Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2017-03-24 151,59 PLN -0,06 -0,31 10,52 14,92 13,64 -1,87 -4,13 9,47 51,12
2. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 5 2017-03-24 99,06 PLN 0,33 2,18 11,08 -2,43 8,92 9,45 -9,19
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2017-03-24 116,07 PLN 0,21 -0,37 3,51 3,29 10,22 16,98 3,53 16,06
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2017-03-24 142,86 PLN 0,00 -0,82 10,80 10,08 21,21 9,15 33,33 9,43 42,86
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-03-24 106,25 PLN -0,03 -0,54 2,71 2,52 3,39 -3,83 -12,61 2,34 5,74
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-03-24 102,63 PLN -0,08 -1,10 -0,39 -1,47 2,40 -0,37 2,63
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-03-24 113,88 PLN -0,06 -1,56 0,76 6,65 13,65 1,83 13,88
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2017-03-24 107,07 PLN 0,53 1,22 1,98 4,98 6,85 2,06 7,07
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2017-03-24 104,35 PLN 0,42 0,68 6,23 4,32 6,03 4,35
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-03-24 103,98 PLN -0,03 0,08 2,83 0,05 2,73 3,98
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-03-24 109,86 PLN 0,16 -0,05 1,57 1,53 6,68 1,46 9,85
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2017-03-24 108,34 PLN 0,21 4,52 17,04 8,44 15,05 8,32
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2017-03-24 109,79 PLN 0,28 0,31 4,60 3,69 3,91 9,51
14. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 106,78 PLN 0,12 -0,08 1,45 0,87 5,80 5,61 1,24 6,77
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 165,85 PLN 0,02 0,05 0,83 1,29 3,92 7,96 16,80 0,67 65,34
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-03-24 151,77 PLN 0,02 0,24 0,70 0,64 2,09 5,87 14,87 0,68 51,18
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-03-24 101,11 PLN 0,03 0,05 0,59 1,20 0,48 1,09
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-03-24 99,09 PLN 0,36 2,26 7,01 0,15 6,64 -0,91
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-03-24 102,18 PLN 0,29 0,37 3,78 0,47 3,47 2,18
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 98,56 PLN 0,12 -0,18 1,08 -1,32 0,57 -1,44
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 106,00 PLN 0,16 -0,74 1,44 2,82 1,26 6,00
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 99,65 PLN 0,18 -0,13 1,74 -0,79 1,30 -0,35
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2017-03-24 101,14 PLN 0,10 -0,18 0,48 1,23 0,24 1,12
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 103,84 PLN 0,14 0,20 2,15 2,95 1,80 3,84
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 139,08 PLN 0,01 0,51 0,54 -0,30 1,08 7,46 20,50 1,01 28,92
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2017-03-24 100,78 PLN -0,05 -0,24 10,67 16,04 16,82 10,64 9,71 9,58 7,59
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-03-24 129,77 PLN -0,06 0,19 4,04 4,29 4,36 1,45 2,33 3,84 29,37
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-03-24 100,18 PLN -0,22 -3,85 -3,69 1,31 11,39 -4,27 -4,21 0,17
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Equity A akcyjne 5 2017-03-24 102,34 PLN -0,09 -1,63 2,23 3,22 2,89 2,34
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-03-24 101,23 PLN 0,09 -0,86 0,03 1,00 -0,04 1,21
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-03-24 107,66 PLN -0,09 -1,44 -0,25 3,05 7,45 0,98 7,66