Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRI Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 5 2024-07-17 154,13 PLN -1,15 -1,92 2,11 13,44 18,89 25,20 54,13 7,08 54,13
2. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 125,22 PLN 0,01 0,53 1,57 3,01 7,03 14,71 17,71 3,31 25,22
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 4 2024-07-17 182,52 PLN -0,31 1,47 7,11 13,51 14,40 5,06 44,71 11,27 82,50
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 4 2024-07-17 219,48 PLN -0,81 -2,09 0,26 12,98 9,90 -0,22 78,58 10,27 119,48
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 6 2024-07-17 86,10 PLN -1,46 15,01 12,18 34,95 17,80 16,02 -8,85 22,68 -13,91
6. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 5 2024-07-17 3 693,85 PLN -1,24 -2,68 1,58 12,03 16,37 21,03 45,35 6,15 264,27
7. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-07-17 167,24 PLN -0,88 -0,97 1,73 8,91 12,86 15,12 72,82 5,73 66,44
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2024-07-17 220,73 PLN 0,10 2,12 9,51 13,43 14,58 -9,09 80,76 10,35 108,81
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 5 2024-07-17 59,49 PLN -0,05 -0,55 -0,60 10,37 -13,78 -50,82 -37,77 0,95 -45,47
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2 2024-07-17 125,97 PLN 0,14 1,30 3,65 4,97 10,08 6,30 13,62 4,31 25,97
11. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 2 029,18 PLN 0,01 1,67 2,45 2,74 6,59 4,56 12,43 2,57 100,11
12. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 158,98 PLN 0,04 0,82 2,07 3,52 9,38 12,35 17,29 3,65 58,98
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 100,87 PLN 0,01 0,79 0,87
14. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 128,65 PLN 0,02 0,66 1,77 3,18 8,82 16,31 19,60 3,42 24,35
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 100,74 PLN 0,00 0,65 0,74
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-07-17 106,54 PLN -0,35 1,36 3,43 4,25 4,08 -9,90 4,37 2,32 4,91
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-07-17 199,31 PLN -0,04 2,27 6,66 13,45 21,26 27,44 62,05 13,61 99,31
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2024-07-17 175,88 PLN -1,01 -1,19 0,70 11,43 10,18 5,24 54,82 6,23 75,88
19. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-07-17 190,96 PLN -0,06 1,32 4,51 6,68 9,00 31,34 54,25 5,58 138,46
20. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 4 2024-07-17 168,72 PLN -0,32 1,58 7,51 14,57 17,17 29,80 42,58 12,17 42,31
21. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 3 2024-07-17 241,11 PLN 0,00 1,21 3,08 3,02 6,45 -1,49 2,12 -4,39
22. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-07-17 133,50 PLN -0,06 1,27 4,33 6,55 8,76 3,64 17,14 5,55 33,49
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 5 2024-07-17 166,11 PLN -0,16 4,33 0,91 15,55 4,06 17,72 48,46 6,88 66,11
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 4 2024-07-17 193,42 PLN 0,01 3,64 16,75 24,19 35,26 47,97 76,70 24,44 93,38
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 182,26 PLN 0,01 0,76 1,68 2,88 6,90 13,04 16,42 3,27 81,55
26. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 1 837,33 PLN 0,00 0,75 1,59 3,17 7,44 16,95 21,79 3,71 81,19
27. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 4 2024-07-17 221,97 PLN -0,98 -2,32 -2,06 8,77 5,34 4,55 61,34 5,57 121,97
28. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 4 2024-07-17 220,69 PLN -0,73 -1,49 2,20 10,59 4,96 1,84 52,95 6,87 120,69
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 3 2024-07-17 100,74 PLN 0,00 0,65 0,74
30. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 3 2024-07-17 160,81 PLN -0,01 2,24 2,67 1,74 5,62 -0,87 2,96 1,53 60,81
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 122,60 PLN -0,01 1,13 2,93 3,02 6,80 5,80 11,95 2,16 22,59
32. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 207,33 PLN 0,02 0,79 1,90 3,61 8,99 17,37 20,36 4,11 31,39
33. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 4 2024-07-17 123,22 PLN 0,10 0,83 4,69 0,77 -1,81 5,08 6,71 -3,17 23,22
34. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 1 952,90 PLN 0,01 0,84 2,19 3,75 9,93 14,46 21,20 4,03 95,29
35. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 3 2024-07-17 100,99 PLN -0,12 3,31 3,29 1,30 1,52 2,11 -1,65 -1,20 0,99
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 3 2024-07-17 108,00 PLN -0,06 1,47 3,74 5,19 8,21 -5,45 -0,65 3,68 8,00
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 95,20 PLN 0,03 1,13 2,96 2,75 5,68 -5,68 -9,40 2,30 -4,82
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 106,51 PLN -0,08 0,70 2,23 2,19 5,23 -2,85 1,80 1,15 6,51
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2024-07-17 127,53 PLN 0,04 1,38 3,50 3,71 9,70 6,51 11,99 3,05 27,53
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2024-07-17 121,26 PLN -0,04 1,26 3,14 2,94 6,32 4,44 10,16 2,59 21,26
41. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2024-07-17 128,39 PLN -0,33 0,72 2,52 5,21 8,56 14,24 4,21 28,39
42. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2024-07-17 136,84 PLN -0,62 0,59 3,24 7,24 10,36 16,52 5,25 36,84
43. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2024-07-17 150,33 PLN -1,06 0,01 3,96 11,39 15,54 22,45 7,89 50,33
44. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2024-07-17 150,87 PLN -1,06 0,01 3,95 11,37 15,53 22,38 7,88 50,87
45. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 4 2024-07-17 153,89 PLN -1,20 -0,14 4,25 13,08 17,22 23,73 9,04 53,89
46. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 4 2024-07-17 153,62 PLN -1,19 -0,14 4,28 13,19 17,34 23,61 9,12 53,62
47. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 4 2024-07-17 152,46 PLN -1,20 -0,13 4,29 13,17 17,29 22,83 9,10 52,46
48. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 4 2024-07-17 149,95 PLN -1,21 -0,15 4,12 13,32 17,72 23,21 9,32 49,95
49. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 4 2024-07-17 138,62 PLN -1,16 -0,12 4,48 12,71 18,28 27,29 9,05 38,62
50. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 5 2024-07-17 648,41 PLN -1,44 -3,26 1,42 10,81 12,98 13,29 39,50 4,94 548,41
51. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 153,94 PLN 0,00 1,43 2,08 1,26 4,32 -0,10 4,71 1,10 42,70
52. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2025 PPK 3 2024-07-17 12,40 PLN -0,24 0,81 2,73 5,35 8,96 11,91 4,38 24,00
53. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2030 PPK 3 2024-07-17 13,15 PLN -0,60 0,61 3,30 7,35 10,69 13,95 5,45 31,50
54. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2035 PPK 3 2024-07-17 14,65 PLN -1,01 0,00 4,05 11,83 16,18 21,68 8,36 46,50
55. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2040 PPK 3 2024-07-17 14,51 PLN -1,02 0,00 4,01 11,70 16,08 21,12 8,28 45,10
56. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2045 PPK 4 2024-07-17 15,07 PLN -1,18 -0,13 4,36 13,31 17,92 23,63 9,36 50,70
57. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2050 PPK 4 2024-07-17 15,26 PLN -1,17 -0,20 4,31 13,29 17,84 23,96 9,31 52,60
58. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2055 PPK 4 2024-07-17 15,46 PLN -1,21 -0,13 4,32 13,18 17,75 25,18 9,26 54,60
59. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2060 PPK 4 2024-07-17 15,62 PLN -1,20 -0,06 4,48 13,19 17,98 26,79 9,38 56,20
60. Allianz SFIO PPKSubfundusz Allianz PPK 2065 PPK 4 2024-07-17 13,38 PLN -1,18 -0,22 4,45 12,63 17,89 33,67 8,96 33,80
61. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 4 2024-07-17 154,31 PLN -1,15 -2,59 2,61 12,03 12,12 12,44 66,17 6,27 64,74
62. Allianz Inwestycje SFIOSubfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 4 2024-07-17 246,34 PLN -1,15 -2,65 0,96 12,98 20,97 42,84 89,39 10,20 146,34
63. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-07-17 338,06 PLN -0,47 0,01 1,93 6,32 11,10 14,78 24,18 4,37 238,06
64. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-07-17 168,61 PLN -0,41 0,06 1,71 6,08 10,59 8,43 35,81 4,27 68,09
65. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2 2024-07-17 119,91 PLN -0,01 0,62 1,43 2,87 6,75 15,03 17,21 3,35 18,06
66. Allianz FIOSubfundusz Allianz Turbo Akcji akcyjne 4 2024-07-17 96,26 PLN -1,04 -2,39 -3,75
67. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2024-07-17 162,45 PLN 0,02 1,85 5,57 9,73 17,01 18,71 40,18 9,82 62,45
68. Allianz Duo FIOSubfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-07-17 161,17 PLN -0,76 -0,69 1,55 8,93 14,11 18,46 29,55 5,73 61,17
69. Allianz FIOSubfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2024-07-17 98,71 PLN -0,96 -1,39 -1,13