Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRI Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 113,82 PLN -0,06 1,00 2,85 4,81 6,78 6,06 9,97 2,57 13,82
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 4 2023-03-21 143,51 PLN 1,11 -2,51 5,02 4,78 -12,04 46,86 11,57 5,27 43,50
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 4 2023-03-21 173,77 PLN 0,33 2,74 9,72 18,96 -0,79 87,05 26,52 10,86 73,77
4. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2023-03-21 70,09 PLN -2,79 8,10 4,69 27,97 -16,41 1,32 -27,50 6,10 -38,75
5. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Akcyjny (d. Aviva) akcyjne 5 2023-03-21 2 605,83 PLN 1,08 -0,64 2,12 13,73 -9,41 45,19 1,70 2,19 156,97
6. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2023-03-21 125,87 PLN 0,65 0,46 4,57 13,28 -0,51 58,01 21,81 4,80 25,27
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2023-03-21 150,13 PLN 0,06 -3,70 8,51 -7,10 -27,53 55,54 24,68 10,63 42,02
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 5 2023-03-21 75,65 PLN 1,54 -5,77 0,41 -4,77 -21,80 5,63 -36,90 -1,50 -15,92
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2 2023-03-21 111,56 PLN 0,07 -0,36 1,54 1,42 -4,31 5,53 5,79 1,69 11,56
10. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 140,11 PLN 0,02 1,15 3,96 5,75 3,88 7,37 6,39 3,72 40,11
11. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 1 814,02 PLN -0,14 2,63 4,49 6,31 3,94 -2,12 6,84 4,66 78,89
12. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 114,37 PLN 0,03 0,68 2,89 4,63 4,98 6,75 9,64 2,36 10,55
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2023-03-21 95,95 PLN 0,48 -1,42 0,57 -1,33 -12,91 17,16 1,35 -5,51
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2023-03-21 153,73 PLN 0,60 -3,97 2,06 -0,19 -5,46 42,37 30,80 1,85 53,73
15. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 4 2023-03-21 92,93 PLN 0,88 -2,42 5,03 14,38 5,41 57,62 3,55 6,79 -0,42
16. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2023-03-21 149,14 PLN 1,49 -1,15 10,88 22,23 -2,58 56,69 39,66 10,58 49,14
17. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2023-03-21 161,97 PLN 1,86 -1,64 7,44 17,80 13,15 57,04 30,88 8,09 102,26
18. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 4 2023-03-21 129,39 PLN 0,83 -0,90 4,31 4,10 -1,03 44,42 8,79 5,68 9,13
19. Allianz Strategiczny SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) pozostałe 3 2023-03-21 113,67 PLN 0,04 -1,97 -0,04 4,54 8,04 20,10 13,44 -0,72 13,65
20. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 3 2023-03-21 212,34 PLN -0,31 3,11 4,77 5,62 0,89 5,19 -15,79
21. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2023-03-21 118,97 PLN 0,32 -1,11 1,84 3,26 -3,81 20,00 5,88 2,16 18,96
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2023-03-21 158,80 PLN 1,74 -5,71 1,19 12,21 -8,08 116,56 44,47 0,54 58,80
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 4 2023-03-21 126,20 PLN 0,49 -3,96 -3,88 -7,12 -4,79 66,75 11,30 -4,33 26,17
24. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Kapitał Plus (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2023-03-21 174,37 PLN 0,30 1,20 3,71 6,68 -0,54 5,27 -0,30 3,75 74,37
25. Allianz FIOSubfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 165,21 PLN -0,07 1,23 3,29 5,14 6,12 6,18 6,73 3,20 64,57
26. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 1 651,10 PLN -0,07 1,09 2,47 4,59 6,87 8,42 12,12 2,21 62,82
27. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 4 2023-03-21 182,53 PLN 0,62 2,00 10,87 14,19 -2,25 63,38 14,21 10,18 82,53
28. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 181,63 PLN -0,15 1,76 3,23 4,76 5,07 -0,85 0,99 3,16 81,63
29. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii (d. Aviva) akcyjne 4 2023-03-21 186,78 PLN 0,28 1,20 9,99 14,07 1,58 50,27 21,70 9,48 86,78
30. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 3 2023-03-21 142,84 PLN -0,24 3,17 5,85 7,37 3,21 -9,34 -3,82 6,34 42,84
31. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 112,87 PLN 0,08 -0,01 0,94 2,95 0,48 12,40 4,32 1,32 12,86
32. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 125,26 PLN -0,17 1,47 2,04 3,47 3,71 16,25 2,08 9,37
33. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 184,31 PLN 0,05 0,63 2,94 3,78 4,80 8,37 9,23 2,75 16,80
34. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2023-03-21 110,40 PLN 0,67 1,02 3,76 7,24 -2,46 35,36 4,91 3,35 10,40
35. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 1 703,22 PLN -0,03 1,07 4,44 5,53 4,45 5,97 10,66 4,23 70,32
36. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 3 2023-03-21 92,05 PLN 0,20 1,19 3,62 9,44 3,39 12,35 -13,90 2,98 -7,95
37. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 3 2023-03-21 95,51 PLN 0,22 0,16 0,42 4,49 -4,85 3,03 -8,38 0,86 -4,49
38. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 89,23 PLN -0,20 0,47 1,33 3,30 -1,38 -5,03 -13,26 1,37 -10,79
39. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 100,69 PLN -0,09 1,49 1,89 2,25 -3,01 -0,53 0,80 2,46 0,69
40. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2023-03-21 112,50 PLN 0,89 0,43 1,53 4,99 -0,64 17,02 3,80 2,03 12,50
41. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 110,95 PLN 0,08 0,44 0,82 3,73 0,81 15,67 4,86 1,26 10,95
42. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 3 2023-03-21 108,62 PLN 0,15 2,19 4,85 7,99 3,23 13,74 5,30 8,62
43. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 3 2023-03-21 110,59 PLN 0,35 1,38 4,31 8,26 -0,40 21,77 4,86 10,59
44. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 3 2023-03-21 112,85 PLN 0,58 0,73 4,09 9,10 -3,04 32,36 4,73 12,85
45. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 3 2023-03-21 113,16 PLN 0,57 0,72 4,06 9,08 -3,12 32,38 4,72 13,16
46. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 4 2023-03-21 112,46 PLN 0,66 0,42 3,64 9,28 -4,79 37,89 4,33 12,46
47. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 4 2023-03-21 111,96 PLN 0,67 0,38 3,68 9,39 -4,85 37,27 4,36 11,96
48. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 4 2023-03-21 111,25 PLN 0,66 0,44 3,69 9,30 -5,06 36,17 4,41 11,25
49. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 4 2023-03-21 108,74 PLN 0,66 0,34 3,62 9,34 -5,18 33,57 4,37 8,74
50. Allianz Plan Emerytalny SFIOSubfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 4 2023-03-21 99,97 PLN 0,68 -0,21 2,86 7,58 -5,26 3,36 -0,03
51. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 5 2023-03-21 476,78 PLN 0,91 0,19 2,61 12,03 -9,22 40,88 -1,64 2,61 376,78
52. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 141,33 PLN -0,34 3,58 5,41 6,87 5,56 -5,19 -0,91 5,75 31,01
53. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-21 10,40 PLN 0,10 2,36 4,84 6,34 1,17 8,90 5,37 4,00
54. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-21 10,58 PLN 0,38 1,44 4,13 6,33 -1,58 15,88 4,65 5,80
55. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-21 10,93 PLN 0,64 0,46 3,41 7,05 -3,87 25,63 4,00 9,30
56. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 3 2023-03-21 10,84 PLN 0,65 0,46 3,44 6,80 -4,07 24,45 4,03 8,40
57. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-21 10,85 PLN 0,93 -0,37 2,55 7,43 -6,14 30,57 3,14 8,50
58. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-21 10,99 PLN 1,01 -0,27 2,71 7,43 -6,07 31,30 3,19 9,90
59. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-21 11,14 PLN 1,00 -0,36 2,77 7,84 -5,27 32,78 3,24 11,40
60. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-21 11,26 PLN 0,90 -0,44 2,74 7,65 -4,98 35,01 3,21 12,60
61. Allianz SFIO PPK (d. Aviva)Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 4 2023-03-21 9,64 PLN 0,94 -0,72 2,23 7,11 -5,58 2,77 -3,60
62. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 4 2023-03-21 116,77 PLN 0,88 1,07 6,23 16,88 -2,82 74,21 19,95 6,94 24,66
63. Allianz Inwestycje SFIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcyjne 4 2023-03-21 159,54 PLN 0,99 0,92 6,92 12,53 0,84 64,68 10,87 6,36 59,54
64. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2023-03-21 271,16 PLN 0,24 1,39 3,31 7,45 -0,44 11,06 -1,98 3,29 171,16
65. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2023-03-21 135,37 PLN 0,16 1,80 4,57 8,31 -0,62 19,88 4,38 5,08 34,95
66. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2 2023-03-21 109,46 PLN -0,04 1,30 2,81 5,27 7,46 6,54 2,63 7,77
67. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2023-03-21 131,77 PLN 0,32 -2,72 1,53 -0,40 -5,45 23,70 18,57 1,54 31,77
68. Allianz Duo FIO (d. Aviva)Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2023-03-21 120,02 PLN 0,38 0,99 3,50 9,78 -3,53 13,94 -5,37 3,63 20,02