Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2017-11-16 149,04 PLN 0,24 -5,63 -3,62 -3,37 15,04 -5,06 -2,69 7,63 48,58
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2017-11-16 124,54 PLN 0,24 -1,08 3,06 3,10 14,44 17,77 11,09 24,53
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2017-11-16 135,43 PLN 0,59 -4,69 -6,79 -7,34 8,04 12,80 45,92 3,74 35,43
4. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2017-11-16 113,33 PLN 0,51 -1,66 3,95 9,01 23,32 25,21 3,89
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-11-16 102,88 PLN 0,43 -3,52 -2,58 -3,25 0,69 -7,75 -13,42 -0,91 2,39
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-11-16 106,86 PLN -0,44 -0,32 1,09
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-11-16 105,42 PLN -0,01 0,02 1,55 1,43 4,17 2,34 5,42
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-11-16 116,81 PLN 0,38 0,48 3,43 0,91 8,66 4,45 16,81
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2017-11-16 110,61 PLN 0,74 -2,40 -0,69 -1,45 10,37 5,43 10,61
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2017-11-16 109,76 PLN 1,17 -0,91 2,61 -0,90 16,83 11,52 9,76
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-11-16 112,60 PLN 0,20 -0,58 0,47 0,86 5,68 3,99 12,59
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2017-11-16 107,90 PLN 0,46 -4,77 4,47 3,15 8,87 8,47 7,90
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2017-11-16 115,57 PLN 1,31 1,97 4,00 3,14 24,79 22,72 15,55
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2017-11-16 116,95 PLN 0,85 -2,86 1,90 -1,23 16,95 10,69 16,65
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 108,95 PLN 0,09 -0,27 0,37 1,09 4,23 5,28 3,30 8,94
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 168,80 PLN 0,01 0,04 0,64 1,18 3,02 6,28 14,06 2,46 68,28
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-11-16 154,33 PLN 0,03 0,16 0,69 1,16 2,61 5,29 12,74 2,38 53,73
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-11-16 102,58 PLN 0,03 0,08 0,60 0,94 2,55 1,94 2,56
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-11-16 99,98 PLN 0,54 -2,88 -2,61 -1,06 9,48 7,60 -0,02
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-11-16 105,61 PLN 0,28 -0,94 0,35 1,37 9,01 6,95 5,61
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 100,73 PLN 0,00 -0,01 0,38 1,52 3,02 2,79 0,73
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 109,59 PLN 0,48 -0,68 0,30 1,12 7,31 4,69 9,59
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 102,62 PLN 0,09 -0,23 0,24 1,55 4,92 4,32 2,62
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2017-11-16 101,03 PLN 0,01 0,10 0,13 -0,04 1,25 0,13 1,01
25. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 106,97 PLN 0,07 0,01 0,58 1,81 5,93 4,87 6,97
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 141,88 PLN 0,06 0,18 0,87 1,38 3,06 3,54 14,25 3,04 31,52
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2017-11-16 98,70 PLN 0,24 -5,68 -3,69 -3,68 14,98 4,09 24,86 7,32 5,37
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-11-16 129,05 PLN 0,33 -2,20 -1,08 -1,95 6,06 -1,22 0,73 3,26 28,65
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-11-16 98,10 PLN -0,18 -1,45 2,98 0,04 -2,40 -9,92 -6,20 -1,91
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-11-16 103,35 PLN -0,13 -0,45 0,04 0,36 3,41 2,05 3,33
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-11-16 111,08 PLN 0,24 0,09 2,61 1,32 7,04 4,18 11,08