Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2020-01-23 133,87 PLN -0,27 2,40 9,77 6,35 15,94 18,50 18,22 1,95 33,86
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2020-01-23 127,92 PLN -0,28 5,77 10,83 3,77 4,51 -6,33 9,73 4,95 27,92
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2020-01-23 98,45 PLN -0,67 1,39 6,71 3,21 6,98 5,04 0,42 -9,75
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-01-23 97,94 PLN -0,17 3,06 3,68 0,85 0,79 -6,87 -11,57 2,78 -2,53
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2020-01-23 130,24 PLN 0,01 6,00 17,17 6,39 23,31 5,29 23,20
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-01-23 114,17 PLN 0,26 1,08 1,78 2,74 9,35 11,53 1,31 14,17
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-01-23 106,11 PLN -0,56 1,58 6,19 4,19 1,80 4,49
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-01-23 134,63 PLN 0,11 2,78 8,63 9,64 18,59 20,55 3,09 34,63
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2020-01-23 127,28 PLN -0,62 1,83 12,56 12,62 29,81 28,54 1,79 27,28
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-01-23 116,84 PLN 0,01 1,08 3,00 2,40 6,85 7,51 0,87 16,83
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2020-01-23 114,50 PLN -1,11 0,62 6,29 -0,07 10,24 12,49 -0,69 14,50
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2020-01-23 105,53 PLN 0,79 1,77 2,64 -0,11 1,62 8,25 1,86 5,51
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2020-01-23 158,32 PLN 0,00 0,17 0,40 0,96 2,04 4,90 7,44 0,13 57,70
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2020-01-23 134,93 PLN -0,23 1,38 9,51 10,18 21,87 26,32 1,04 34,58
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2020-01-23 111,62 PLN 0,07 0,86 1,50 1,82 5,24 5,40 7,41 0,65 11,61
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2020-01-23 173,84 PLN 0,01 0,28 0,49 0,82 2,34 5,31 8,46 0,21 73,30
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2020-01-23 117,02 PLN 0,03 0,28 0,86 1,30 3,22 0,25 2,17
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-01-23 104,96 PLN -0,13 1,22 2,79 1,89 10,02 11,43 0,20 4,96
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-01-23 112,61 PLN -0,09 1,31 3,28 3,06 10,46 12,91 1,05 12,61
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-01-23 106,61 PLN 0,23 1,07 0,90 1,73 6,42 8,90 0,80 6,61
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-01-23 117,54 PLN -0,14 0,22 1,93 3,12 8,55 11,72 0,19 17,54
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2020-01-23 111,67 PLN -0,05 0,70 1,75 1,51 5,47 9,16 0,38 11,67
23. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2 2020-01-23 100,83 PLN -0,01 0,33 0,34 0,83
24. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2020-01-23 101,62 PLN -0,04 0,71 0,71 1,62
25. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2020-01-23 101,91 PLN -0,07 0,97 1,00 1,91
26. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2020-01-23 102,14 PLN -0,08 1,01 1,02 2,14
27. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 3 2020-01-23 102,14 PLN -0,09 1,14 1,20 2,14
28. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 3 2020-01-23 102,03 PLN -0,09 1,05 1,13 2,03
29. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 3 2020-01-23 101,97 PLN -0,09 1,02 1,09 1,97
30. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 3 2020-01-23 101,26 PLN -0,10 1,14 1,31 1,26
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2020-01-23 146,88 PLN 0,02 -0,41 -0,80 -0,41 1,58 6,55 5,52 -0,36 36,15
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2020-01-23 92,59 PLN -0,19 3,89 3,27 -1,20 -2,55 -2,42 -0,11 3,22 -1,15
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-01-23 125,13 PLN -0,13 1,44 1,34 0,39 1,47 -1,41 -4,02 1,36 24,74
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2020-01-23 107,89 PLN 0,03 0,46 1,89 2,88 6,15 0,39 5,19
35. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-01-23 93,38 PLN -0,28 -0,51 2,27 -2,08 3,23 -11,06 -9,53 -1,84 -6,63
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2020-01-23 103,21 PLN -0,01 0,18 0,38 0,82 0,16 1,61
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-01-23 108,15 PLN 0,04 0,70 1,20 2,89 4,89 6,34 0,63 8,13
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-01-23 123,86 PLN 0,16 2,14 5,91 6,90 14,22 16,65 2,43 23,86