Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2020-05-28 121,10 PLN 0,24 6,90 0,72 -5,83 0,33 1,20 -0,07 -7,78 21,09
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2020-05-28 120,83 PLN 1,10 5,83 5,44 2,27 2,21 -18,75 -7,15 -0,87 20,83
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2020-05-28 82,34 PLN 0,10 2,59 -7,31 -11,63 -8,98 -21,96 -24,48 -16,01 -24,52
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-05-28 94,70 PLN 1,03 4,30 4,95 -0,07 0,12 -11,00 -17,47 -0,62 -5,75
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-05-28 137,81 PLN -0,35 11,38 16,74 11,04 22,97 11,41 30,37
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-05-28 109,00 PLN 0,15 0,87 -3,95 -3,63 1,42 5,25 -3,27 9,00
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-05-28 97,25 PLN 1,31 5,47 -1,29 -5,52 -6,70 -4,23
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2020-05-28 117,66 PLN 0,26 1,70 -5,92 -9,35 -0,63 3,50 -9,91 17,66
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2020-05-28 117,95 PLN 1,05 7,50 2,26 -2,68 9,10 6,96 -5,67 17,95
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-05-28 108,09 PLN 0,12 2,45 -4,76 -5,71 -3,44 -3,17 -6,68 8,08
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2020-05-28 97,54 PLN -0,58 3,17 1,05 -11,60 -5,45 -5,61 -15,40 -2,46
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 5 2020-05-28 82,11 PLN 1,52 1,77 -14,77 -20,62 -26,15 -25,14 -20,74 -17,91
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2020-05-28 157,30 PLN 0,12 0,59 -0,71 -0,40 0,96 3,04 6,22 -0,52 56,69
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2020-05-28 116,21 PLN 0,48 9,86 -4,13 -11,25 -5,16 -0,93 -12,98 15,91
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2020-05-28 106,73 PLN 0,08 1,57 -3,96 -2,99 -1,29 -1,08 1,44 -3,76 6,72
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2020-05-28 170,16 PLN 0,07 0,76 -2,10 -1,87 -0,98 2,00 5,22 -1,91 69,63
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2020-05-28 110,74 PLN 0,13 0,81 -5,15 -4,80 -3,63 -5,13 -3,31
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-05-28 93,39 PLN 0,42 8,00 -6,37 -6,92 -1,94 -7,12 -10,84 -6,61
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-05-28 104,26 PLN -0,21 7,70 -7,28 -4,55 -0,75 0,01 -6,44 4,26
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-05-28 107,30 PLN 0,00 0,97 -0,57 1,58 4,26 7,83 1,46 7,30
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-05-28 109,67 PLN 0,34 3,50 -4,67 -5,26 -1,99 0,88 -6,52 9,67
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2020-05-28 106,24 PLN 0,14 2,74 -3,94 -3,38 -2,25 0,88 -4,50 6,24
23. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2 2020-05-28 101,51 PLN 0,92 1,78 3,55 0,89 1,02 1,51
24. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2020-05-28 98,44 PLN 0,98 2,32 2,83 -2,46 -2,44 -1,56
25. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2020-05-28 95,31 PLN 1,14 2,78 2,61 -5,56 -5,54 -4,69
26. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2020-05-28 95,64 PLN 1,14 2,77 2,76 -5,35 -5,41 -4,36
27. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 3 2020-05-28 92,57 PLN 1,18 3,05 1,14 -8,39 -8,28 -7,43
28. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 3 2020-05-28 92,49 PLN 1,17 3,05 1,16 -8,49 -8,33 -7,51
29. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 3 2020-05-28 92,67 PLN 1,17 3,06 1,39 -8,32 -8,13 -7,33
30. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 3 2020-05-28 91,11 PLN 1,15 2,93 0,29 -8,91 -8,84 -8,89
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2020-05-28 153,33 PLN 0,75 0,83 2,90 3,66 5,56 9,36 13,18 4,02 42,13
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2020-05-28 81,46 PLN 1,47 5,65 4,02 -9,28 -8,46 -20,53 -18,96 -9,19 -13,04
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-05-28 125,56 PLN 0,87 2,91 5,07 1,84 3,00 -4,76 -4,74 1,71 25,17
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2020-05-28 65,52 PLN -0,17 -0,06 -30,10 -38,94 -36,73 -39,03 -36,12
35. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-05-28 81,77 PLN 0,68 3,65 -1,72 -10,27 -9,65 -16,32 -21,54 -14,04 -18,24
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2020-05-28 103,49 PLN 0,07 0,33 0,15 0,51 1,59 0,43 1,89
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-05-28 98,24 PLN 0,20 3,10 -8,26 -7,56 -5,99 -4,56 -8,59 -1,78
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-05-28 111,89 PLN 0,13 0,88 -4,98 -7,32 -0,19 3,39 -7,47 11,89