 0,85 2,23 0,95
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 98,18 PLN 0,15 0,04 0,48 -1,83 0,18 -1,82
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 106,23 PLN 0,02 0,73 3,87 6,11 1,48 6,23
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 99,16 PLN 0,18 0,31 1,48 -0,95 0,80 -0,84
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2017-02-17 101,12 PLN 0,01 0,10 1,31 1,14 0,22 1,10
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 102,97 PLN 0,08 0,65 1,96 2,87 0,95 2,97
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 138,30 PLN 0,07 0,12 0,65 -0,76 0,96 8,57 20,10 0,44 28,20
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2017-02-17 100,24 PLN -1,02 5,81 17,16 15,38 20,41 3,53 5,36 8,99 7,01
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-02-17 128,79 PLN -0,31 1,58 6,10 3,50 5,32 -1,20 -0,20 3,06 28,39
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-02-17 105,03 PLN -0,38 -0,41 4,38 5,08 25,54 2,57 0,43 5,02
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Equity A akcyjne 5 2017-02-17 104,13 PLN -0,63 2,44 5,50 4,32 4,68 4,13
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-02-17 101,95 PLN 0,02 0,29 1,93 1,80 0,67 1,93
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-02-17 108,53 PLN -0,06 1,41 4,63 4,26 8,41 1,79 8,53