Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 6 2020-08-06 135,78 PLN 0,53 4,62 19,60 1,23 13,69 12,22 18,10 3,40 35,77
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2020-08-06 161,37 PLN -1,08 13,76 40,53 24,86 34,78 11,33 23,67 32,39 61,37
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 6 2020-08-06 97,99 PLN 0,38 6,26 21,71 1,29 10,92 -11,12 0,89 -0,05 -10,18
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-08-06 114,21 PLN -0,41 9,33 25,85 17,45 20,37 7,91 3,11 19,86 13,66
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2020-08-06 172,89 PLN 0,44 9,24 38,86 32,71 51,83 39,77 63,55
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-08-06 111,29 PLN -0,01 0,88 2,65 -3,30 0,53 7,14 -1,24 11,29
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2020-08-06 105,17 PLN 0,27 3,80 13,20 -1,26 6,52 0,90 3,56
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2020-08-06 122,03 PLN 0,31 1,15 5,23 -10,07 4,01 8,37 -6,56 22,03
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2020-08-06 124,76 PLN -0,39 -0,28 14,34 -3,37 16,48 17,52 -0,22 24,76
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2020-08-06 113,56 PLN 0,25 2,38 7,63 -2,94 0,66 1,17 -1,96 13,55
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2020-08-06 113,35 PLN 1,47 11,17 18,60 0,73 11,24 9,90 -1,68 13,35
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2020-08-06 95,83 PLN 0,31 5,52 18,84 -8,82 -3,37 -15,65 -7,50 -4,19
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2020-08-06 158,99 PLN 0,02 0,35 1,65 0,32 1,30 3,70 7,15 0,55 58,37
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2020-08-06 121,46 PLN 0,66 1,02 13,56 -11,21 3,05 5,74 -9,05 21,15
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2020-08-06 110,22 PLN 0,11 1,67 4,74 -1,41 0,56 1,52 6,49 -0,61 10,21
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2020-08-06 172,03 PLN 0,02 0,56 1,49 -1,21 -0,27 2,58 6,28 -0,83 71,50
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 3 2020-08-06 113,01 PLN 0,03 0,78 2,55 -3,49 -2,08 -3,19 -1,33
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 5 2020-08-06 96,99 PLN -0,43 2,48 11,09 -7,09 -3,30 -5,39 -7,41 -3,01
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-08-06 112,03 PLN 0,21 3,20 13,43 -1,34 2,60 6,52 0,53 12,03
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-08-06 109,86 PLN 0,15 1,41 3,38 2,64 4,02 9,70 3,88 9,86
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2020-08-06 114,32 PLN 0,09 3,02 7,23 -2,81 0,86 4,09 -2,56 14,32
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 4 2020-08-06 110,08 PLN 0,07 1,39 6,31 -1,64 0,26 3,65 -1,05 10,08
23. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2020-08-06 105,72 PLN -0,10 1,84 6,23 4,87 5,20 5,72
24. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 4 2020-08-06 105,35 PLN -0,17 3,12 9,83 3,91 4,41 5,35
25. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 4 2020-08-06 104,81 PLN -0,28 4,30 13,50 3,30 3,88 4,81
26. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 4 2020-08-06 105,16 PLN -0,28 4,29 13,49 3,42 4,01 5,16
27. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 4 2020-08-06 103,02 PLN -0,34 4,75 15,26 1,44 2,07 3,02
28. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 4 2020-08-06 102,94 PLN -0,34 4,81 15,27 1,47 2,03 2,94
29. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 4 2020-08-06 103,10 PLN -0,35 4,82 15,25 1,70 2,21 3,10
30. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 4 2020-08-06 101,38 PLN -0,37 4,93 15,14 0,68 1,43 1,38
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2020-08-06 155,09 PLN 0,06 0,69 2,24 5,25 5,12 10,19 14,98 5,21 43,76
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2020-08-06 102,00 PLN -0,87 9,69 32,43 12,35 14,23 -0,55 5,50 13,71 8,89
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-08-06 139,46 PLN -0,17 4,57 14,46 11,88 13,26 6,67 8,40 12,97 39,03
34. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-08-06 59,34 PLN 0,13 -8,52 -9,35 -44,98 -41,76 -44,78 -42,15
35. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2020-08-06 90,75 PLN -0,25 8,42 14,19 -0,09 -0,81 -5,55 -5,40 -4,60 -9,26
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2020-08-06 104,08 PLN 0,00 0,08 0,90 0,74 1,63 1,00 2,47
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 4 2020-08-06 103,05 PLN 0,10 2,11 7,96 -4,64 -1,87 -0,38 -4,11 3,03
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2020-08-06 115,17 PLN 0,17 0,85 3,62 -7,75 2,41 6,51 -4,76 15,17