Więcej funduszy w jednym miejscu.
Połączyliśmy siły i poszerzyliśmy listę funduszy o zarządzane przez dawną Avivę. Aby wyszukać notowania konkretnych funduszy, ustaw odpowiedni filtr.
Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 108,53 PLN -0,06 0,64 1,89 1,99 -0,50 1,60 6,08 1,18 8,53
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 6 2022-09-23 132,97 PLN -2,11 -9,23 -1,53 -19,31 -24,82 8,38 8,06 -26,42 32,96
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 6 2022-09-23 143,79 PLN -1,78 -6,97 0,85 -18,83 -35,39 24,31 0,05 -30,13 43,79
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 7 2022-09-23 52,11 PLN -4,35 -10,57 -19,41 -38,34 -21,50 -45,00 -46,53 -25,97 -54,47
5. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Akcyjny (d. Aviva) akcyjne 6 2022-09-23 2 227,80 PLN -3,34 -10,30 -8,50 -23,44 -30,53 -9,33 -17,66 -29,32 119,69
6. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2022-09-23 109,19 PLN -1,91 -4,99 -0,97 -14,58 -25,83 16,57 3,01 -21,41 8,67
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 7 2022-09-23 153,96 PLN -3,56 -9,73 4,46 -26,94 -38,90 33,89 -36,48 45,64
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 6 2022-09-23 77,55 PLN -1,21 -11,61 -14,82 -19,54 -30,53 -15,40 -31,86 -32,57 -13,80
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2022-09-23 109,73 PLN -0,21 -2,56 -0,74 -6,19 -7,49 -2,97 5,45 -8,66 9,73
10. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 132,06 PLN -0,23 -0,14 0,11 -1,99 -6,83 -3,25 1,25 -5,18 32,06
11. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 1 691,40 PLN -0,59 -0,29 2,75 -2,25 -12,39 -7,00 1,82 -6,83 66,80
12. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 109,28 PLN -0,02 0,23 0,90 0,37 -1,27 1,16 -0,92 5,63
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2022-09-23 94,27 PLN -1,62 -6,87 -0,75 -14,72 -21,19 -6,79 -22,10 -7,17
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2022-09-23 152,88 PLN -0,37 -6,31 1,25 -7,12 -3,75 22,51 35,64 -10,30 52,88
15. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 6 2022-09-23 78,23 PLN -1,71 -9,03 -3,38 -11,44 -17,57 3,41 -13,43 -16,81 -16,17
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 6 2022-09-23 117,96 PLN -3,58 -13,03 -1,40 -23,02 -33,95 5,95 9,12 -34,93 17,96
17. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 6 2022-09-23 133,33 PLN -2,15 -3,82 -0,48 -6,76 -10,65 8,59 5,99 -11,62 66,50
18. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 5 2022-09-23 120,26 PLN -1,47 -7,87 -0,50 -8,65 -8,37 1,86 1,79 -13,30 1,43
19. Allianz Strategiczny SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) pozostałe 5 2022-09-23 108,76 PLN 0,07 1,13 1,39 2,15 4,09 7,51 8,95 3,46 8,74
20. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 198,92 PLN -0,83 -0,61 1,67 -4,57 -18,00 -10,92 -21,12
21. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2022-09-23 113,89 PLN -0,75 -3,70 -0,04 -8,18 -12,31 0,24 0,99 -11,97 13,88
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2022-09-23 139,97 PLN -0,84 -6,58 -6,92 -21,06 7,26 27,70 32,31 -1,62 39,97
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2022-09-23 131,60 PLN -2,00 -0,20 9,68 -1,05 -11,37 25,78 18,48 -7,55 31,57
24. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Kapitał Plus (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2022-09-23 161,76 PLN -1,05 -3,11 -1,03 -7,72 -17,09 -4,72 -8,87 -13,83 61,76
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 157,03 PLN -0,06 0,16 1,83 1,23 -2,59 -0,17 2,15 -0,18 56,42
26. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 1 577,43 PLN -0,06 0,38 1,83 2,21 0,41 4,21 8,42 1,59 55,56
27. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 6 2022-09-23 156,99 PLN -2,02 -8,08 -2,56 -17,19 -29,84 16,31 -10,30 -28,60 56,99
28. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 172,89 PLN -0,16 0,39 2,11 0,36 -5,70 -5,32 -3,06 -1,68 72,89
29. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii (d. Aviva) akcyjne 6 2022-09-23 160,93 PLN -1,79 -6,16 0,69 -14,28 -25,89 11,09 0,20 -23,41 60,93
30. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 131,33 PLN -0,95 -0,49 3,17 -3,85 -18,27 -16,10 -10,80 -10,93 31,33
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 108,87 PLN -0,38 -1,90 0,38 -3,01 -6,32 -1,07 -0,19 -5,92 8,86
32. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 120,22 PLN -0,33 -2,62 0,05 -0,81 1,90 3,77 1,12 4,97
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 176,43 PLN -0,18 -0,31 0,53 0,40 -0,32 2,23 4,76 -0,05 11,81
34. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 6 2022-09-23 101,02 PLN -2,13 -7,47 -4,39 -11,43 -19,33 4,09 -11,53 -16,73 1,02
35. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 1 610,64 PLN -0,14 0,09 1,09 -1,05 -5,55 -1,16 6,17 -3,77 61,06
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 5 2022-09-23 83,23 PLN -1,15 -2,65 -1,27 -6,46 -15,20 -16,89 -20,83 -11,62 -16,77
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2022-09-23 90,04 PLN -0,86 -3,72 -2,50 -9,75 -21,11 -17,71 -15,39 -18,81 -9,96
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 97,65 PLN -0,23 -2,41 -1,09 -5,83 -10,65 -7,89 -2,83 -9,83 -2,35
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 4 2022-09-23 105,53 PLN -0,89 -3,54 0,67 -7,30 -12,39 -8,53 -4,10 -12,13 5,53
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 4 2022-09-23 105,48 PLN -0,72 -2,73 0,27 -4,23 -9,54 -3,57 -1,25 -9,01 5,48
41. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2022-09-23 99,35 PLN -1,00 -2,69 1,37 -5,51 -12,32 -9,01 -0,65
42. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 4 2022-09-23 100,34 PLN -1,53 -4,39 0,18 -9,86 -15,93 -13,77 0,34
43. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 5 2022-09-23 101,03 PLN -2,05 -6,10 -0,89 -13,61 -19,65 -18,67 1,03
44. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 5 2022-09-23 101,34 PLN -2,04 -6,08 -0,83 -13,64 -19,74 -18,77 1,34
45. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 5 2022-09-23 100,27 PLN -2,27 -6,94 -1,41 -15,64 -21,50 -21,04 0,27
46. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 5 2022-09-23 99,74 PLN -2,24 -6,98 -1,39 -15,76 -21,78 -21,20 -0,26
47. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 5 2022-09-23 99,17 PLN -2,27 -6,99 -1,43 -15,89 -21,97 -21,27 -0,83
48. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 5 2022-09-23 96,88 PLN -2,28 -6,96 -1,47 -16,03 -22,07 -21,36 -3,12
49. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 5 2022-09-23 90,46 PLN -2,28 -6,76 -1,14 -14,82 -20,19 -19,80 -9,54
50. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 6 2022-09-23 414,43 PLN -3,26 -10,15 -7,23 -22,12 -32,07 -7,56 -20,27 -31,44 314,43
51. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 131,43 PLN -0,36 -0,05 3,78 -1,14 -14,19 -11,03 -6,98 -5,63 21,83
52. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 3 2022-09-23 9,63 PLN -1,03 -2,63 0,63 -6,23 -14,02 -11,57 -3,70
53. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 4 2022-09-23 9,75 PLN -1,42 -4,22 -0,71 -9,47 -17,09 -15,58 -2,50
54. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 5 2022-09-23 9,96 PLN -1,87 -6,04 -2,35 -12,86 -19,61 -19,35 -0,40
55. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 5 2022-09-23 9,90 PLN -1,88 -5,98 -2,37 -12,93 -19,64 -19,32 -1,00
56. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 5 2022-09-23 9,80 PLN -2,39 -7,81 -3,92 -15,88 -22,59 -22,71 -2,00
57. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 5 2022-09-23 9,93 PLN -2,36 -7,88 -4,15 -15,85 -22,42 -22,78 -0,70
58. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 5 2022-09-23 10,02 PLN -2,43 -7,90 -4,30 -15,44 -21,78 -22,08 0,20
59. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 5 2022-09-23 10,15 PLN -2,40 -7,73 -3,97 -14,99 -20,64 -21,44 1,50
60. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 5 2022-09-23 8,74 PLN -2,35 -7,51 -3,74 -14,90 -17,16 -19,96 -12,60
61. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 6 2022-09-23 97,57 PLN -2,53 -7,35 -0,77 -19,93 -30,79 10,93 -6,09 -27,35 4,16
62. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcyjne 6 2022-09-23 137,93 PLN -2,61 -8,96 -3,75 -13,60 -22,28 9,04 -11,63 -17,66 37,93
63. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2022-09-23 249,34 PLN -1,25 -3,48 -1,04 -8,66 -16,89 -7,15 -11,73 -15,05 149,34
64. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2022-09-23 123,37 PLN -1,27 -3,02 0,83 -9,53 -20,87 0,58 -5,85 -15,36 22,99
65. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 3 2022-09-23 85,86 PLN -0,99 -0,30 0,18 -4,50 -12,07 -19,45 -17,16 -9,90 -14,16
66. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2 2022-09-23 103,95 PLN -0,02 0,36 1,89 2,23 -0,20 1,32 1,60 2,34
67. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2022-09-23 131,59 PLN -0,30 -4,93 0,27 -6,38 -4,80 11,73 21,34 -9,25 31,59
68. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 5 2022-09-23 107,43 PLN -1,99 -5,81 -2,52 -14,13 -23,23 -11,92 -18,38 -21,69 7,43