Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-09-19 123,62 PLN -0,01 2,96 -0,05 -0,67 -3,81 11,32 13,55 12,95 23,61
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-09-19 117,95 PLN -0,13 0,80 -2,71 -7,74 -9,51 -7,97 -8,93 1,44 17,95
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-09-19 91,76 PLN -0,42 3,32 -2,62 -5,84 -5,39 -8,72 4,13 -15,89
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 94,80 PLN -0,17 1,08 -2,07 -4,68 -5,98 -8,01 -16,23 1,16 -5,65
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-09-19 117,18 PLN -1,22 2,17 -0,21 -2,15 0,50 19,74 10,85
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 112,53 PLN 0,00 0,57 2,64 5,41 5,50 9,44 9,00 12,53
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 101,58 PLN 0,22 2,02 0,03
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 124,31 PLN -0,01 4,15 2,57 4,46 0,90 18,71 14,97 24,31
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-09-19 113,07 PLN 0,52 5,45 2,53 5,18 1,84 14,58 22,42 13,07
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 113,62 PLN 0,03 0,61 0,26 1,09 1,54 5,67 6,30 13,61
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-09-19 110,04 PLN -1,22 8,55 -0,03 -3,90 3,61 12,63 9,25 10,04
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-09-19 98,51 PLN -1,01 -1,16 -9,30 -11,31 -9,61 -1,38 -6,76 -1,51
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-09-19 157,31 PLN 0,01 0,22 0,70 1,35 1,81 4,39 7,69 1,51 56,70
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-09-19 124,19 PLN 0,47 6,42 1,28 2,14 -5,39 17,82 22,61 23,87
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 109,80 PLN 0,01 0,06 0,66 1,84 3,40 4,28 5,72 4,81 9,79
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 172,55 PLN 0,03 0,07 0,38 0,93 2,15 5,46 9,00 2,12 72,02
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-09-19 115,80 PLN 0,02 0,38 0,66 1,19 0,86 2,62 1,11
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-09-19 100,48 PLN -0,02 0,80 1,44 3,31 10,66 2,79 8,03 0,48
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-09-19 108,94 PLN 0,01 0,36 1,20 4,15 8,95 9,76 9,87 8,94
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 105,55 PLN 0,01 -0,56 1,23 3,94 6,09 6,36 6,09 5,55
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 115,27 PLN 0,02 1,43 1,72 3,65 4,95 15,67 10,19 15,27
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 109,22 PLN 0,01 0,24 -0,51 1,39 4,53 8,84 4,49 9,22
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 147,74 PLN 0,07 -0,42 0,79 2,05 4,44 6,07 9,58 2,24 36,95
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-09-19 89,58 PLN -0,36 2,40 -3,65 -6,53 -5,06 4,28 -9,52 -0,96 -4,37
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-09-19 123,43 PLN -0,14 0,78 -0,56 -1,07 -1,47 -0,21 -6,40 2,69 23,05
26. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-09-19 105,14 PLN 0,14 1,41 0,98 1,91 1,66 5,51 2,51
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-09-19 94,08 PLN -0,36 2,97 3,34 -0,52 -2,20 -2,88 -16,94 8,55 -5,93
28. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-09-19 102,59 PLN 0,01 0,18 0,50 0,96 1,00
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-09-19 106,51 PLN 0,04 1,04 1,57 1,83 2,23 6,28 5,16 6,49
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-09-19 117,24 PLN -0,03 2,73 2,47 4,25 1,77 14,05 11,87 17,24