Notowania
Wybierz segment
Wybierz kat. jednostki
Wybierz poziom ryzyka
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment SRRI Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji A akcyjne 5 2017-09-20 157,43 PLN -0,08 2,54 2,72 2,00 20,18 -4,78 1,29 13,68 56,94
2. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 5 2017-09-20 123,47 PLN 0,14 3,34 1,29 5,19 11,27 13,41 10,13 23,46
3. Allianz FIOSubfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 5 2017-09-20 144,03 PLN 0,16 -0,85 -4,16 -0,43 12,10 11,21 57,32 10,33 44,03
4. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 5 2017-09-20 114,48 PLN 0,20 4,92 7,49 15,14 14,25 6,08 26,48 14,48
5. Allianz FIOSubfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-09-20 106,07 PLN -0,05 1,05 0,00 -0,93 2,71 -6,27 -12,22 2,17 5,56
6. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-09-20 104,30 PLN 0,06 0,55 -0,56 1,55 1,20 1,25 4,30
7. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-09-20 112,96 PLN 0,01 1,27 -2,72 -1,89 7,71 1,01 12,96
8. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 5 2017-09-20 111,70 PLN 0,33 1,54 -0,97 4,00 10,50 6,47 11,70
9. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 5 2017-09-20 108,31 PLN 0,08 3,00 -3,37 3,31 9,06 10,05 8,31
10. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 106,03 PLN 0,03 0,60 0,78 2,10 5,67 4,75 6,03
11. Allianz FIOSubfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-09-20 112,82 PLN 0,02 0,99 0,83 2,62 4,95 4,19 12,81
12. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 6 2017-09-20 107,58 PLN 0,22 3,00 10,08 3,12 10,07 8,15 7,58
13. Allianz SFIOSubfundusz Allianz India Equity A akcyjne 6 2017-09-20 114,34 PLN -0,23 3,10 2,46 5,84 14,45 21,42 14,32
14. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 5 2017-09-20 117,43 PLN 0,13 3,46 -0,31 6,02 11,83 11,14 17,13
15. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 109,05 PLN -0,05 0,48 0,93 2,28 3,50 5,00 3,39 9,04
16. Allianz FIOSubfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 168,33 PLN -0,01 0,35 0,71 1,53 2,88 6,33 16,58 2,17 67,81
17. Allianz FIOSubfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-09-20 153,71 PLN 0,01 0,24 0,58 1,37 2,01 5,23 13,56 1,97 53,11
18. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2 2017-09-20 102,29 PLN 0,00 0,26 0,54 1,25 2,39 1,65 2,27
19. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-09-20 105,13 PLN 0,42 2,42 4,78 6,86 7,37 13,14 5,13
20. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 4 2017-09-20 106,30 PLN -0,20 0,92 2,13 4,63 6,90 7,65 6,30
21. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 100,44 PLN -0,09 0,00 0,37 2,27 1,04 2,49 0,44
22. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 110,03 PLN 0,07 0,92 1,17 3,74 10,42 5,11 10,03
23. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 102,54 PLN -0,10 0,08 0,44 3,26 2,74 4,24 2,54
24. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2 2017-09-20 100,93 PLN -0,21 0,03 0,21 -0,09 1,03 0,03 0,91
25. Allianz SFIOSubfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 106,74 PLN -0,08 0,49 0,97 3,01 6,37 4,65 6,74
26. Allianz FIOSubfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 141,36 PLN 0,18 0,37 0,53 1,99 1,47 4,84 17,03 2,67 31,03
27. Allianz FIOSubfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 5 2017-09-20 104,33 PLN -0,08 2,55 2,77 1,69 21,02 5,37 31,78 13,44 11,38
28. Allianz FIOSubfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 3 2017-09-20 131,28 PLN -0,04 1,02 -0,22 0,79 6,02 -0,45 3,62 5,05 30,87
29. Allianz FIOSubfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 5 2017-09-20 98,09 PLN 0,27 2,82 4,48 -2,80 1,07 -13,40 -6,21 -1,92
30. Allianz SFIOSubfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 3 2017-09-20 103,62 PLN 0,02 0,30 0,36 1,71 3,39 2,32 3,60
31. Allianz SFIOSubfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 4 2017-09-20 108,67 PLN 0,03 1,23 -1,50 0,19 5,55 1,92 8,67