Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2018-05-24 146,31 PLN 0,45 0,99 -3,56 -4,18 -5,01 -11,71 -8,91 -4,87 45,86
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2018-05-24 130,93 PLN 0,37 2,92 2,61 3,57 9,33 7,68 2,81 30,92
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2018-05-24 140,73 PLN 0,46 2,97 0,50 1,90 -5,19 6,65 31,54 -0,26 40,73
4. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2018-05-24 112,98 PLN 0,12 -1,61 -6,43 -2,21 7,84 2,59 -2,06 3,57
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2018-05-24 104,16 PLN 0,45 1,68 -0,30 0,00 -1,93 -10,35 -8,32 -0,71 3,66
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2018-05-24 117,11 PLN 0,76 4,72 3,59 5,00 10,55 10,78
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2018-05-24 106,30 PLN 0,06 0,58 1,34 0,11 2,65 0,04 6,30
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2018-05-24 122,12 PLN 0,09 4,14 4,26 3,47 7,41 1,83 22,12
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2018-05-24 114,86 PLN 0,00 1,59 4,71 3,59 2,13 1,49 14,86
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2018-05-24 114,00 PLN 0,69 6,04 7,16 2,90 3,35 2,87 14,00
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2018-05-24 112,42 PLN 0,13 0,19 -0,25 -0,65 0,71 -1,12 12,41
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2018-05-24 121,54 PLN -0,01 5,87 7,10 9,69 17,60 4,06 21,54
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2018-05-24 110,10 PLN 0,20 -6,30 -6,12 -6,48 0,35 -9,38 10,08
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2018-05-24 133,10 PLN 0,73 5,72 7,23 11,95 13,45 9,95 32,75
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 106,68 PLN 0,07 -0,96 -1,60 -2,34 -1,08 1,42 -2,36 6,67
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 168,19 PLN 0,01 -0,35 -0,34 -0,47 0,86 3,96 9,23 -0,56 67,67
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2018-05-24 154,35 PLN 0,05 -0,44 -0,31 -0,10 1,12 4,19 9,94 -0,23 53,75
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2018-05-24 98,81 PLN 0,45 -6,07 -8,40 -2,74 -1,41 -4,31 -1,19
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2018-05-24 102,10 PLN 0,36 -1,67 -2,39 -3,76 -1,93 -4,10 2,10
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 99,61 PLN 0,09 -0,02 -0,10 -1,33 0,20 -1,00 -0,39
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 108,08 PLN 0,02 -0,44 -0,58 -1,81 -0,51 -1,73 8,08
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 100,08 PLN 0,18 -0,47 -0,91 -2,80 -1,01 -2,71 0,08
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2018-05-24 100,27 PLN -0,08 0,00 -0,02 -0,75 -0,89 -0,41 0,25
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 105,16 PLN 0,10 -0,54 -0,89 -2,04 -0,07 -1,85 5,16
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 141,82 PLN 0,20 -0,62 -0,30 -0,24 1,23 4,26 9,24 -0,30 31,46
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2018-05-24 96,92 PLN 0,46 1,02 -3,54 -4,17 -5,26 -5,44 16,77 -4,84 3,47
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2018-05-24 129,85 PLN 0,21 0,18 -1,09 -0,33 -1,31 -2,55 0,79 -1,05 29,45
28. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 3 2018-05-24 100,97 PLN 0,12 1,11 2,13 -1,24 -1,56
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2018-05-24 102,80 PLN -0,10 3,65 3,66 3,18 4,93 -2,47 1,75 2,79
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2018-05-24 102,57 PLN 0,00 -0,45 -0,36 -1,07 -0,38 -1,03 2,55
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2018-05-24 114,23 PLN 0,07 2,64 3,10 1,84 5,54 0,94 14,23