Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2017-07-19 156,39 PLN 0,33 1,66 3,03 9,70 22,07 0,75 3,97 12,93 55,91
2. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 5 2017-07-19 110,14 PLN 0,70 3,58 11,43 16,90 14,30 21,69 0,96
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2017-07-19 121,53 PLN 0,02 0,07 4,22 7,67 11,08 14,93 8,40 21,52
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2017-07-19 148,25 PLN -0,07 -1,28 4,04 9,91 25,57 20,57 59,92 13,56 48,25
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-07-19 106,71 PLN 0,15 0,54 0,74 1,60 4,63 -3,46 -11,66 2,78 6,20
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-07-19 103,68 PLN 0,06 -0,79 0,28 0,99 0,02 0,65 3,68
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-07-19 114,11 PLN -0,12 -0,77 0,33 1,64 7,81 2,04 14,11
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2017-07-19 110,81 PLN -0,21 -1,72 2,74 6,25 10,84 5,62 10,81
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2017-07-19 107,95 PLN -0,37 -3,37 1,34 8,90 7,83 9,68 7,95
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 104,77 PLN 0,06 -0,39 0,32 2,53 4,65 3,51 4,77
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-07-19 111,99 PLN 0,03 0,09 1,47 3,15 4,68 3,43 11,98
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2017-07-19 103,07 PLN -0,18 5,97 1,02 1,53 2,96 3,62 3,07
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2017-07-19 112,14 PLN -0,03 0,48 2,25 14,44 12,02 19,08 12,12
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2017-07-19 116,16 PLN 0,06 -1,27 3,04 9,19 13,74 9,94 15,86
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 108,28 PLN 0,06 0,17 1,01 2,37 3,25 4,84 2,66 8,27
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 167,29 PLN 0,02 0,02 0,58 1,40 2,97 6,45 16,50 1,54 66,77
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-07-19 153,15 PLN -0,01 0,20 0,72 1,57 2,03 5,50 13,93 1,60 52,56
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-07-19 101,91 PLN 0,00 0,18 0,63 1,15 1,80 1,27 1,89
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-07-19 102,34 PLN -0,07 1,03 3,41 9,96 2,31 10,14 2,34
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-07-19 104,61 PLN 0,12 0,18 1,30 5,17 4,58 5,93 4,61
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 99,81 PLN 0,07 -0,14 0,48 2,12 -0,22 1,85 -0,19
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 109,39 PLN 0,15 0,43 2,24 3,82 9,36 4,50 9,39
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 101,93 PLN 0,09 0,02 1,22 3,71 1,90 3,62 1,93
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2017-07-19 100,76 PLN 0,01 0,05 -0,39 -0,17 0,65 -0,14 0,74
25. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 105,96 PLN 0,08 0,17 1,62 3,79 5,93 3,88 5,96
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 140,72 PLN 0,00 0,04 0,72 2,11 1,41 5,53 17,22 2,20 30,44
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2017-07-19 103,66 PLN 0,33 1,74 2,79 9,30 23,66 12,64 32,66 12,71 10,67
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-07-19 131,57 PLN 0,07 -0,14 0,90 3,73 7,39 1,72 5,52 5,28 31,16
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-07-19 95,98 PLN 0,17 1,84 -4,91 -8,70 -4,51 -16,13 -8,22 -4,03
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-07-19 103,37 PLN 0,03 0,10 0,96 1,65 3,26 2,07 3,35
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-07-19 109,03 PLN -0,04 -0,46 1,04 2,21 4,84 2,26 9,03