Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 6 2020-10-16 143,39 PLN 0,61 3,22 9,06 31,37 17,14 13,89 31,41 9,20 43,38
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 6 2020-10-16 163,68 PLN 2,18 4,02 13,56 52,87 42,60 15,19 30,48 34,29 63,68
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 6 2020-10-16 99,25 PLN -0,18 1,16 7,27 26,19 8,07 -13,88 5,23 1,23 -9,02
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2020-10-16 113,30 PLN 1,80 3,11 7,99 30,71 20,51 6,26 3,39 18,90 12,76
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2020-10-16 191,02 PLN 0,04 9,39 17,12 64,52 65,01 78,19 54,42 80,70
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-10-16 113,29 PLN -0,15 1,49 2,25 5,42 0,87 7,49 0,53 13,29
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2020-10-16 108,60 PLN 0,63 2,43 6,94 20,12 8,62 4,19 6,94
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2020-10-16 127,11 PLN -0,22 2,50 3,89 11,62 2,20 9,34 -2,67 27,11
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 6 2020-10-16 131,89 PLN 1,13 1,49 4,01 23,16 16,16 19,07 5,48 31,89
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-10-16 116,70 PLN 0,35 1,56 4,60 11,30 2,95 3,04 16,69 0,75 16,69
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 7 2020-10-16 109,04 PLN 0,90 -3,75 1,97 22,85 3,30 -3,76 -5,42 9,04
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2020-10-16 103,94 PLN 0,17 2,58 14,30 34,29 2,67 -8,29 0,33 3,92
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2020-10-16 159,80 PLN -0,01 0,23 0,73 2,56 1,42 3,71 7,55 1,06 59,18
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 6 2020-10-16 125,32 PLN 1,30 0,29 4,16 22,29 1,96 4,10 -6,16 25,00
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2020-10-16 110,65 PLN 0,01 -0,19 1,74 5,20 0,74 1,28 8,95 -0,23 10,64
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2020-10-16 172,98 PLN 0,02 -0,06 1,02 2,46 0,09 2,51 6,76 -0,28 72,45
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 3 2020-10-16 113,42 PLN -0,03 0,07 0,81 3,51 -2,13 -2,84 -0,97
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 5 2020-10-16 96,40 PLN 0,37 -2,07 0,65 11,18 -4,35 -6,36 -7,97 -3,60
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-10-16 110,92 PLN 0,22 -0,79 2,06 13,22 1,95 4,04 -0,47 10,92
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-10-16 110,16 PLN 0,05 0,27 1,28 3,98 4,28 9,35 4,16 10,16
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-10-16 114,34 PLN 0,18 0,07 2,42 6,54 -0,61 3,63 -2,54 14,34
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 4 2020-10-16 110,98 PLN 0,14 -0,11 1,86 7,23 1,19 3,76 -0,24 10,98
23. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2020-10-16 106,28 PLN 0,41 1,56 2,44 7,08 5,76 6,28
24. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 4 2020-10-16 105,85 PLN 0,72 2,12 3,70 10,87 4,91 5,85
25. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 4 2020-10-16 105,02 PLN 1,06 2,36 4,63 14,70 4,08 5,02
26. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 4 2020-10-16 105,31 PLN 1,06 2,30 4,58 14,58 4,15 5,31
27. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 5 2020-10-16 103,32 PLN 1,19 2,82 5,20 16,59 2,37 3,32
28. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 5 2020-10-16 103,25 PLN 1,21 2,84 5,26 16,47 2,34 3,25
29. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 5 2020-10-16 103,36 PLN 1,17 2,88 5,23 16,28 2,47 3,36
30. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 5 2020-10-16 101,37 PLN 1,11 2,90 5,06 15,65 1,42 1,37
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2020-10-16 156,48 PLN -0,01 0,94 1,47 2,86 5,88 10,49 14,57 6,15 45,05
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 6 2020-10-16 101,07 PLN 2,12 4,26 8,15 37,17 13,93 -3,41 9,08 12,68 7,90
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-10-16 139,71 PLN 0,87 2,04 4,62 17,51 13,60 5,88 8,69 13,17 39,28
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-10-16 61,11 PLN -0,02 1,55 -6,32 -6,37 -42,22 -43,14 -40,42
35. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-10-16 89,43 PLN -0,48 -1,73 5,08 15,62 -1,63 -10,16 -6,40 -5,99 -10,58
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2020-10-16 104,21 PLN 0,00 0,06 0,18 1,18 1,38 1,13 2,60
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-10-16 103,84 PLN -0,16 -0,05 2,02 7,08 -2,67 0,02 -3,38 3,82
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-10-16 118,79 PLN -0,18 2,11 3,07 8,06 1,34 7,04 -1,76 18,79