Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-03-21 124,35 PLN -0,10 1,88 14,58 -3,98 -3,33 16,66 25,29 13,61 24,34
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-03-21 128,68 PLN 0,18 5,04 10,94 -1,15 -6,31 9,00 -1,66 10,66 28,68
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-03-21 97,31 PLN -0,04 1,66 10,10 -1,58 -18,83 5,21 10,43 -10,80
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-03-21 99,43 PLN 0,01 2,07 6,26 -1,88 -3,77 -3,43 -10,08 6,10 -1,04
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-03-21 120,15 PLN 0,01 1,87 25,67 2,06 -0,22 22,78 13,66
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-03-21 106,66 PLN 0,02 0,82 3,27 -0,22 1,15 6,44 3,31 6,66
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-03-21 118,79 PLN -0,01 0,94 9,75 -4,00 1,07 18,56 9,87 18,79
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-03-21 107,84 PLN 0,02 4,27 17,73 -3,66 0,98 16,76 7,84
9. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-03-21 112,42 PLN -0,01 0,90 5,29 0,12 0,05 8,81 5,17 12,41
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-03-21 113,86 PLN 0,01 -1,51 14,63 3,80 3,58 13,05 13,86
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-03-21 111,36 PLN -0,04 7,89 6,56 3,00 -1,79 5,40 11,34
12. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-03-21 155,21 PLN 0,02 -0,02 0,02 0,45 0,27 4,37 8,32 0,15 54,61
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-03-21 121,99 PLN 0,01 4,78 21,24 -7,60 -1,37 20,44 21,67
14. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-03-21 107,90 PLN 0,01 0,68 2,99 1,51 -0,28 6,74 6,76 3,00 7,89
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-03-21 170,95 PLN 0,01 0,16 1,17 1,20 1,31 7,15 11,40 1,17 70,42
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-03-21 114,49 PLN 0,02 0,33 1,34 -0,26 1,46 -0,03
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-03-21 97,88 PLN 0,35 1,19 5,86 6,97 -8,45 5,24 -2,12
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-03-21 105,06 PLN 0,40 1,63 6,04 4,42 0,78 5,96 5,06
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-03-21 101,82 PLN 0,09 0,84 2,44 2,26 1,93 2,34 1,82
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-03-21 111,40 PLN 0,17 1,21 6,49 1,42 2,79 6,49 11,40
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2019-03-21 100,70 PLN 0,01 0,65 1,85 0,56 0,47 1,74 0,68
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-03-21 107,88 PLN 0,01 0,87 3,45 3,01 1,96 3,20 7,88
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-03-21 144,81 PLN 0,00 -0,31 0,21 2,42 1,53 5,08 12,04 0,21 34,23
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-03-21 96,03 PLN 0,13 2,79 6,75 1,72 -1,36 10,68 5,16 6,17 2,52
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-03-21 125,03 PLN 0,14 1,35 4,14 -0,37 -3,59 0,24 -2,22 4,02 24,64
26. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-03-21 103,12 PLN 0,01 0,41 3,41 -0,39 3,72 3,48 0,54
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-03-21 94,71 PLN 0,12 -0,01 9,02 -2,74 -2,03 2,68 -9,78 9,28 -5,30
28. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-03-21 101,60 PLN 0,01 -0,01 0,03
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-03-21 104,60 PLN 0,00 0,34 2,99 0,43 1,68 3,28 4,58
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-03-21 112,34 PLN 0,03 0,91 7,00 -2,80 1,09 12,13 7,19 12,34