Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2019-11-08 126,01 PLN 0,06 4,96 5,01 0,97 3,00 16,42 19,82 15,13 26,00
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2019-11-08 118,06 PLN 0,32 4,23 -1,22 -2,83 -4,82 -6,43 -1,98 1,53 18,06
3. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2019-11-08 94,57 PLN -0,41 5,22 6,02 -0,67 0,60 -1,80 7,32 -13,31
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 95,16 PLN 0,09 1,93 0,45 -1,27 -2,90 -7,40 -14,66 1,55 -5,29
5. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-11-08 115,53 PLN -1,33 2,53 1,37 -4,18 3,61 18,06 9,29
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 112,26 PLN -0,36 -0,36 0,96 4,31 6,87 9,97 8,74 12,26
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 101,62 PLN -0,24 2,92 2,32 0,07
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 127,62 PLN 0,09 3,99 7,79 6,08 8,09 22,11 18,04 27,62
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2019-11-08 119,21 PLN -0,62 8,54 10,30 7,26 14,69 27,32 29,07 19,21
10. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 114,04 PLN -0,02 0,97 0,88 1,14 3,51 6,13 6,69 14,03
11. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2019-11-08 113,49 PLN -0,71 9,37 9,81 5,21 5,22 18,96 12,68 13,49
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2019-11-08 103,17 PLN -1,12 2,68 3,67 -4,59 2,15 2,64 -2,35 3,15
13. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2019-11-08 157,80 PLN -0,04 0,21 0,48 1,34 2,06 4,63 7,73 1,83 57,19
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2019-11-08 128,55 PLN -0,04 8,11 8,29 1,86 7,89 28,49 26,91 28,22
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 109,80 PLN -0,05 -0,20 0,07 1,43 3,98 3,81 6,01 4,81 9,79
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 173,21 PLN -0,03 0,29 0,39 0,81 2,52 5,57 9,12 2,51 72,67
17. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 1 2019-11-08 116,28 PLN 0,04 0,45 0,76 1,17 1,47 3,05 1,53
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-11-08 101,93 PLN -0,35 1,49 0,77 7,20 10,60 3,50 9,59 1,93
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2019-11-08 108,83 PLN -0,11 -0,38 -0,96 3,80 9,73 7,33 9,76 8,83
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 105,07 PLN -0,06 -1,30 -0,63 2,67 6,14 5,92 5,61 5,07
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 115,35 PLN -0,09 0,87 1,59 2,59 6,14 11,98 10,27 15,35
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 109,93 PLN 0,06 0,50 0,18 1,37 5,39 8,39 5,17 9,93
23. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 147,22 PLN -0,22 -0,86 -0,43 1,90 3,77 5,81 7,80 1,88 36,47
24. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2019-11-08 91,52 PLN 0,08 4,55 2,64 0,26 -0,54 5,89 -3,37 1,18 -2,30
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2019-11-08 123,72 PLN -0,08 0,97 0,45 0,70 0,02 1,01 -5,24 2,93 23,34
26. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2019-11-08 106,52 PLN 0,04 1,31 3,21 3,60 4,21 6,89 3,85
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2019-11-08 92,06 PLN -0,08 0,70 -0,25 0,45 -3,40 -6,82 -16,17 6,22 -7,95
28. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 1 2019-11-08 102,95 PLN -0,04 0,22 0,52 1,13 1,36
29. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2019-11-08 106,74 PLN -0,28 0,27 1,60 1,87 3,12 6,24 5,39 6,72
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2019-11-08 119,06 PLN -0,08 2,25 5,06 5,06 6,35 16,21 13,61 19,06